awatar

Profil użytkownika Godzimira

Data rejestracji28 listopada 2012 Ostatnio online28 listopada 2012, 3:03

Statystyki

59 prac, w tym:

 • 59tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /59 prac/

 • Ocena brak

  Patriarcha

  (gr. “ojciec, który rządzi”). Nazwa nadawana Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, dwunastu synom Jakuba i Dawidowi (Rdz 12, 50; Dz 2, 29; 7, 8-9; Hbr 7,4). Począwszy od VI wieku, tytuł ten zo-stał nadany biskupom Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy.

  Ci patriarchowie mieli szeroki zakres...

  Ocena /

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarchaty prawosławne

  Autonomiczne Kościoły prawosławne kierowane przez patriarchów. Najstarszym z nich jest Asyryjski Kościół Wschodni, którego patriarcha rezyduje w pobliżu Chicago.

  Pozostałe patriarchaty prawosławne obejmują dwie grupy: te, które uznają Sobór Chalcedoński (451 r.) i są znane jako prawosławne wschodnie...

  Ocena /

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patripasjanizm

  (łac. “cierpienie Ojca”). Termin używany przez Tertuliana (ok. 160 - ok. 220) na oznaczenie tej odmiany monarchianizmu, którą nazywamy modalizmem; Tertulian walczył wtedy z Prakseaszem (ok. 200), z którego kpił, że wypędził Ducha Świętego, a ukrzyżował Boga Ojca.

  Inny medalista, Noetos (ok. 200)...

  Ocena /

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrologia

  (gr. “nauka o Ojcach Kościoła”). Wyraz wymyślony w wieku XVII na oznaczenie nauki o Ojcach Kościoła. W wydanej w roku 1989 instrukcji watykańskiej Kongregacji do Spraw Nauczania Katolickiego odróżnia się “patrologię” jako studium historyczne i literackie nad Ojcami Kościoła od “patrystyki” będącej...

  Ocena /

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pelagianizm

  Herezja głosząca błędną naukę o łasce; zapoczątkował ją Pelagiusz (ok. 400), mnich z Bry-tanii lub Irlandii, który-najpierw w Rzymie, a później w Północnej Afryce - uczył, że ludzie mogą osiągnąć zbawienie dzięki swoim wytrwałym wysiłkom.

  Grzech pierworodny sprowadził on w najlepszym razie do...

  Ocena /

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentarchia

  (gr. “rządy pięciu”). Teoria szczególnie popularna w pierwszym tysiącleciu, według której rządy nad jednym i niepodzielnym Kościołem chrześcijańskim sprawować będzie pięciu patriarchów: rzymski, konstantynopolitański, aleksandryjski, antiocheński i jerozolimski.

  Od czasu schizmy między Wschodem a...

  Ocena /

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentateuch

  (gr. “pięcioksiąg”). Przyjęta wśród katolików i prawosławnych nazwa na oznaczenie pierw-szych pięciu ksiąg Pisma Świętego (Rodzaju, Wyjścia, Liczb, Kapłańskiej i Powtórzonego Prawa), które Żydzi nazywają Tora, a niektórzy protestanci “pierwszymi pięcioma księgami Mojżesza”. Jeśli idzie o te...

  Ocena /

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentekostarion

  (gr. “pięćdziesiątnica”). Okresowa księga liturgiczna z oficjami własnymi, której się używa w obrządku bizantyńskim podczas obrzędów liturgicznych od Niedzieli Wielkanocnej po Niedzie-lę Pięćdziesiątnicy włącznie.

  Zob. Wielkanoc, oktoechos, pięćdziesiątnica.

  Ocena /

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personalizm

  (z łac. “persona = osoba”). Kierunek filozoficzny, skupiający się na niepowtarzalnej wartości osoby ludzkiej. Z jednej strony przeciwstawia się on ideologiom totalitarnym (które podporządkowują dobro jednostek dobru zespołu), behawioryzmowi i każdej psychologii, według której człowiek jest przedmiotem...

  Ocena /

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perychoreza chrystologiczna

  (gr. “chodzić dookoła”). Wzajemne przenikanie się boskiej i ludzkiej natury Chrystusa. Pozostają one wprawdzie nietknięte i nie zmieszane jedna z drugą, istnieją jednak razem bez rozdzielenia i bez podziału (zob. DH 112-113, 115, 1301, 1331; ND 301-303, 323, 326).

  Zob. Sobór Chalcedoński, unia...

  Ocena /

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt

Do góry