awatar

Profil użytkownika Gilbert000

Data rejestracji22 grudnia 2011 Ostatnio online22 grudnia 2011, 4:24

Statystyki

27 prac, w tym:

 • 27tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /27 prac/

 • Ocena brak

  Świadczenia z tytułu choroby zawodowej

  Chorobą zawodową jest choroba objęta wykazem chorób zawodowych , ustalonych w trybie rozporządzenia RM , spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy .

  Choroba zawodowa - powstająca wskutek stałego przebywania ciała w...

  Ocena /

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje rent z ubezpieczenia emerytalno – rentowego

  Do rodzajów rent z ubezpieczenia emerytalno- rentowego zaliczamy:

  - emeryturę

  - rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową

  - rentę rodzinną

  - dodatek pielęgnacyjny

  - dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej

  -zasiłek pogrzebowy.

  Ocena /

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres podmiotowy obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

  Ubezpieczenie społeczne - to całokształt instytucji i rozwiązań prawnych, których celem jest ochrona ubezpieczonych przed utratą środków utrzymania lub uszczerbkiem majątkowym, spowodowanym niekorzystnymi zdarzeniami zwanymi ryzykami, albo pokrywające potrzeby w razie zajścia tych zdarzeń.

  UBEZPIECZENIA...

  Ocena /

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspektor pracy jako organ egzekwujący odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym

  W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli oraz przeprowadzenia odpowiedniego postępowania inspektor pracy może zastosować następujące środki władcze:

  - wydać nakaz:

  a) usunięcia stwierdzonych uchybień w zakresie BHP,

  b) wstrzymania prac gdy naruszenie przepisów prawa pracy powoduje bezpośrednie...

  Ocena /

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot nakazu państwowego inspektora pracy

  Nadzorem nad przestrzeganiem prawa pracy zajmują się Państwowa Inspekcja Pracy i Społeczna Inspekcja Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy jest organem działającym na podstawie ustawy z 6 marca 1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Jej hierarchiczna struktura organizacyjna nie obejmuje nadzorowanych zakładów...

  Ocena /

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność zatrudniania dzieci

  Poza działem X kodeksu pracy, dotyczącym zatrudniania młodocianych, a także zatrudniania osób- pracowników poniżej 16-go roku życia, pracy osób młodych, które nie ukończyły 16 lat, poświęcono przepis art. 3045§ 1-7 k.p. zezwala on na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci w tym...

  Ocena /

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy prawne zatrudnienia pracowników młodocianych

  Młodociani należą do kategorii pracowników wymagających specjalnego traktowania. Regulacje dotyczące zatrudnienia młodocianych muszą zapewnić możliwość łączenia pracy z nauką. Okres dorastania jest okresem przygotowania do pracy zawodowej, uczenia się i zdobywania kwalifikacji.

  Polskie prawo...

  Ocena /

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady wykorzystywania urlopu wychowawczego

  Wymiar urlopu macierzyńskiego:

  - 16 tygodni przy pierwszym porodzie,

  - 18 tygodni przy każdym następnym porodzie,

  - 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

  Wymiar urlopu macierzyńskiego ulega z mocy prawa skróceniu:

  - do 8 tygodni po porodzie w razie urodzenia...

  Ocena /

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia pracownika w związku z urodzeniem i opieką nad małym dzieckiem

  Urlop macierzyński jest bezwarunkowym, obowiązkowym zwolnieniem od pracy w związku z urodzeniem dziecka. Nie jest możliwe wykorzystanie urlopu macierzyńskiego jeżeli stosunek pracy ustał z dniem porodu. Nie ma również prawa do urlopu macierzyńskiego kobieta, która urodziła dziecko w okresie...

  Ocena /

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona trwałości stosunku pracy pracownicy ciężarnej

  Rzeczywistą gwarancją uprawnień związanych z macierzyństwem jest trwałość stosunku pracy. Wzmacniają ją ograniczenia w zakresie rozwiązywania z pracownicą umowy o pracę za wypowiedzeniem i w trybie natychmiastowym.

  Z żadnej ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy nie korzysta pracownica ciężarna...

  Ocena /

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /574

  praca w formacie txt

Do góry