awatar

Profil użytkownika Gebhard

Data rejestracji4 maja 2012 Ostatnio online4 maja 2012, 6:22

Statystyki

86 prac, w tym:

 • 86tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /86 prac/

 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - STOSUNKI ROLNE

   

  Ziemia, stanowiąca główne źródło bogactwa Bizancjum, była w znacznym stopniu skoncentrowana w rękach wielkich właścicieli ziemskich, do których zaliczało się zarówno możnowładztwo, jak instytucje kościelne.

  Możnowładztwo, chociaż nie uległo feudalizacji w tym stopniu co na Zachodzie, zdołało...

  Ocena /

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - MIASTA

   

  W przeciwieństwie do krajów Zachodu, życie miejskie w Bizancjum nie tylko nie uległo osłabieniu, ale nadal rozwijało się pomyślnie. Przyczyny tego zjawiska należy dopatrywać się w stanie przemysłu, który mimo istnienia rzemiosła domowego we włościach możnowładczych i kościelnych, rozwijał się...

  Ocena /

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - CHRYSTIANIZACJA BUŁGARÓW

   

  W tym samym czasie Ludwik Niemiecki w poszukiwaniu sojuszników, mogących go wspomóc w walce z Państwem Wielkomorawskim, sprzymierzył się z Bułgarami. Miało to doniosłe znaczenie dla dalszych losów Bułgarii, znalazła się ona bowiem między wrogo nastrojonym dla siebie Bizancjum i Wielkimi Morawami.

  Pod...

  Ocena /

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - WZMOCNIENIE BIZANCJUM PRZEZ BAZYLEGO I

   

  Mając w ten sposób rozwiązane race na północy i zachodzie, mógł Bazyli skierować wszystkie wysiłki ku wschodowi. Kryzys przeżywany w tym czasie przez kalifat Abbasydów umożliwił mu podjęcie zwycięskiej ofensywy, która doprowadziła do opanowania dróg wypadowych w górach Tauru i Antytauru oraz...

  Ocena /

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - KONFLIKT BIZANTYŃSKO - BUŁGARSKI

   

  Współistnienie na Bałkanach Cesarstwa i państwa bułgarskiego, które przejawiało tendencję do wyparcia Greków z Półwyspu i zawładnięcia Konstantynopolem, kryło w sobie zarodki przyszłych konfliktów. Nic więc dziwnego, że w tych warunkach zatarg w sprawie pokrzywdzonych kupców bułgarskich przerodził...

  Ocena /

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - UPADEK PIERWSZEGO PAŃSTWA BUŁGARSKIEGO

   

  Osłabienie Bułgarii na skutek tych trudności wewnętrznych zachęciło Bizancjum do podjęcia próby zlikwidowania jej niezależności. W oparciu więc o pomoc księcia kijowskiego Swiatosława, rozgromiono Bułgarów (968}.

  Prawda, że pomoc ruska zagroziła Konstantynopolowi usadowieniem się na ich miejscu...

  Ocena /

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - SCHIZMA WSCHODNIA

   

  Patriarchat konstantynopolitański, odgrywający w walce z Bułgarami rolifnarzędzia polityki cesarskiej, znalazł się w połowie XI w. pod rządami ambitnego Michała Cerulariusza. Dążąc do podniesienia swego autorytetu, podjął on "w stolicy represje wobec duchownych łacińskich pod pretekstem nie...

  Ocena /

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - PRZEKSZTAŁCENIA USTROJOWE BIZANCJUM

   

  Ustrój Cesarstwa Bizantyńskiego osiągnął w X w. ostateczną formę, która w dalszym rozwoju uległa stosunkowo nieznacznym zmianom. Tak więc naczelne stanowisko w państwie zajmował cesarz, noszący — poczynając od w. VI — tytuł basileusa.

  Jako bezpośredni dziedzic imperatorów rzymskich, był —...

  Ocena /

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /3 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - TEMY

   

  Począwszy od VII w. Cesarstwo dzieliło sią pod wzglądem administracyjnym na temy. Nazwa ta oznaczała pierwotnie pospolite ruszenie, potem została przeniesiona na prowincję, z której dany oddział pospolitego ruszenia pochodził. Wiązało się to z uposażeniem żołnierzy w ziemię, zastępującą im...

  Ocena /

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA BIZANCJUM

   

  W ciągu wszesnego średniowiecza Bizancjum stało się prawdziwym azylem cywilizacji. Mimo trudności politycznych i niepowodzeń militarnych, kultura materialna Bizancjum potrafiła nie tylko oprzeć się wzmagającemu naciskowi barbarzyństwa, ale osiągnęła nawet momenty prawdziwego rozkwitu. Najdłuższy...

  Ocena /

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt

Do góry