awatar

Profil użytkownika Grzes00

Data rejestracji22 kwietnia 2011 Ostatnio online22 kwietnia 2011, 19:32

Statystyki

52 prac, w tym:

 • 52tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /52 prac/

 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - Mesjański wjazd Jezusa do Jerozolimy

  Jak Jerozolima przyjmie swojego Mesjasza? Jezus zawsze unikał wszelkich populistycznych prób wybrania Go na króla (J 6,15), tym razem wybrał odpowiedni czas i opracował szczegóły swego mesjańskiego wjazdu do miasta "swego ojca Dawida" (Łk 1,32). Jest On ogłoszony synem Bożym, tym który przynosi zbawienie...

  Ocena /

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - Zbliżanie się Jezusa do Jerozolimy

  "Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy" (Łk 9,51). Przez tę decyzję, Jezus okazuje, że świadomie udaje się do Jerozolimy, aby umrzeć. Trzykrotnie zapowiada On swoją mękę i Zmartwychwstanie (Mk 8,31n; 9,31n; 10,32n). Idąc do Jerozolimy , mówi On:...

  Ocena /

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - Przedsmak Królestwa: Przemienienie

  Od dnia, kiedy Piotr wyznał, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żyjącego, nasz Mistrz "zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć (...), że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie" (Mt 16,21). Piotr odrzucił tę wypowiedź (Mt 16,22n), inni jej także...

  Ocena /

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - "Klucze Królestwa"

  Od początku swej działalności publicznej, Jezus wybiera ludzi w liczbie dwunastu, aby byli razem z nim i aby uczestniczyli w Jego misji (Mk 3,13-19). Pozwala im uczestniczyć w swoim autorytecie: posyła ich, aby głosili Królestwo Boże i aby uzdrawiali (Łk 9,2). Pozostają oni na zawsze w Królestwie...

  Ocena /

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - Znaki Królestwa Bożego

  Jezus uzupełnia swoje słowa licznymi "czynami, cudami i znakami" (Dz 2,22), które objawiają, że Królestwo jest w Nim. One świadczą, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem (Łk 7,18-23). (KKP 547)

  Znaki dokonane przez Jezusa świadczą, że jest On posłany przez Ojca (J 5,36). One wzywają do wiary w Niego (J...

  Ocena /

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - Głoszenie Królestwa Bożego

  Wszyscy ludzie są wezwani, aby wejść do Królestwa. Głoszone najpierw dzieciom Izraela (Mt 10,5-7), to Królestwo mesjańskie jest przeznaczone, aby przyjąć ludzi z wszystkich narodów ( Mt 8,11). Aby tam wejść trzeba przyjąć słowo Jezusa:

  Słowo Pana porównane jest do ziarna , które wsiewa się w rolę...

  Ocena /

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - "Królestwo Boże jest blisko"

  Po uwięzieniu Jana, Jezus udał się do Galilei. Głosił On Dobrą Nowinę pochodzącą od Boga w słowach: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15). Aby wypełnić wolę Ojca, chrystus inauguruje Królestwo niebieskie na ziemi (LG 3). Wolą zaś...

  Ocena /

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - Kuszenie Jezusa

  Ewangelie mówią o czasie samotności Jezusa na pustyni natychmiast po swoim Chrzcie, przyjętym od Jana: "Wyprowadzony przez Ducha" na pustynię, Jezus tam przebywa przez czterdzieści dni bez jedzenia; żyje tam pośród dzikich zwierząt a aniołowie Mu służą (Mk 1,12-13). Pod koniec tego czasu, kusi Go...

  Ocena /

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - Chrzest Jezusa

  Początkiem publicznego życia Jezusa jest Jego Chrzest przez Jana w Jordanie (Łk 3,23; Dz 1,22). Jan głosił "chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów" (Łk 3,3). Wielki tłum grzeszników, celników, żołnierzy, Faryzeuszy i Sadyceuszy (Mt 3,7) i nierządnic (Mt 21,32) przychodziło, aby otrzymać jego...

  Ocena /

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misteria ukrytego życia Jezusa

  Podczas większej części swego życia Jezus dzielił warunki życia większości ludzi: codzienne życie bez powierzchownej wielkości, praca ręczna, życie religijne według Prawa Bożego (Ga 4,4), życie we wspólnocie. Z całego tego okresu zostało nam objawione, że Jezus był "poddany" swoim rodzicom i...

  Ocena /

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 392

  praca w formacie txt

Do góry