awatar

Profil użytkownika Gustaw

Data rejestracji22 września 2011 Ostatnio online22 września 2011, 5:18

Statystyki

69 prac, w tym:

 • 69tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /69 prac/

 • Ocena brak

  Gospodarczy i polityczny podział świata

  Dwoma podstawowymi ustrojami politycznymi są;

  Monarchia – jest ustrojem politycznym polegającym na zwierzchnictwie jednej osoby. Może być to cesarz, król, sułtan. W dzisiejszym świecie nie ma już praktycznie monarchów absolutnych, chociaż bywają państwa , w których władza monarchy jest bardzo...

  Ocena /

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okręgi przemysłowe świata

  Najważniejsze regiony to;

  Okręg Uralski w Rosji – znajduje się tam wiele surowców mineralnych i w oparciu o miejscowe surowce rozwinęło się hutnictwo , przemysł chemiczny. Rozwija się tu przemysł elektromaszynowy, nawozów sztucznych, paliw, papieru i celulozy.

  Doniecki Zagłębie Węglowe – w Ukrainie...

  Ocena /

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł elektromaszynowy

  W skład tego przemysłu wchodzi wiele najnowocześniejszych gałęzi wytwórczych m.in.

  produkcja obrabiarek

  robotów, silników

  środków transportu i maszyn

  Przemysł ten bazuje przede wszystkim na dużych nakładach finansowych , wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników i nowoczesnym...

  Ocena /

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł energetyczny

  Światowa energetyka opiera się na wykorzystywaniu paliw mineralnych – węgla, ropy i gazu ziemnego. Duża część surowców energetycznych zużywana jest do produkcji energii elektrycznej. Elektrownie zlokalizowane są przede wszystkim w miejscach dużego zapotrzebowania na energię.

  W większości krajów...

  Ocena /

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surowce energetyczne

  Węgiel kamienny; wykorzystuje się go jako paliwo elektrowni cieplnych , do produkcji koksu, oraz w przemyśle chemicznym.

  Główni producenci;

  Chiny

  USA

  Indie

  Rosja

  RPA

  Australia

  Polska

  Najważniejsze miejsca wydobycia to;

  zagłębie w Chinach, zagłębie w...

  Ocena /

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lasy i gospodarka leśna

  Obszary leśne pokrywają 30 % ziemskiej powierzchni lądów. Lasy zajmują najwięcej powierzchni w Ameryce południowej( 46% ) a najmniej ( 18% )w Australii. Wśród krajów najwięcej lasów mają; Surinam ( 91% ) powierzchni , Gujana ( 76% ) Finlandia (68% )

  Największe obszary leśne rozmieszczone są na kuli...

  Ocena /

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /3 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rybactwo i gospodarka rybna

  Ważnym składnikiem ludzkiego pożywienia są ryby morskie, słodkowodne, oraz owoce morza, czyli skorupiaki i mięczaki.

  Na świecie dominują połowy ryb morskich, które stanowią prawie 65% ogółu połowów. Najczęściej odławiane są ryby śledziowate, dorszowate oraz makrele.

  Najważniejsze łowiska na...

  Ocena /

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla zwierząt

  Głównym celem chowu zwierząt jest pozyskanie mięsa, mleka, tłuszczu, jaj, wełny i skór.

  Chów Bydło ;

  - średnio intensywna hodowla bydła, oparta na wykorzystaniu naturalnych pastwisk oraz upraw roślin paszowych, występuje m.in. w Polsce , Skandynawii, Litwie, Łotwy,

  - ekstensywny chów polega...

  Ocena /

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regiony rolnicze świata

  Biorąc pod uwagę warunki glebowe i klimatyczne rodzaje upraw i chowu oraz typ gospodarki rolnej można wyróżnić 10 regionów rolniczych na świecie;

  Region zachodnioeuropejski- należą do niego państwa Europy Zachodniej, Północnej i Południowej. Cechuje się przewagą intensywnego, towarowego...

  Ocena /

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura zawodowa ludności świata

  W strukturze zawodowej ludności określana jest jako czynna i bierna zawodowo. Pierwszą z tych grup tworzą wszyscy wykonujący pracę zawodową, do drugiej zalicza się tych , którzy są na utrzymaniu pierwszej grupy oraz posiadających nie zarobkowe źródła utrzymania ( renty, emerytury )Na świecie osoby...

  Ocena /

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 708

  praca w formacie txt

Do góry