awatar

Profil użytkownika FroreteeveKex

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

87 prac, w tym:

 • 87tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /87 prac/

 • Ocena brak

  Kształtowania się kosztów stałych i kosztów zmiennych na przykładzie przedsiębiostrwa Haft S.A.

  Celem tego projektu jest przedstawienie kształtowania się kosztów stałych i kosztów zmiennych w okresie od stycznia 2003 do stycznia 2004, na przykładzie firmy Haft S.A. Firma Haft S.A. to lider na rynku firanek żakardowych i jedyny na skalę przemysłową producent wyrobów haftowanych w Polsce. Fabryka Firanek i Koronek "HAFT" S.A. istnieje od roku 1878 i dostarcza na rynek następujące grupy produktów: • Firanki dziane - służące do dekoracji wnętrz, w tym: firanki żakardowe, markizety, oraz firanki konfekcjonowane (gotowe do zawieszenia) • Firanki i lambrekiny haftowane • Wyroby haftowane - wykorzystywane do produkcji konfekcji damskiej i dziecięcej; tkaniny haftowane, tkaniny gipiurowe, koronki haftowane i gipiurowe, kołnierzyki, wykrojniki, emblematy, aplikacje itp. • Firanki z nadrukiem transferowym paskowym i na całości...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /31.10.2007 Znaków /11 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie działalności gospodarczej

  Z dniem 1 stycznia 2001 roku weszły w życie ustawy mające fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorczości i obrotu gospodarczego w Polsce. Konstrukcja art. 2 Prawa działalności gospodarczej nawiązuje do konstrukcji art. 2 ustawy o działalności gospodarczej. W obu przypadkach przyjęto zasadę rozdzielania zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy. Niestety, ustawodawca nie podjął próby systemowego ujęcia problematyki działalności gospodarczej, w której nastąpiłaby pełna harmonizacja treści podstawowych pojęć tejże ustawy oraz treści pojęć innych regulacji, zwłaszcza Kodeksu handlowego. Rodzić to może w przyszłości liczne kontrowersje powstające na pograniczu publicznego i prywatnego prawa gospodarczego. Pojęcie "działalności gospodarczej" ustawodawca formułuje bardzo ogólnie, stwierdzając, że: \"Działalnością...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /22.10.2007 Znaków /12 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wprowadzenie podatku liniowego rozrusza gospodarkę. Jestem za, czy przeciw.

  Wprowadzenie podatku liniowego jest dobrym pomysłem na rozruszanie gospodarki. Rozwój ekonomiczny Polski jest uzależniony od rozwoju przedsiębiorstw. Natomiast rozwój przedsiębiorstw uzależniony jest od wielu czynników, między innymi od podatku dochodowego. Jeżeli podatek jest zbyt wysoki ogranicza to rozwój przedsiębiorstwa. Dlatego należy dążyć do obniżenia podatków dochodowych. Takim podatkiem jest podatek liniowy (19%). Od 1 stycznia 2004 r. przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych mogą skorzystać z możliwości płacenia podatku według jednolitej stawki wynoszącej 19% podstawy obliczenia podatku. Dotychczas obowiązywały stawki rosnące- 19%, 30% i 40%, a więc były bardzo wysokie. Przedsiębiorca może wybrać, który system jest dla niego korzystny. Przedsiębiorca, który wybierze podatek liniowy płaci 19% bez względu na wysokość...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /01.10.2007 Znaków /9 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy sprzedaży: tradycyjna, samoobsługowa, preselekcyjna

  Forma tradycyjna – polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy z kupującym. Obiekt handlowy jest przy tej formie sprzedaży podzielony na dwie części oddzielone z reguły stołem sprzedażowym czyli ladą. Po jednej stronie lady znajduje się sprzedawca i towary, po drugiej znajdują się klienci. Klient ma tu dostęp do towaru jedynie za pośrednictwem sprzedawcy, który może udzielać dodatkowych informacji o towarze, a także udzielać rad. Ta forma sprzedaży ma jednak istotną wadę dotyczącą wydłużenia czasu obsługi konsumenta i powstawania kolejek, w czasie zwiększonego napływu klientów do punktu sprzedaży detalicznej. W ramach tradycyjnej formy sprzedaży rozróżniamy: ☺-sprzedaż z rozwiniętą obsługą nabywców- obejmuje takie czynności wykonywane przez sprzedawców jak: powitanie nabywcy, ustalenie jego zapotrzebowania, demonstrowanie towaru i...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /14.09.2007 Znaków /4 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak założyć własną działalność gospodarczą

  Postanowiłam założyć własna firmę. Moim pomysłem jest sklep"MŁODZIK" z odzieżą militarna. W mojej miejscowości w najbliższych okolicach nie ma sklepu z ostatnio tak popularną wśród młodzieży odzieżą. Pojedyncze ubrania można znaleźć w innych sklepach ale nie ma konkretnego miejsca które by posiadało całą kolekcje. W wyposażeniu sklepu znajda się nie tylko spodnie, koszulki, koszule, bluzy i kurtki ale także paski, buty, zegarki. Wszystkie te części będą posiadały motyw militarny. Będzie to sklep damsko- męski ale znajdą się też części garderoby dla młodszych klientów. Kapitał początkowy jaki mogę przeznaczyć na rozpoczęcie działalności to 50 tyś zł. Pieniądze te przeznaczę na wynajęcie lokalu w centralnym miejscu mojego miasta, na wyposażenie tego lokalu w meble, kasę fiskalna, odzież, reklamę a także zatrudnienie...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /13.09.2007 Znaków /11 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transfery

  Transfery to przekazywanie pieniędzy w postaci dotacji od rządu do gospodarstw domowych, firm itd. Nie są to płatności za dobra lub wykonywaną pracę. Zasiłki dla bezrobotnych i dla dzieci, dotacje inwestycyjne są przykładami transferów. Pomimo że transfery są liczone jako część wydatków rządowych to rzeczywiście wydatki pieniężne dokonywane są przez gospodarstwa domowe i firmy, które otrzymały te płatności. Transfery stanowią około połowy wydatków publicznych. Transferem nazywamy przekazanie określonej sumy dochodu na rzecz obywatela instytucji publicznej lub producenta bez bieżącego świadczenia usługi. Do transferów zaliczymy również wypłacone emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, zapomogi dla biednych itp.. Do transferów rządowych zalicza się także, subwęcje udzielone niektórym budżetom lokalnym, przedsiębiorstwom państwowym...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /09.09.2007 Znaków /1 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek eurowalut.

  Rynek eurowalutowy rozwinął się w Europie Zachodniej, stąd też wynika jego nazwa. Centrum tego rynku znajduje się w Londynie, a jego dalszymi ważnymi ośrodkami w Europie są m.in. Frankfurt, Paryż, Amsterdam, Zurych i Luksemburg. Rynek ten funkcjonuje również w ośrodkach pozaeuropejskich takich jak: Wyspy Bahama, Kajmany, Hongkong, Liban, Liberia, Panama, Singapur, Japonia, Antyle Holenderskie, Nowe Hebrydy, Wyspy Dziewicze, Indie Zachodnie oraz Cypr. Głównym członem rynku eurowalut jest rynek eurodolara; jest to rynek wierzytelności dolarowych poza granicami Stanów Zjednoczonych. Jest to w istocie rynek przez nikogo niekontrolowany. Jego charakterystyczną cechą jest eksterytorialność operacji bankowych. Niezawodność działania eurobanków jest oparta zarówno na przepisach prawnych jak i na poczuciu dużej solidarności. Eurobanki gwarantują...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /01.08.2007 Znaków /6 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja

  Przyczyny inflacji: pierwotne i wtórne. Rodzaje inflacji: -popytowa- występuje wtedy, gdy popyt na dobra i usługi przewyższa ich podaż; może być wywołana szybkim wzrostem wydatków gosp. dom. na dobra konsumpcyjne, firm na dobra inwestycyjne oraz państwa na dobra i usługi -kosztowa- wywołana wzrostem cen czynników produkcji, z więc wzrostem kosztów; przyczyną wzrostu może być wyczerpanie zasobów, ograniczenie ich importu, żądania pracowników podwyżki płac -strukturalna- związana z niedostosowaniem struktury asortymentowej produkowanych dóbr do struktury popytu -inne rodzaje: pełzająca (3-4% rocznie), krocząca (do 10%), galopująca (do 50%), hiperinflacja szalejąca (pow. 50%) Negatywne efekty inflacji: -obniżenie poziomu życia -rezygnacja z zakupu dóbr luksusowych -rezygnacja z zaspokajania potrzeb wyższego rzędu -spadek poziomu...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /13.07.2007 Znaków /2 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie

  BEZROBOCIE Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Natomiast według Międzynarodowej Organizacji Pracy, której definicję bezrobocia honorują badania statystyczne prowadzone w krajach Europy w ramach systemu Eurostat, osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzinę. Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro. Z bezrobociem w skali makro mamy do czynienia w sytuacji, gdy na określonym obszarze geograficznym znaczna liczba osób zdolnych do podjęcia pracy pozostaje poza zatrudnieniem. Natomiast bezrobociem w skali mikro jest utrata pracy z powodu braku kwalifikacji lub innych umiejętności pozwalających objąć i utrzymać...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /01.07.2007 Znaków /4 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy państwo powinno ingerować w gospodarkę?

  CZY PAŃSTWO POWINNO INGEROWAĆ W GOSPODARKĘ? Zagadnienia związane z rolą państwa w gospodarce są przedmiotem wielu sporów. Ekonomiści zgadzają się jedynie co do tego, jakie są podstawowe funkcje państwa w gospodarce. Wiele dyskusji toczy się natomiast wokół innych funkcji, zwanych alternatywnymi. W gospodarce rynkowej sterowanie procesami gospodarczymi odbywa się poprzez rynek. Zwana bywa również systemem wolnej przedsiębiorczości, nie jest uzależniona od tradycji czy planu centralnego, lecz bezpośrednio od woli konsumentów Gospodarka rynkowa to forma, w której jednostki gospodarujące kierują się swoimi własnymi celami i starają się osiągać maksymalne korzyści, nie uciekając się do pomocy czy ochrony ze strony państwa. To, co, jak i dla kogo wytwarzać, wynika z działania ‘niewidzialnej ręki rynku’ (jako jedynego regulatora), która...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /29.06.2007 Znaków /3 055

  praca w formacie txt

Do góry