awatar

Profil użytkownika gruszka

Data rejestracji9 maja 2014 Ostatnio online21 maja 2014, 11:08

Statystyki

202 prac, w tym:

 • 202tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /202 prac/

 • Ocena brak

  Ślina

  Ślina, wydzielana w ilości 0,5-1 1 w ciągu doby, pochodzi z trzech par dużych gruczołów ślinowych: przyusznych, podżuchwowych i podjęzykowych oraz z licznych drobnych gruczołów rozsianych w błonie śluzowej jamy ustnej. Skład śliny różni się zależnie od ślinianki, z której pochodzi. Znajdująca się...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /3 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żucie i połykanie

  Żucie polega na rozdrobnieniu wymieszanego ze śliną pokarmu i wytworzeniu gotowego do połknięcia kęsa lub papki pokarmowej; jest wynikiem pracy mięśni szkieletowych uruchamiających szczęki. Można wyróżnić szereg faz składających się na cykl żucia: przygotowawczą, kontaktu szczęk z pokarmem...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełyk

  Stanowi część przewodu pokarmowego w postaci ruchomego kanału łączącego gardło z żołądkiem, którego główną czynnością jest perystaltyka umożliwiająca transport płynów i kęsów pokarmowych. Zaczyna się górnym zwieraczem przełyku (UOS, upper oesophageal sphincter), utworzonym przez mięsień...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /4 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór niesprężysty

  Opór niesprężysty pojawia się w drogach oddechowych głównie w wyniku tarcia cząsteczek powietrza w czasie przepływu powietrza z atmosfery do pęcherzyków płucnych (wdech) i w czasie przepływu powietrza z pęcherzyków płucnych do atmosfery (wydech). Wielkość oporu niesprężystego determinowana jest...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór sprężysty

  Opór sprężysty w układzie oddechowym stwarzają zarówno siły retrakcji płuc (Prct), wywołujące tendencję ścian pęcherzyków płucnych do zapadania się, jak i sprężystość ścian klatki piersiowej. Miarą oporu sprężystego w układzie oddechowym jest podatność płuc i podatność klatki piersiowej...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /2 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiana gazowa w płucach

  Ciśnienie cząstkowe tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu pęcherzykowym jest względnie stałe i bardzo zbliżone do prężności tych gazów we krwi tętniczej (tab. 4.1).

  Jednocześnie ciśnienie cząstkowe tlenu w powietrzu pęcherzykowym jest mniejsze, a ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla w powietrzu...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /4 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA RYTMU ODDECHOWEGO

  Ruchy oddechowe charakteryzuje cyldiczność - po fazie wdechu następuje dłuższa od niej faza wydechu, po czym cykl powtarza się od nowa. Mięśnie oddechowe są mięśniami poprzecznie prążkowanymi szkieletowymi, zależnymi od naszej woli. Skurcz mięśni oddechowych, tak jak wszystkich mięśni...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleks oddechowy pnia mózgu

  Neurony odpowiedzialne za generowanie rytmu oddechowego zlokalizowane w obrębie pnia mózgu noszą nazwę kompleksu oddechowego pnia mózgu (KOPM) - lyc. 4.10. Neurony te są ze sobą wzajemnie powiązane połączeniami synaptycznymi i otrzymują toniczną informację z:

  a)    układu siatkowatego wstępującego...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /1 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacja oddychania

  Istnieją dwa typy regulacji oddychania - regulacja nerwowa i regulacja chemiczna (tab. 4.2). Każda z nich zapoczątkowywana jest pobudzeniem odmiennych typów receptorów (mechanoreceptorów bądź chemoreceptorów) i dostarcza do ośrodkowego układu nerwowego odmiennych informacji (o stanie układu oddechowego -...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary chemowrażliwe mózgu

  Działanie dwutlenku węgla na komórki pobudliwe, w tym neurony, jest działaniem hamującym, tj. wywołującym hiperpolaryzację. Jednakże w mózgu istnieją struktury neuronalne, które reagują na dwutlenek węgla w sposób odmienny niż pozostałe komórki pobudliwe. Pod wpływem dwutlenku węgla ulegają one...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /1 298

  praca w formacie txt

Do góry