awatar

Profil użytkownika Galmeeria

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

100 prac, w tym:

 • 100tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /100 prac/

 • Ocena brak

  Kapitał zagraniczny w polsce: przyczyny, formy i skutki.

  Praca licencjacka pisana na zlecenie osoby, która uważała, że jest tak przebiegła, iż nie musi płacić. W załączniku wykresy, tabele etc. Miłego korzystania :) Nazwa szkoły Kierunek studiów Imię i Nazwisko Przyczyny, formy i skutki napływu kapitału zagranicznego do Polski. Nr albumu Praca napisana pod kierunkiem naukowym tytuły, imię i nazwisko promotora/rki Spis treści Rozdział I Rynek krajowy a kapitał zagraniczny 1.1 Bezpośrednie inwestycje zagranicznego 1.2 Kapitał zagraniczny 1.3 Warunki obowiązywania kapitału zagranicznego na rynku polskim 1.4 Przyczyny napływu kapitału zagranicznego 1.5 Czynniki motywujące do lokaty kapitału za granicą Rozdział II Formy napływu kapitału zagranicznego 2.1 Sektory napływu kapitału zagranicznego 2.2 Formy wejścia inwestorów zagranicznych na rynek polski 2.3 Rodzaje inwestycji...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /12.10.2007 Znaków /2 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje Stanów Zjednoczonych Europy i ruch Paneuropejski

  Idee zjednoczeniowe na kontynencie Europejskim mają długą i burzliwą historię. Już Karol Wielki czynił próby stworzenia jednolitego organizmu państwowego, który obejmowałby tereny dzisiejszych Włoch, Francji i Niemiec, niestety wraz z jego śmiercią idea ta upadła, a państwo Karola podzieliło się na trzy mniejsze, autonomiczne organizmy. Pierwsze, nieśmiałe koncepcje Stanów Zjednoczonych Europy pojawiły się jednak dopiero po rewolucji amerykańskiej z 1776r. Do najgorętszych zwolenników tej idei należeli Tadeusz Kościuszko i La Fayette. W 1843r. Włoski polityk Giuseppe Mazzini wysnuł propozycję utworzenia federacji, która miała skupiać państwa europejskie. Jednak dopiero rok 1847 i pomysł Wiktora Hugo okazał się być pierwszą koncepcją opartą na równości i współpracy między członkami, początkowo została ona wyszydzona jednak...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /07.10.2007 Znaków /14 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska - Rosja a bezpieczeństwo energetyczne w Europie

  Stosunki zagraniczne każdego bez wyjątku państwa nie ograniczają się do najbliższych sąsiadów. Lekceważącą byłaby zresztą wiara w to, że relacje na granicy przekładają się wyłącznie na państwa leżące po dwóch jej stronach i nie mają wpływu na inne państwa. Międzynarodowa dyplomacja to złożona natura i wzajemna zależność narzędzi wykorzystywanych w niej wykorzystywanych: obrona, wojna i armia, szpiegostwo, dyplomacja, handel i pomoc, działania pozarządowe i aneksje – wszystko to zestawienie fundamentalnych kategorii działań w stosunkach międzynarodowych. Są jeszcze jednak czynniki kulturowe, historyczne i ludzkie. W rzeczywistości stosunki zagraniczne nie sprowadzają się do dyplomacji lub handlu bądź wywiadu albo stosunków militarnych, ale do wszystkich tych czynników razem wziętych. Szczególne stosunki łącza jednak państwa...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /30.09.2007 Znaków /15 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty i strategie politycznych PR

  INSTRUMENTY I STRATEGIE POLITYCZNYCH PR Instytucje są aktorami politycznych PR, a podstawowa instytucja w tym przypadku jest państwo. Aktorzy politycznych PR prowadza odpowiednie i przemyślane działania oraz zabiegają o odpowiedni dla siebie wizerunek. Przykładem działań PR może być ilość zatrudnianych przez państwo osób zajmujących się tylko tą sferą. Instytucje politycznych PR to przede wszystkim rząd, parlament, partie polityczne, organizacje systemu politycznego (np. ruchy społeczne)przedstawicielstwa rządu w terenie oraz PR jednostek podziału administracyjno – samorządowego (jak np. miasta, gminy). Zainteresowanie mediów wzrasta podczas wyborów i debat parlamentarnych gdzie tym samym staja się materiałem określającym wizerunek tej instytucji. Wówczas wizerunek parlamentu zależy od sposobu relacjonowania jego prac przez media i...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /19.09.2007 Znaków /9 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski Przemysł Stoczniowy – informacje podstawowe

  (PROSZĘ OTWORZYĆ ZAŁĄCZNIK!!) I. SYTUACJA w POLSKICH STOCZNIACH NA POCZĄTKU LAT 90-tych. Polskie stocznie w Polsce, w warunkach gospodarki centralnie planowanej, traktowane były instrumentalnie. Podstawowa część ich produkcji - dostawy do ZSRR i innych państw RWPG - była przedmiotem uzgodnień międzyrządowych i podlegała planom wieloletnim. Ceny statków i usług remontowych dla tych odbiorców, choć odnoszone do cen światowych , były ustalane administracyjnie i wyrażane w umownych i niewymienialnych jednostkach walutowych, rozliczanych centralnie. Waluty wymienialne były ściśle reglamentowane. Kursy walut były także ustalane administracyjnie w sposób odpowiadający centralnemu planiście. Ponieważ statki były w dużym stopniu kompensatą za dostawy radzieckiej ropy naftowej, skłaniało to tego planistę do polityki \"tanie statki za tanią...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /10.09.2007 Znaków /26 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest doktryna i jej rodzaje

  Pojęcie ,,doktryna’’ pochodzi od łacińskiego słowa doctrina – nauczanie, wiedza. Pierwotnie oznaczała ona naukę lub ogół wiedzy z danej dyscypliny. Dopiero z czasem terminem tym zaczęto określać rozmaite teorie, idee i założenia powiązane ze sobą w jakiś sposób, które razem tworzyły fundament określonej koncepcji naukowej, filozoficznej, gospodarczej czy też politycznej. Współcześnie doktryną określamy zbiór ogólnie uporządkowanych założeń, twierdzeń, poglądów i przekonań na temat określonej dziedziny wiedzy. W doktrynach znajdujemy różne twierdzenia nawiązujące do dorobku nauki, oraz wnioski wynikające z przyjmowanych założeń światopoglądowych, etycznych, czy moralnych. Dotyczą one przede wszystkim tego co i jak być powinno, czyli określają główne kierunki i cele do jakich należy dążyć oraz mówią jak należy...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /27.08.2007 Znaków /13 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potęga kontynentalna mackindera

  12. Teoria potęgi kontynentalnej Halforda Mackindera - Brytyjczyk, ur. 1861 r., zm. 1947 - najwybitniejszy brytyjski geograf, jeden z twórców geopolityki - wyznawał koncepcję potęgi lądowej – stworzył ją!! - 1904 r. Heartland – serce lądu – sródziemie (serce Eurazji). - Heartland to stepy Azji Środkowej i Europy wschodniej. Opanowanie tego daje kontrolę nad światem. - „Kto panuje nad Europą środkowo-wschodnią panuje nad Eurazją. Kto panuje nad Eurazją panuje nad wyspą świata (Azja, Europa, Afryka). Kto panuje nad nią, panuje nad światem. - twierdził, że lądy to wysepki na morzu. Kto panuje nad tymi wysepkami, panuje nad morzami. - ważne aby rozdzielić Rosję i Niemcy. Nie mogą być koło siebie. Nie można dopuścić do ich sojuszu. (1919 r.) - po I Wojnie Światowej głównym przeciwnikiem były Niemcy, bo w Rosji jest rewolucja...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /25.08.2007 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo demokratyczne, konstytucyjne, prawne a prerogatywne

  Państwo demokratyczne- jest to pojęcie szerokie, w swym zakresie obejmuje między innymi takie państwa jak np.: państwo prawa czy państwo konstytucyjne. Państwa o ustroju demokratycznym to państwa, w których władza zwierzchnia należy do ludu, a więc państwa, w których suwerenem jest lud. Wszystkie organy państwa wywodzą się z ludu, nie tylko dlatego, że lud je powołuje i rozwiązuje, ale również lud ustala ich kompetencje. Uważa się, że władza suwerenna należy do społeczeństwa, do wszystkich członków grupy państwa. Współczesne państwo demokratyczne realizuje w szczególności zasady: suwerenności narodu, pluralizmu politycznego, podziału władzy, rządów większości z poszanowaniem mniejszości, oraz gwarantowaniem podstawowych praw i wolności obywatelskich. Najważniejszymi wartościami państw demokratycznych są: tolerancja, współpraca...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /09.08.2007 Znaków /4 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gmina, jako przykład jednostki samorządu terytorialnego (fragment pracy magisterskiej)

  1. Definicja terminów: miasto, gmina i samorząd terytorialny ?Samorząd?, jak sama nazwa wskazuje oznacza samodzielne kierowanie własnymi sprawami. Z prawnego punktu widzenia oznacza powierzenie przez państwo realizacji różnego rodzaju zadań z zakresu administracji publicznej (czasem także sądowniczej) zrzeszeniom osób, których dotyczą skutki wykonywania tych zadań. Rozróżniamy dwa podstawowe modele samorządu: terytorialny i specjalny. Samorząd terytorialny jest organizacją mieszkańców jakiegoś obszaru, mających wspólne cele, potrzeby i interesy. Do samorządów drugiego rodzaju zaliczamy samorządy: gospodarcze, zawodowe, religijne, a także np.: akademickie i uczniowskie. Samorząd terytorialny jest w przypadku Polski podstawową formą decentralizacji władzy państwowej, która umożliwia przeniesienie części zadań administracji państwowej na...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /22.07.2007 Znaków /2 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryminologia

  1. POJĘCIE I DZIAŁY KRYMINOLOGII KRYMINOLOGIA wg Hołysta - nauka o przestępstwie i przemocy, o objawach i przyczynach przestępczości i innych związanych z nią zjawiskach patologii społecznej oraz o ich zapobieganiu, a także o zapobieganiu systemu sprawiedliwości karnej. DZIAŁY WIKTYMOLOGII wg Hołysta 1. SYMTOMATOLOGIA KRYMINALNA - dział zajmujący się formami objawowymi przestępczości do których zaliczamy: struktura i dynamika przestępczości, geografia kryminalna, sposób popełniania przestępstw, elementy organizacji świata przestępczego, np. sposób porozumiewania się. 2. ETIOLOGIA KRYMINALNA - Dział zajmujący się przyczynami przestępstwa 3. PROFILAKTYKA KRYMINOLOGICZNA - zajmuje się genezą i etiologią faktów kryminalnych bazując na pedagogice społecznej, psychologii ma za zadanie nadanie pozytywnego kierunku aktywności ludzkiej oraz...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /17.07.2007 Znaków /5 046

  praca w formacie txt

Do góry