awatar

Profil użytkownika FoetUtentee

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

93 prac, w tym:

 • 93tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /93 prac/

 • Ocena brak

  Analiza elementów systemu marketingowego

  ANALIZA ELEMENTÓW SYSTEMU MARKETINGOWEGO I.CHARAKTERYSTYKA FIRMY Podstawowe dane: Nazwa - ,,Hotel Cztery Pory Roku’’ Forma prawna –spółka jawna Podmiot działalności –działalność hotelarsko – gastronomiczna Siedziba spółki - ul. Spacerowa28 83-010 Straszyn/k Gdańska Tel.+48856782501 Podstawowe cele działalności: - celem jest stworzenie ciepłej, miłej atmosfery - zapewnienie profesjonalnej obsługi - komfort wypoczynku w malowniczej okolicy - udzielenie wysokiej jakości usług Usługi: Hotel: - stół bilardowy ,saunę ,oraz siłownię do dyspozycji gości - na terenie hotelu znajduje się parking - 40 pokoi (1,2,3osobowe)oraz 3 apartamenty - wśród pokoi dwuosobowymi dysponujemy dwoma pokojami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych Konferencje: - hotel posiada salę bankietową mogącą pomieścić 17 osób -...

  Ocena /

  Autor /FoetUtentee Dodano /19.12.2007 Znaków /5 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ankieta o preferencjach konsumentek w zakresie zakupu i użytkowania kosmetyków

  Preferencje konsumentek w zakresie zakupu i użytkowania kosmetyków kolorowych Szanowne Panie, proszę o wypełnienie poniższej ankiety, której wyniki będą traktowane poufnie i wykorzystywane wyłącznie w celach badawczych. Ankieta 1. Z czym kojarzy się Pani słowo ”kosmetyk kolorowy”? ………………………………………………………………… 2. Czy używa Pani kosmetyków kolorowych? q tak q nie 3. Dlaczego Pani używa kosmetyków kolorowych? ………………………………………………………………... 4. Skąd czerpie Pani informacje na temat kosmetyków kolorowych? q z gazet q z telewizji q od znajomych q z ulotek q z internetu q od konsultantek q inne………………………………………………….... 5. Cechy dobrych kosmetyków kolorowych: q są trwałe q są wodoodporne q wygodne w...

  Ocena /

  Autor /FoetUtentee Dodano /03.12.2007 Znaków /4 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niektóre pojęcia z marketingu

  Klient – osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera dawcy w transakcjach kupna-sprzedaży dóbr lub usług. Termin ten może być utożsamiany z „nabywca” lub „kupującym”, ale jest tylko pokrewny w stosunku do terminów ogólniejszych „ odbiorca” i „ kontrahent”. Pojęcie to jest jedną z podstawowych kategorii w marketingu, kategorii wyznaczających najbardziej charakterystyczną cechę myślenia i działania marketingowego – orientację na klienta jest wiec najwyższą wartością dla każdego przedsiębiorstwa, wartością określająca misję przedsiębiorstwa, decydująca o jego ostatecznym sukcesie na rynku. Podstawowy podział klienta obejmuje podział rodzajowy, czyli klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych. Ważnymi podziałami do celów marketingowych są podziały wg. 1. Kryterium operacyjnego; a. k...

  Ocena /

  Autor /FoetUtentee Dodano /26.11.2007 Znaków /19 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan procesu komunikacji marketingowej - na podstawie kampanii promocyjnej produktu Shiseido

  Realizacja skutecznego planu działań z zakresu komunikacji marketingowej opiera się na następujących elementach: 1.Identyfikacji docelowego audytorium. 2.Określeniu celu procesu komunikacji. 3.Zaprojektowaniu przekazu. 4.Określeniu kanału procesu komunikacji. 5.Ustaleniu budżetu promocji. 6.Wyborze promotion-mix. 7.Pomiaru rezultatu promocji 8.Zarządzaniu i koordynacji całościowym procesem komunikacji marketingowej. Ad1.) Główną częścią analizy docelowego audytorium jest oszacowanie aktualnego wizerunku firmy, jej produktów a także podobnych produktów lansowanych przez konkurencję.Należy także zapoznać się ze stosunkiem ludzi i ich sposobami postępowania wobec interesującego nas produktu. W przypadku serii kosmetyków Shiseido wprowadzonych na rynek ,jako grupę odbiorców promocji określimy ,iż są to kobiety w grupie wiekowej 25- 50...

  Ocena /

  Autor /FoetUtentee Dodano /18.11.2007 Znaków /9 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i funkcje sprzedaży osobistej

  Sprzedaż osobista jest najstarszym i najważniejszym środkiem promocji, już w bardzo dawnych czasach rolnicy i rzemieślnicy, chodząc po wioskach i miasteczkach oferowali i sprzedawali swoje wyroby koło domów klientów. Tereny wiejskie i małe miasteczka mogły otrzymać podstawowe towary tylko dzięki wędrownym sprzedawcom. W kontakcie przedsiębiorstwo – klient zawsze występuje sprzedawca, który jest dla nabywcy wizytówką firmy. Sprzedaż osobista musi charakteryzować się nie tylko wdziękiem i uprzejmością, ale przede wszystkim świetną organizacją i fachowością. Sprzedaż osobista jest stosowana przez rozmaitych nadawców – sprzedawców oferty: używają jej politycy w walce o głosy wyborców, lekarze wobec pacjentów, studenci na egzaminach. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa sprzedaż osobista oznacza zarówno sprzedaż sklepową (detaliczną)...

  Ocena /

  Autor /FoetUtentee Dodano /04.11.2007 Znaków /7 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia produktu

  Przygotowując decyzje w zakresie produktu firma powinna wszystkim odpowiedzieć na pytanie: jakie towary i usługi oferować i jakie powinny być cechy charakterystyczne poszczególnych towarów i usług? Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać pogodzenie zasobów i środków firmy oraz jej celów strategicznych z szansami tkwiącymi na rynku. Decyzje tu podjęte wymagają uprzedniej analizy obecnych i potencjalnych produktów firmy, analizy firmy i oczywiście analizy rynku. Ciągła analiza celowości zmian w produkcie oferowanym przez firmę wymuszona jest naturą dynamiczną rynku, a także zmianami w samym produkcie. Producent powinien starać się znaleźć nowe zastosowanie dla starych produktów, albo ulepszyć je pod względem funkcjonalnym czy estetycznym. Produkt powinien przynosić klientowi spodziewane korzyści bez żadnych defektów. Mogą to być różnego...

  Ocena /

  Autor /FoetUtentee Dodano /15.10.2007 Znaków /27 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukcja i Przetwarzanie Informacji, Techniki Analizy Danych, Wykorzystywanie Metod Statystycznych Do Analizy Danych.

  Redukcja i przetwarzanie informacji polega na uporządkowaniu i przedstawieniu danych uzyskanych w badaniu marketingowym w postaci opisowej, tabelarycznej lub graficznej. Cały proces redukcji i przetwarzania składa się z kilku czynności, które muszą być wykonane, aby dane uzyskane w trakcie badania mogły wykorzystane do podjęcia decyzji. Czynności: 1) Kontrola pomiaru – polega ona na sprawdzeniu od ilu jednostek objętych badaniem uzyskano odpowiedzi oraz czy są one kompletne i nie zawierają błędów logicznych. Czynność tą powinien wykonywać prowadzący badanie i w razie w razie możliwości i potrzeby powinien spowodować, aby respondent uzupełnił braki i poprawił błędy. 2) Redakcja danych - czynność ta jest wykonywana po uzyskaniu materiałów źródłowych. Polega na sprawdzaniu czytelności i dokładności otrzymanych materiałów...

  Ocena /

  Autor /FoetUtentee Dodano /12.10.2007 Znaków /4 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota badań marketingowych

  1.Istota badań marketingowych – definicja Badania marketingowe to systematyczny, celowy i obiektywny proces działania, na który składa się gromadzenie, analizowanie i prezentacja informacji w celu podjęcia decyzji marketingowej. Proces - jest to ciągłe następowanie po sobie kilku elementów i faz. Jeśli chodzi o charakter systematyczny tego procesu - oznacza to, że badania powinny być dobrze zorganizowane i zaplanowane, prowadzone na bieżąco, gdyż rynek jest pojęciem dynamicznym i cały czas się zmienia. Co do celowości procesu – ukierunkowanie badań na przydatność i przyporządkowanie konkretnemu problemowi oraz przy podjęciu konkretnej decyzji Obiektywność - oznacza że w badaniach stosuje się ogólnie przyjęte standardy i zasady bezstronności, wykorzystując metody naukowe do gromadzenia, analizy i interpretacji danych. Obiektywność...

  Ocena /

  Autor /FoetUtentee Dodano /03.10.2007 Znaków /30 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ jakości usług na dochód Poczty Polskiej

  Jakość jest to zespól cech, walorów, atrybutów użytkowych i emocjonalnych, które decydują o stopniu, w jakim produkt zaspokaja potrzeby odbiorców. Miarą jakości jest stopień spełnienia rzeczywistych wymagań klienta (względnie oczekiwanie ich spełnienia) wyrażony poprzez akt zakupu. Każde przedsiębiorstwo na rynku powinno dążyć do określenia własnych celów i nadawać konkretny wymiar jakości swoim produktom. W tym celu konieczne jest rozstrzygnięcie kwestii związanych z określeniem:  kim jest lub kim będzie klient?  jakie są lub jakie będą wymagania klienta?  za pomocą jakiego produktu (usługi) firma oddziałuje lub powinna oddziaływać na klienta?  kim są konkurenci i jaka jest ich pozycja na rynku?  w jaki sposób można sprostać wymaganiom klientów oraz konkurencji? Pod pojęciem jakości usługi pocztowej...

  Ocena /

  Autor /FoetUtentee Dodano /22.09.2007 Znaków /12 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykłady zastosowania w szkole zasad organizacji pracy.

  1. Zasada ekonomicznego działania: - przy zasobie określonych środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie szkoły, dyrektor szkoły musi dążyć do osiągnięcia jak najlepszych efektów nauczania mierzonych wynikami w nauce (średnia szkoły) oraz liczbą uczniów kontynuujących kształcenie na poziomie technikum i studiów - zadaniem dyrektora szkoły jest taki dobór grona nauczycielskiego i zabezpieczenia materiałów i środków nauczania, by osiągnąć jak najlepszy efekt przy obecnie zminimalizowanych nakładach na szkolnictwo 2. Zasada optymalnego wyniku działania: - właściwe wykorzystanie posiadanych środków na np. zajęcia dodatkowe, wyjścia i wyjazdy klas szkolnych - minimalna liczba uczniów w klasie, która może podnieść efektywność nauczania i wychowania 3. Zasada podziału pracy: - podział całego materiału dydaktycznego na...

  Ocena /

  Autor /FoetUtentee Dodano /20.09.2007 Znaków /2 197

  praca w formacie txt

Do góry