awatar

Profil użytkownika FroreteeveKex

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

87 prac, w tym:

 • 87tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /87 prac/

 • Ocena brak

  Opracowanie zagadnień dotyczących mikroekonomii

  Ekonomia... ...czyli kilka informacji o gospodarce, które lepiej znać. Mikroekonomia Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii Ekonomia-w starożytności oznaczała wiedzę o prawach rządzących gosp. domowym. Obecnie nauka o procesach gospodarczych. Przedmiotem zainteresowań ekonomii jest gospodarowanie przy ograniczonych zasobach. Zasoby gospodarki: • Ludzkie wraz z wiedzą i umiejętnościami • Naturalne (ziemia z bogactwami, woda, powietrze) • Wyniki działań człowieka (kapitałowe) Funkcje ekonomii: • Poznawcza-dostarcza wiedzy o zjawiskach i procesach gospodarczych oraz o rządzących nimi prawidłowościach, przyczynach i skutkach. • Aplikacyjna-jej ustalenia i wynikające z nich wnioski dostarczają wskazówek przydatnych w działalności zarówno gospodarstw domowych, przedsiębiorstw jak i państwa Mikroekonomia-bada poszczególne elementy...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /16.03.2005 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomika pytania politechnika czestochowska dr Stanisław Podczarski

  1. Ekonomika przedsiębiorstw i zakres jej badań Ekonomika przedsiębiorstw jest dyscypliną naukową, która syntetyzuje całokształt wiedzy o przedsiębiorstwie. Zajmuje się ona zasadami i metodami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do jej zakresu należą: - organizacja procesów produkcyjnych i kierownictwa - sposoby gospodarowania poszczególnymi czynnikami produkcji - czynniki określające decyzje gospodarcze - metody wyznaczania zadań i oceny przedsięwzięć gospodarczych - rozpoznanie podstawowych zależności między poszczególnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa oraz między nim a jego otoczeniem Ekonomika przedsiębiorstw przedstawia rolę przedsiębiorstw w gospodarce narodowej, ich system ekonomiczno- finansowy, planowanie, metody rachunku ekonomicznego oraz sposoby oceny działalności przeds i ich kierownictwa. 2. Przedmiot badań i...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /09.03.2005 Znaków /3 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W poszukiwaniu czasu nadziei…

  Rok 2003 dobiegł końca, ale jest to jednocześnie kontynuacja walki Mozambiku wobec biedy o zwycięstwo rozwoju kraju i poprawy losu 19 milionów obywateli. Zmiany rozwoju kraju, który w ubiegłym roku dokonał wielu znaczących kroków będących jedynie początkiem długiej i korzystnej drogi w przyszłość, starając się umacniać swoją pozycję wśród narodów, jako kraj postępu, są obiecujące. W przebiegu minionego roku, Mozambik gościł przedstawicieli Drugiej Konferencji Unii Afrykańskiej, która była wielce odpowiedzialnym zadaniem dla prezydentów tego kontynentu. Podejmowane rozmowy są decydującymi o przyszłości współdziałania krajów unijnych Afryki. Ale nie tylko, jako że społeczeństwa narodów afrykańskich, także maja olbrzymią silę oddziaływania. Oczywistym jest fakt, iż poziom życia krajów zależy nie tyle od zdolności i...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /08.02.2005 Znaków /5 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne skutki monopolu

  Społeczne skutki monopolu, integracja rządu na rynku monopolistycznym, złe i dobre strony konkurencji niedoskonałej. Mianem monopolu określamy rynek na którym znajduje się tylko jeden, jedyny sprzedawca. Monopol dookreślenie sytuacji na rynku, która charakteryzuje się tym, że producentem towarów lub usług powszechnie kupowanych jest jeden podmiot gospodarczy. W takiej sytuacji monopolista może narzucać ceny swoich produktów pozostałym uczestnikom rynku. Państwo powołując do życia różne instytucje np. urząd antymonopolowy w Polsce ogranicza możliwości monopolisty na Polskim rynku jest PKP (Polskie Koleje Państwowe), w dziedzinie przewozów kolejowych zarówno towarów jak i osób. Cechy charakterystyczne monopolu: 1) jeden sprzedający- czyli jeden jedyny producent danego dobra lub usługi, dlatego w tym wypadku pojęcia firmy i rynku są...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /26.01.2005 Znaków /10 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ulg i zwolnień w polskim systemi podatkowym na rok podatkowy 2008

  Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2008roku: wymień i opisz rodzaje ulg, odliczeń oraz progi podatkowe. Spis treści: I. Progi podatkowe 1 II. Rodzaje ulg w polskim systemie podatkowym 1 1. Rozliczenie wspólne z małżonkiem 1 2. Ulga rehabilitacyjna 1 3. Ulga na Internet 2 4. Ulga pro-rodzinna 3 5. Darowizna 3 A. Darowizny na cele pożytku publicznego 3 B. Darowizny na cele kultu religijnego 3 C. Darowizny na cele krwiodawstwa 4 D. Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła 4 I. Progi podatkowe W polskim systemie podatkowym, ustawodawca ustanowił następujące progi podatkowe w podatku dochodowym do osób fizycznych: Podstawa obliczenia podatku w PLN Podatek wynosi Ponad Do 44 490 PLN 19% minus 586,85 PLN 44 490 PLN 85 528 PLN 30% nadwyżki ponad 44 490 PLN 7 866,25 PLN 85 528 PLN 40% nadwyżki ponad 85 528 PLN 20 177,65 PLN II. Rodzaje ulg w...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /13.01.2005 Znaków /2 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywowanie pracowników

  Każdy, kto kiedykolwiek zatrudniał choć jednego pracownika nie ma wątpliwości co do tego, że kluczem do stworzenia produktywnej siły roboczej jest niezwykle ulotna rzecz – wysokie morale. Pojęcie to jest trudne do zdefiniowania, jednak w tym znaczeniu oznacza przede wszystkim to, w jaki sposób pracownicy traktują pracę dla swojego pracodawcy i na rzecz jego interesu. W jaki sposób podwyższać morale pracowników: I. Należy zdać sobie sprawę z tego, jak silnie niskie morale pracowników wpływają na zasadnicze kwestie dotyczące całego personelu firmy, czyli produktywność, lojalność oraz zaangażowanie. Nie ulega wątpliwości, że jednoznacznie „dobry pracownik” przyczynia się do sukcesów firmy, zaś jednoznacznie „zły pracownik” doprowadza do fluktuacji. Problem pojawia się jednak z pracownikami, którzy wydają się być raczej „po...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /09.01.2005 Znaków /9 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak założyć własną firmę/działalność gospodarczą? (Podjęcie działalności gospodarczej) Praca Kontrolna Cz: II Reszta załączników

  ZAŁĄCZNIK NR: 5 BIZNES PLAN BIZNESPLAN DLA FIRMY \"LAN-COM\" I. DANE O INWESTORZE 1. Siedziba inwestora: Firma LA-N-ET powstała w maju 2003r. Siedzibą firmy są ....................... Adres: ..-... Miasto ul. Tel: wymyśl fax: wymyśl e-mail: wpisz jakiś wymyślony. Obszarem działalności firmy jest miasto .............. 2. Przedmiot działalności. - Dostarczenie stałego dostępu do Internetu; - Sprzedaż akcesorii i zestawów komputerowych; - Usługi serwisowe - Kawiarenka internetowa 3. Struktura kapitałowa firmy. Jedynym właścicielem jest Imię Nazwisko. Firma posiada rachunek bankowy w Banku Śląskim 1256-5682-26598-15239 4. Pozycja finansowa inwestora Firma jest własnością prywatną. Kwota przeznaczona na działalność i zdeponowaną na rachunku bankowym firmy wynosi 93.000 zł. 5. Sprawy sądowe i...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /06.01.2005 Znaków /8 917

  praca w formacie txt

Do góry