awatar

Profil użytkownika Gomes

Data rejestracji14 marca 2013 Ostatnio online28 marca 2013, 18:01

Statystyki

272 prac, w tym:

 • 272tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /272 prac/

 • Ocena brak

  Wychów

  Zabiegi (odpowiednie żywienie, pielęgnowanie,utrzymanie) mające na celu stworzenie najkorzystniejszych warunków prawidłowego wzrostu i rozwoju młodych zwierząt użytkowych, np. kurcząt.

  Ocena /

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycierka ziemniaczana, pulpa ziemniaczana

  Produkt uboczny przy produkcji krochmalu jako pozostałość po wymyciu skrobi zimną wodą. W.z. wykorzystywana jest jako pasza węglowodanowa. Świeża w. zawiera ok. 8% suchej masy, a po sprasowaniu ok. 25%. Jest to pasza wybitnie energet. o znikomej zawartości białka, uboga w związki mineralne. W stanie...

  Ocena /

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik azotowy

  Ilość azotu w g wiązanego przez mikroorganizmy glebowe podczas rozkładu 100 g subst. org.; np. dla słomy wskaźnik ten wynosi 0,8.

  Ocena /

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik odziedziczalności

  W. wyrażający stosunek zmienności genotypowej cechy do ogólnej zmienności fenotypowej.

  Wartośćw.o. waha się w granicach od 0 do 1 – jeżeli jest bliska jedności, to wartości fenotypowe danej cechy wynikają przede wszystkim z dziedziczenia. Jakkolwiek odziedziczalność zależy od szeregu czynników i...

  Ocena /

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik plonowania, indeks plonu

  Stosunek plonu gł. do wytworzonej ogólnej biomasy. U zbóż jest to stosunek plonu ziarna do plonu ziarna łącznie ze słomą, a u buraka – stosunek plonu korzeni do plonu korzeni iliści.

  Ocena /

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik pokrewieństwa

  Liczba określająca genet. podobieństwo między dwoma osobnikami wynikające stąd, że oba osobniki posiadają jednego lub kilku wspólnych przodków.

  Ocena /

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik reprodukcji i degradacji substancji organicznej

  Wskaźnik określający przyrost lub ubytek subst. org. w glebie wwyniku jednorocznej uprawy określonego gatunkulub grupy roślin na 1 ha, albo zastosowania1 t/ha suchej masy nawozów organicznych.Jest on uzależniony od rodzaju materii org. wprowadzonej do gleby oraz kategorii agronomicznej gleby.

  Wskaźnik ten...

  Ocena /

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik rozmnożenia

  Stosunek plonu nasion z jednostki pow. do masy nasion wysianych na tę pow. Np. dla rzepaku wynosi onok. 4300, a dla ziemniaka ok. 10.

  Ocena /

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik strawności

  Ilość składników strawionych w stosunku do pobranych w paszy, wyrażona w procentach. W.s. zależy odgat. (przeżuwacze i nieprzeżuwacze), wieku i eksploatacji zwierzęcia oraz od składu chem. i sposobu przygotowania paszy.

  Ocena /

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik transpiracji

  Ilość jednostek wagowych wytranspirowanej wody potrzebnej do wyprodukowania jednostki suchej masy.W.t. ulega dużym wahaniom w zależności odzmian warunków siedliskowych, zwł. uwilgotnieniagleby, właściwości biol. roślin itp. Np.dla kukurydzy i buraka cukrowego wynosi on300–400, owsa 500, a koniczyny...

  Ocena /

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt

Do góry