awatar

Profil użytkownika Galmeeria

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

100 prac, w tym:

 • 100tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /100 prac/

 • Ocena brak

  Energetyka jądrowa UE. Korzyści i zagrożenia.

  WSTĘP Jak to określił Paweł Urbański, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, ?wahadło w świecie energetyki wychyla się raz w lewo, raz w prawo?. Pod koniec lat 80. XX wieku energetyce jądrowej wróżono rychły i nieunikniony koniec. Cena ropy naftowej oscylowała w granicach $20 za baryłkę, gazu ziemnego było pod dostatkiem, a elektrownie jądrowe kojarzone były raczej z zagrożeniem niż z bezpiecznym i opłacalnym źródłem energii. Niewątpliwie przyczyniła się do tego katastrofa w Czarnobylu w ZSRR w 1986 roku, bowiem zaledwie dwa lata po katastrofie Włosi zdecydowali o wyłączeniu swoich dwóch elektrowni atomowych i uzależnienie się od importu energii z zagranicy. Przez całe lata 90. utrzymywała się stagnacja w tym sektorze. W chwili obecnej świat z nadzieją wraca do energetyki jądrowej, widząc w niej istotną alternatywę dla niepopularnego węgla...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /29.12.2007 Znaków /2 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka społeczna Kościoła katolickiego

  Nauka społeczna Kościoła katolickiego >> Pius IX (1846-1878) >Leon XIII (1878-1903)>Pius X (1903-1914)Benedykt XV (1914-1922)Pius XI (1922-1939)>Pius XII (1939-1958)Jan XXIII (1958-1963)>II Vaticanum 1961-1965

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /28.12.2007 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunizm a Rosja Radziecka, Związek Radziecki w latach 1917-1924. Analiza struktury, celów i ich realizacji przez system sowiecki.

  Wydaje się, iż ?rewolucja proletariacka? i jej następstwa są jednym z kluczowych zagadnień historii XX wieku. To prawda, a co więcej, jest to moim zdaniem jeden z ciekawszych tematów dla współczesnych historyków, ponieważ wciąż istnieje w tej kwestii wiele sprzeczności, niedomówień i mitów. Natura władzy bolszewickiej nie jest możliwa do opisania w tak krótkim wystąpieniu, aczkolwiek postaram się przybliżyć, choć część najważniejszych i najciekawszych motywów jej działania, celów priorytetowych i skutków ich realizacji. Swoją pracę opieram na dość szerokiej i różnorodnej bibliografii, aczkolwiek zdaje sobie sprawę, iż daleko poza moją mocą leży wyczerpanie tematu i rozwianie wszelkich wątpliwości. Stąd też analiza najczęściej oparta będzie na już przeprowadzonych pracach naukowych i poparta ich autorytetem. Na tej podstawie...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /12.12.2007 Znaków /3 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka metod badań metodologicznych.

  Politologia jest jedną z dyscyplin naukowych nauka humanistycznych i społecznych. Przedmiotem jej poznania jest polityka. Polityka to działalność społeczna związana z dążeniem do wykonywania, zdobywania władzy wewnątrz państwa oraz w stosunkach międzypaństwowych. Przedmiotem poznania politologii jest działalność państwa, partii politycznych, ogół zjawisk i stosunków związanych ze zdobyciem, utrzymaniem i wykorzystaniem władzy. W pojmowaniu i tłumaczeniu otaczającej rzeczywistości , w tym zjawisk społecznych i politycznych, ludzie zazwyczaj odnoszą się do własnych doświadczeń życiowych, obserwacji, zdrowego rozsądku, intuicji i autorytetów. Przesłanki te nie są jednak wystarczające do poznania obiektywnej rzeczywistości. Poznanie naukowe wymaga oparcia się na podstawach metodologicznych. Pojęcie metody badawczej stanowią zasady i sposoby...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /06.12.2007 Znaków /2 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Republice Federalnej Niemiec

  Samorząd terytorialny w Republice Federalnej Niemiec Niemcy to republika związkowa o systemie parlamentarno-gabinetowym, po zjednoczeniu Niemiec złożona z 16 krajów związkowych – landów, 10 krajów wchodziło do 1990 roku w skład RFN, 5 krajów utworzono na obszarze byłej NRD, zaś 16 krajem – landem był Berlin. L. p. KRAJE ZWIĄZKOWE NIEMIEC KRAJ ZWIĄZKOWY STOLICA USTRÓJ 1 Badenia – Wirtembergia Stuttgart południowoniemiecki 2 Bawaria Monachium południowoniemiecki 3 Berlin Berlin magistracki 4 Brandenburgia Poczdam 5 Brema Brema magistracki 6 Dolna Saksonia Hanower północnoniemiecki 7 Hamburg Hamburg magistracki 8 Hesja Wiesbaden miasta - magistracki wsie - burmistrzowski 9 Meklemburgia – Pomorze Przednie Schwerin 10 Nadrenia – Palatynat Moguncja burmistrzowski 11 Nadrenia Północna – Westfalia Dusseldorf...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /04.12.2007 Znaków /13 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czystki etniczne jako metoda walki

  Nie istnieje w żadnym słowniku definicja czystek etnicznych, określa się je jako: ludobójstwo, eksterminacje bądź zagładę danej grupy etnicznej. Zjawisko to, jest charakterystyczne dla przebiegu wojen i konfliktów zbrojnych w dwudziestowiecznej Europie. Przez prawo międzynarodowe zostało uznane za najcięższe przestępstwo – zbrodnie przeciwko ludzkości. Czystki etniczne nie są „wynalazkiem” XX w. Wbrew panującym opiniom miały one miejsce już w XVI w, choć nie w takiej skali. Na początku XX wieku wprowadzono zasadę cuius regio, eius natio . Miała ona na celu wyznaczenie granic międzynarodowych według zasady etniczno – narodowej, poprzez przesiedlenie wielu narodów wschodnioeuropejskich. Zasada ta przyniosła Europie straszliwe cierpienia. Po obu wojnach światowych w Europie Środkowej i Wschodniej panowały mieszane stosunki etniczne, dlatego...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /25.11.2007 Znaków /10 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w UE

  Polska w Unii Europejskiej może odgrywać rolę regionalnego lidera w podejmowaniu ważnych inicjatyw politycznych i gospodarczych. To właśnie w Polsce, jako w pierwszym kraju, w latach 80. pojawił się pierwszy impuls demokratycznych przemian, które objęły potem całą Europę. Zmiany na kontynencie europejskim spowodowane przez zryw polskiej Solidarności umożliwiły przemiany polityczne w tej części świata. Przeobrażenia systemowe przebiegały w Polsce inaczej niż w Czechosłowacji czy dawnym NRD - dramatyczniej, były też bardziej rozciągnięte w czasie. Jest to świadectwo, z jakim uporem i determinacją Polacy walczyli o demokrację. W latach 1997-2001 przeprowadzono w Polsce cztery olbrzymie reformy: służby zdrowia, ubezpieczeń społecznych, administracji publicznej i szkolnictwa. Pomimo tak silnego nacisku transformacji i różnorodnych problemów z nią...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /25.11.2007 Znaków /9 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne stosunki (problemy) polsko-niemieckie.

  Różnica interesów między Polską a Niemcami nasiliła się kilka lat temu. Przez długi czas oficjalnie mówiło się o próbach utożsamienia interesów obu państw, jednak tuż przed przystąpieniem Polski do UE zaczęło być jasne, że Polskę i Niemcy bardzo wiele dzieli. Do gwałtownego pogorszenia stosunków polsko-niemieckich doprowadziło poparcie przez Polskę polityki USA w sprawie Iraku. Polska była wtedy bardzo krytykowana zarówno przez polityków niemieckich jak i niemieckie media. Polskim premierem był wówczas Leszek Miller, a prezydentem Aleksander Kwaśniewski. Tymczasem ówczesny kanclerz Niemiec Gerhard Schrder miał zupełnie inną wizję relacji amerykańsko-europejskich. Prowadził politykę niechętną USA, a z drugiej strony prorosyjską, której owocem jest słynny Gazociąg Bałtycki. Właśnie w tych czasach, z powodu tak silnego związku...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /22.10.2007 Znaków /2 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Machiavelli życiorys

  Machiavelli Myślicielem, który wyraził polityczne credo włoskiego humanizmu z największą pasją i determinacją, był Niccolo Machiayelli (1469 - 1527). Jego zasługi trudno przecenić. Machiavelli należy bez wątpienia do grona najwybitniejszych postaci w całych dziejach myśli politycznej. Leo Strauss nazwał go „odkrywcą znacznie większym od samego Krzysztofa Kolumba" (Prawo naturalne w świetle historii). Prace Machiavellego: Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, Historie flo-renckie, i wreszcie najsłynniejsza z nich - Książę, skierują rozważania polityczne na nowe tory. Machiavelli jest myślicielem ustalającym cezurę. Od czasów Księcia o państwie i władzy mówi się już w inny sposób. W dyskursie dotyczącym polityki pojawią się nowe, wielce niepokojące, wątki. Swej świeżości wiele z nich nie utraciło do...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /17.10.2007 Znaków /31 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy świat jest globalną wioską?

  Czy świat jest globalną wioską? Tak do końca to chyba jeszcze nie. Na proces globalizacji ma wpływ wiele czynników i niektóre z nich są już w takim stadium, w którym o globalnej wiosce moglibyśmy już mówić. Głównymi aspektami problemu są bez wątpienia komunikacja i przepływ informacji, przepływ kapitału i siły roboczej, ale także inne, pomniejsze. Po pierwsze zajmijmy się problemem komunikacji. Aby świat nazwać globalną wioską, komunikacja pomiędzy odległymi zakątkami kuli ziemskiej powinna być szybka, tania, sprawna i nie nastręczająca zbyt wielu problemów podróżnym i transportowanym towarom. Współczesne rozwiązania technologiczne nie do końca spełniają te warunki, ponieważ najszybsze środki transportu, mianowicie samoloty, są bardzo drogie w eksploatacji, a i ładowność ich jest ograniczona możliwościami technicznymi. Jednak...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /15.10.2007 Znaków /7 190

  praca w formacie txt

Do góry