awatar

Profil użytkownika Flora

Data rejestracji5 października 2012 Ostatnio online5 października 2012, 4:41

Statystyki

47 prac, w tym:

 • 47tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /47 prac/

 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - ZAKONY i ZGROMADZENIA

  Najwcześniej osiedlili sięw a.g. benedyktyni, zakładając prawdopodobnie w czasachkróla Bolesława Chrobrego opactwa w Trzemesznie i Łęczycy(zniszczone 1034-38 w czasie walk wewn.); pierwsze trwałefundacje benedyktyńskie powstały w Mogilnie (2. poł. XI w . ) ,Jeżowie (poł. XII w.) i Kościelnej Wsi (ok...

  Ocena /

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /15 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - STATYSTYKA

  Najwcześniejsze dane pochodzą z ok.1512; a.g. obejmowała wówczas 8 archidiakonatów (w tymt e r y t o r i um wieluńskie), 9 oficjalatów okręgowych, 41 dekanatów,673 parafie; 1644 - 8 archidiakonatów (w tym terytori um wieluńskie), 2 oficjalaty gen. (Gniezno, Łowicz), 7oficjalatów okręgowych, 11 kolegiat, 43...

  Ocena /

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEW BOŻY

  Reakcje i postawy Boga opisywanepojęciami zaczerpniętymi z psychologii ludzkiej (—> a n t r o p o -patyzm), a wywołane odrzucaniem przez człowieka Bożej miłości(Iz 54,7-8; Oz 11,9); przedstawiany często j a k o nieszczęściaspotykające jednostkę, naród czy świat; jest teżznakiem lub zapowiedzią —»...

  Ocena /

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /4 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEWKOWO

  Parafie i dekanat w archidiec. gnieźnieńskiej.

  G., wzmiankowane 1185, miało kaplicę grodową,należącą do kościoła NMP we Włocławku; 1267-71 otrzymałoprawo miejskie magdeburskie, a nast. było stolicą samodzielnegoksięstwa; 1337-43 zostało zajęte przez Krzyżaków,1365 sprzedane królowi Kazimierzowi...

  Ocena /

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /2 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEWOSZ MIKOŁAJ WOJCIECH bp.

  ur. w końcuXVI w., zm. 7 X 1654 w Wolborzu k. Piotrkowa Tryb.,sekretarz koronny.

  W młodości odbyl podróż do Włoch iFrancji; od 1618 był dziekanem kolegiaty wolborskiej, 1621s e k r e t a r z em król., 1625 kanonikiem krak., od 1631 komenda t a r i u s z em opactwa cystersów w Koprzywnicy; 1631 posłowałdo...

  Ocena /

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEZNO

  Miasto, sanktuarium św. Wojciecha, siedziba—» gnieźnieńskiej archidiecezji i —» gnieźnieńskiej metropolii,ważny ośrodek życia rei. i kośc. w Polsce.

  1. M i a s t o - Najwcześniejsze ślady człowieka na obszarzeobecnego G. pochodzą z okresu mezolitu; początki stałegoosadnictwa datują się na VI-VII...

  Ocena /

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /30 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA

  Powstała naprzełomie 999 i 1000 w związku z tworzeniem się organizacjiKościoła w Polsce, na obszarze ukształtowanym 1000-1124(zmienionym 1805-21); wchodzi w skład — gnieźnieńskiejmetropolii (1821-1946 metropolii gnieźn.-pozn.).

  Ocena /

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - DZIEJE

  1. O k r e s y p r z e ł o m o w e - Na prośbę—> Bolesława Chrobrego a.g. została eryg. 999 przez pap.Sylwestra II; fakt ten ogłoszono 1000 na zjeździe gnieźn.(—> Gniezno 1); 1036-38 reakcja pogańska i najazd księciaczes. Brzetysława całkowicie zdezorganizowały życie kościelnea.g.; pełną...

  Ocena /

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /33 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - ORGANIZACJA TERYTORIALNA

  1. G r a n i c e -Brak dokumentów - fundacyjnego i erekcyjnego a.g. z 1000nie pozwala ustalić jej pierwotnych granic; zgodnie z postulatamiszkoły historyczno-prawnej uważa się, że pierwotne granice a.g. pokrywały się z granicami plemiennymi i polit.;po raz pierwszy terytorium a.g. określiła bulla...

  Ocena /

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /20 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - INSTYTUCJE ARCHIDIECEZJALNE

  1 . B i s k u p i   p o mo c n i c z y -

  Od X I I I w. metropolici gnieźn. w funkcjachsakr. wyręczali się bpami pomocniczymi, których powoływanopoczątkowo spośród zakonników; brak odpowiedniegouposażenia spowodował ściąganie przez nich opłat za wykonywanieczynności biskupich; na skutek nadużyć...

  Ocena /

  Autor /Flora Dodano /05.10.2012 Znaków /13 176

  praca w formacie txt

Do góry