awatar

Profil użytkownika gumis

Data rejestracji24 lutego 2011 Ostatnio online24 lutego 2011, 17:30

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  FURIOUS - okręt

  Brytyjski okręt, budowany począt­kowo jako krążownik uzbrojony w dwa działa kal. 457 mm, w 1917 r. został przebudowany na lotnisko­wiec; pokład startowy dla samolotów zamontowano w miejsce przedniej wieży artyleryjskiej. W latach 1921-25 został ponownie przebu­dowany, 1936-39 dokonano ostat­nich poprawek i...

  Ocena /

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNK WALTHER (1890-1960) - polityk

  Niemiecki dziennikarz, członek na­zistowskiej partii NSDAP od 1931 r., od 1933 r. zajmował stano­wisko sekretarza stanu w Minister­stwie Propagandy i szefa urzędu prasowego rządu niemieckiego. Od 1937 do 1945 r. był ministrem go­spodarki Rzeszy, a od 1939 r. także prezydentem banku Rzeszy (Reichs-banku). Po...

  Ocena /

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUHRER - (wódz)

  Tytuł Adolfa * Hitlera, jaki przyjął naśladując włoskiego dyktatora Benito *Mussoliniego, który na­zywa! się „ii duce". Od 1931 r., uży­wanie tytułu obowiązywało człon­ków partii nazistowskiej przy zwra­caniu się do Hitlera. Od 1934 r., gdy Hitler połączył w swoim ręku urzę­dy kanclerza i...

  Ocena /

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUCHIDA MITSUO (1902-1976) - komandor

  Japoński oficer lotnictwa, w czasie japońskiego ataku na *Pearl Harbor w grudniu 1941 r. dowodził wszyst­kimi grupami lotniczymi 1 floty powietrznej i, pilotując bombo­wiec *Nakajima B5N2 „Kate", kie­rował bezpośrednio pierwszą falą samolotów. W marcu 1942 r. do­wodził grupą 36 myśliwców, 54 bombowców...

  Ocena /

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRITZ-X, Xl - bomba

  Niemiecka zdalnie sterowana bom­ba lotnicza, była znana również jako FX 1400. Prace konstrukcyjne roz­poczęły się w 1939 r. Do 1400-kilo-gramowej bomby przeciwpancernej SD 1400 doczepiono 4 niewielkie skrzydła oraz statecznik sterowany za pomocą mechanizmu radiowego. Bomba mogła być również sterowa­na...

  Ocena /

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRITSCH WERNER von (1880-1939) - generał

  Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej był szefem sztabu korpusu, później zajmował wyso­kie stanowiska w Ministerstwie Reichswehry. W 1933 r. poparł Hitlera i w 1934 r. został miano­wany szefem kierownictwa wojsk lądowych, a rok później główno­dowodzącym wojsk lądowych.

  W listopadzie 1937 r., w...

  Ocena /

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIEDMAN WILLIAM FREDERICK (1891-1969) - naukowiec

  Wybitny kryptolog amerykański, autor książek na temat krypto logi i i wynalazca wielu maszyn szyfrują­cych, objął w 1929 r. stanowi­sko dyrektora Signal Intelligence Service, której zadaniem było przy­gotowywanie szyfrów i kodów dla armii oraz łamanie szyfrów uży­wanych przez wojska i placówki...

  Ocena /

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIEDEBURG HANS von (1895-1945) - admirał

  Oficer niemieckiej marynarki wo­jennej, od 1943 r. dowodził flotą podwodną. 3 maja 1945 r. przejął stanowisko głównodowodzącego niemiecką marynarką wojenną. Na­stępnego dnia poddał marszałkowi polnemu Bernardowi *Montgome-ry'emu wszystkie niemieckie woj­ska na terenie Holandii, Danii i w...

  Ocena /

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRICK WILHELM (1877-1946) - polityk

  Niemiecki prawnik, jeden z auto­rów antyżydowskich ustaw norym­berskich z 1935 r., od 1933 r. byłministrem spraw wewnętrznychTrzeciej Rzeszy. Choć bardzo sięstarał wprowadzić w życie założenia nazistowskiej ideologii, nie po­trafił zwyciężyć w rywalizacji z Heinrichem * Himmlerem, który w 1943 r...

  Ocena /

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREISLER ROLAND (1893-1945) - prawnik

  Niemiecki prawnik, gorący zwolen­ni k Adolfa Hitlera i nazizmu, od 1934 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 1942 r. był prezydentem Naj­wyższego Trybunału Ludowego, powołanego z inicjatywy NSDAP do orzekania o sprawach szczegól­ne j wagi (Volksgerichfhof). Zasłynął z niezwykle...

  Ocena /

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /728

  praca w formacie txt

Do góry