awatar

Profil użytkownika grainuini

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

101 prac, w tym:

 • 101tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /101 prac/

 • Ocena brak

  Produkt turystyczny

  Podstawą konsumpcji turystycznej są dobra turystyczne, czyli dobra stworzone przez naturę lub powstałe w wyniku działalności człowieka, które stanowią cel podróży turystycznych nazywane są inaczej walorami turystycznymi. Punktem wyjścia dla projektowania produktu są przede wszystkim motywacje podróży. Identyfikacja motywów dowodzi, że ludzie podróżują pragną zaspokoić potrzeby: • odpoczynku w atrakcyjnym środowisku przyrodniczym (np. w górach, nad jeziorami, nad morzem). • poznania ciekawych zjawisk przyrodniczych (np. wielkich kanionów, wodospadów, wulkanów, przełomów rzek). • korzystania z dóbr kultury (np. teatrów, galerii, muzeów, zwiedzanie miejsc historycznych, zabytków architektonicznych). • poprawy zdrowia (wyjazdy do miejscowości uzdrowiskowych, sanatoriów), • Uczestnictwa w wielkich wydarzeniach, uroczystościach i...

  Ocena /

  Autor /grainuini Dodano /16.12.2007 Znaków /26 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nizina Amazonki

  AMAZONKI, NIZINA, Plancie Amazonica, największa na Ziemi aluwialna nizina, w Ameryce Pd., gł. w Brazylii; obejmuje ok. 3/4 dorzecza Amazonki; pow. ok. 5 mln km2; większa część Niziny Amazonki leży na wys. 30–100 m; stanowi nieckę wypełnioną utworami paleozoicznymi, mezozoicznymi i trzeciorzędowymi oraz czwartorzędowymi aluwiami; powierzchnia płaska i równinna, pocięta dolinami dopływów Amazonki na liczne, niewysokie płaskie garby. Klimat równikowy wybitnie wilgotny, o średniej rocznej sumie opadów do 4000 mm i średnich rocznych temp. 24–27C. Liczne rzeki wylewają szeroko w czasie wysokich stanów wód, tworząc niezliczone ramiona, jeziora i bagna. Obszar Niziny Amazonki pokrywają gł. bujne, wilgotne lasy równikowe (selwa) z licznymi cennymi gat. drzew (kauczukowiec, mahoniowiec, orzech amer. i in.), w miejscach wyżej położonych sawanny. Obszar b...

  Ocena /

  Autor /grainuini Dodano /10.12.2007 Znaków /1 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy marketingu

  PODSTAWY MARKETINGU Najważniejsze pojęcia marketingu CZYM JEST MARKETING W literaturze podawanych jest wiele definicji marketingu, oto niektóre z nich: 1. Dostarczanie właściwych towarów i usług właściwym odbiorcom, we właściwym miejscu i o właściwym czasie, po właściwej cenie i przy użyciu właściwych środków komunikacji. KONCEPCJA MARKETINGOWA Koncepcja marketingowa zakłada, że najważniejszym celem przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb klientów w sposób lepszy niż robi to konkurencja. Zasady koncepcji marketingowej to:*Orientacja na nabywcę *Integracja działań marketingowych *Zyskowność. Wartość konsumencka to jedno z najważniejszych zagadnień w nowoczesnym marketingu. Pojęcie to oznacza kombinację korzyści, osiąganych przez docelowych nabywców dóbr lub usług, na które składają się m. in. jakość, cena, wygoda...

  Ocena /

  Autor /grainuini Dodano /10.12.2007 Znaków /8 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe formy turystyki i rekreacji oraz metody i środki służące do ich realizowania

  Turystyka jest zjawiskiem o bogatej i różnorodnej treści. Biorąc pod uwagę tylko jej aspekty społeczne i gospodarcze, należy uznać, iż ma ogromne znaczenie jako forma odpoczynku, relaksu, poznania, zdobywania wiedzy, regeneracji sił fizycznych i psychicznych człowieka. Istotną rolę pełni również w dziedzinie ekonomii. W dzisiejszych czasach turystyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki w wielu krajach i jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy miejscowości i regionów. Fenomenem turystyki jest ogromne, nieprzebrane bogactwo różnorodności, którą udostępniają wyjazdy turystyczne. Przyciąga turystów ogromne zróżnicowanie każdego zakątka ziemi, odmienność istot żywych i świata nieożywionego. Współczesna turystyka jest elementem życia każdego człowieka, który poprzez turystykę poznaje...

  Ocena /

  Autor /grainuini Dodano /08.12.2007 Znaków /3 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsca w naszym regionie, które warto zwiedzić.

  Miejsca w naszym regionie, które warto zwiedzić Mielec leży w południowo - zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Wisłoka. Tereny te stanowiły niegdyś część obszaru Puszczy Sandomierskiej i były zamieszkałe już od czasów mezolitycznych, tj.ok. 7000 lat p.n.e. poprzez okres neolitu i epokę brązu. Znanych jest kilkanaście stanowisk archeologicznych kultury łużyckiej z tego okresu. Tędy tez, doliną Wisłoki wiódł szlak handlowy w czasach rzymskich, co potwierdzają licznie odkryte skarby monet rzymskich. Tereny nadwiślańskie wyznaczające zasięg Kotliny Sandomierskiej należały od dawna do gęściej zaludnionych obszarów. W końcu IX w. wchodziły prawdopodobnie w skład państwa Wiślan, by potem znaleźć się pod wpływami czeskimi i dopiero w 3 Ćwierci X wieku Mieszko I bądź jego syn Bolesław Chrobry przyłączyli je do Państwa...

  Ocena /

  Autor /grainuini Dodano /02.12.2007 Znaków /15 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunkowość

  Rachunkowość jest systemem obserwacji pomiaru grupowania rejestracji prezentacji majątku i zmian w nim zachodzących oraz sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego. Podmioty rachunkowości podmioty prowadzące rachunkowość warunkiem uznania danego podmiotu za podmiot rachunkowości jest majątkowe wyodrębnienie tego podmiotu gosp. W sposobów formalno prawny lub tylko umowny. Przedmiot rachunkowości -Zasoby majątku rzeczowego i finansowego -Koszty i przychody -Wynik działalności podmiotu gospodarczego Przyjęte zasady rachunkowości 1.prowadzenie na pods. dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy 2.zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. 3.Okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów 4.Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego 5.Sporządzenie sprawozdań...

  Ocena /

  Autor /grainuini Dodano /02.12.2007 Znaków /14 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka usługi hotelarskiej.

  Rys historyczny i pojęcie hotelarstwa. Od tysięcy lat ludzie zmieniali swoje miejsce pobytu. Powody tego były różne; od wędrówek handlowych, religijnych, towarzyskich, aż po podróże turystyczne. Pierwsze ślady zorganizowanego celowo budownictwa pochodzą z terenów Bliskiego Wschodu i sięgają II tysiąclecia p.n.e. Najstarsze formy domów zajezdnych dla kupców powstały wzdłuż naturalnych szlaków podróżnych, w miejscach z pitną wodą, odległych od siebie około jednego dnia podróży i nosiły nazwę „karavanseraj”. W starożytnej Grecji i Rzymie około IV wieku p.n.e. istniały domy gościnne, szczególnie w miastach związanych z kulturą bogów, igrzyskami, targami handlowymi. Nowożytne hotelarstwo, jego pierwowzór, powstało we Francji, w Paryżu. Pod nawą hotel rozumiano budynek, którego właściciel trudnił się zawodowo wynajmowaniem pokoi...

  Ocena /

  Autor /grainuini Dodano /29.11.2007 Znaków /17 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział tuszy baraniej i cielecej.

  WSTĘP Rozbiór półtusz na elementy kulinarne (zasadnicze) jest zaznaczony na tablicach białymi liniami. W przypadku podziału półtuszy na ćwierćtusze linia tego podziału jest grubsza. Linią przerywaną czarno-białą oznaczono granice elementów występujących od strony zewnętrznej tuszy, w przypadku, gdy półtusza pokazana jest od strony wewnętrznej, lub gdy półtusza pokazana jest od strony zewnętrznej, a elementy znajdują się od strony wewnętrznej tuszy. Do każdego elementu gastronomicznego doprowadzona jest strzałka z numerem, który odpowiada numeracji podanej w podpisach pod tablicami, numeracji podanej w opisie w cz. I oraz numeracji podanej na tablicach z wyodrębnionymi elementami gastronomicznymi. Strzałki do elementów, które znajdują się w tuszy na stronie pokazanej na rysunku, są oznaczone liniami ciągłymi, natomiast elementy...

  Ocena /

  Autor /grainuini Dodano /17.11.2007 Znaków /20 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program festynu

  TURYSTYKA I REKREACJA PROGRAM FESTYNU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W Radomiu Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA FERII ZIMOWYCH A) etap przygotowawczy: Cel imprezy: Festyn za Szkołą Podstawową w Radomiu zostanie przeprowadzony w dniu 15.02.2005r. Celem naszej imprezy była integracja szkoły ze środowiskiem, kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, propagowanie zdrowego stylu życia, prezentacja dorobku artystycznego uczniów plastycznego liceum w R-miu, promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi muzyki dziecięcej i młodzieżowej, wyszukiwanie i promocja młodych talentów, radość wspólnego muzykowania. Terminarz festynu: Festyn rozpocznie się dnia 15.02.2005 r. o godz. 8.30 ( konkursem dla najmłodszych uczestników festynu na najładniejszą budowlę z „klocków LEGO”) w...

  Ocena /

  Autor /grainuini Dodano /10.11.2007 Znaków /9 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walory turystyczne USA

  STANY ZJEDNOCZONE Region turystyczny Nowa Anglia • Kąpieliska 1. Newport 2. Hyannis 3. Eastham 4. Sandwich 5. Falmouth • ośrodki sportów zimowych 1. Berlin 2. Franconia 3. Center Ossipee 4. Killington 5. Magic mountain • Parki narodowe 1. Park Nrodowy Arcadia na wyspie Mount Desert 1.Boston • zabytkowe obiekty użyteczności publicznej 1. domy mieszkalne z XVII-XIX w. 2. stary i nowy dom stanowy 3. szpital Massachusetts 4. giełda 5. Bostońska Biblioteka Publiczna 6. Harvard Univerity • Kościoły 1. Christ Church 2. King’s Chanel 3. katedra św. Pawła • muzea 1. Fogg Art. Museum Region turystyczny Nizina Nadbrzeżna 2.Nowy Jork • Zabytkowe obiekty użyteczności publicznej 1. ratusz 2. National Academy of Design 3. Nowojorska Biblioteka Publiczna 4. Metropolitan Opera • Kościoły 1. Kościół St. Mark’s-in-the...

  Ocena /

  Autor /grainuini Dodano /08.10.2007 Znaków /7 474

  praca w formacie txt

Do góry