awatar

Profil użytkownika Fidelis

Data rejestracji10 maja 2012 Ostatnio online11 maja 2012, 6:05

Statystyki

78 prac, w tym:

 • 78tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /78 prac/

 • Ocena brak

  Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Staszic Stanisław

   

  Ur. 1755, zm. 1826, uczony, filozof, wybitny działacz i pisarz polityczny, ksiądz; czołowy przedstawiciel obozu reform w okresie Sejmu Czterolet­niego, rzecznik interesów mieszczaństwa i chłopów. W okresie przedrozbiorowym ja­ko mieszczanin nie miał możliwości szerszej działalności...

  Ocena /

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Hozjusz Stanisław

   

  Ur. 1504, zm. 1579, biskup chełmiński, warmiński, od 1561 kar­dynał, jeden z czołowych przywódców kontrreformacji w Polsce. Zwalczając refor­mację i krytykując ją, wydał wiele prac po­lemicznych, m.in. przeciw A. Fryczowi Modrzewskiemu.

  Na synodzie prowincjo­nalnym w Piotrkowie w 1551 przyjęto...

  Ocena /

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Skarga Piotr

   

  Właśc. P. Powęski, ur. 1536, zm. 1612, teolog, pisarz, działacz kontrre­formacji, jezuita. Pochodził z osiadłej na Mazowszu drobnej szlachty, studiował w Akademii Krakowskiej. Był pierwszym rek­torem Akademii Wileńskiej (od 1579), zało­życielem kolegiów w Połocku, Rydze, Do­rpacie, kaznodzieją...

  Ocena /

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm Wielki i jego reformy – ugrupowania polityczne w sejmie, projekty reform, stosunek do mocarstw ościennych

   

  Sejm Czteroletni, zw. Sejmem Wielkim, sejm obradujący 6 X 1788-29 V 1792 w Warszawie pod laską marszałków S. Ma­lachowskiego i K. N. Sapiehy; pierwszy za Stanisława Augusta Poniatowskiego sejm, zawiązany w konfederację, decydujący wię­kszością głosów.

  Za pośrednictwem wyło­nionych spośród siebie...

  Ocena /

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /11 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michał Korybut Wiśniowiecki i rządy oligarchii magnackiej

   

  Po abdykacji Jana Kazimierza, doszło do kolejnej burzliwej elekcji w wyniku której na tronie zasiadł, w 1669 roku syn Jaremy Wiśniowieckiego, Michał Korybut Wiśniowiecki.

  Z chwilą objęcia rządów przez niedołężnego władcę, trwał zamęt na Ukrainie. Doroszenko, hetman kozaczyzny prawobrzeżnej...

  Ocena /

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny Jana III Sobieskiego

   

  Po elekcji w 1674 roku Jan III Sobieski kontynuował dalsze działania wojenne aż do chwili wyczerpania środków finansowych na dalszą walkę. Dzięki pomocy dyplomacji Francuskiej zawarty został rozejm z Turcją w Żurawnie. Objęcie tronu przez Jana III Sobieskiego podyktowane było koniecznością walki z...

  Ocena /

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panowanie Augusta II w Rzeczypospolitej

   

  Długotrwałe starania Jana III Sobieskiego o koronę dla syna Jakuba spełzły na niczym. Syn koronowanego hetmana nie był już w niczym lepszy od innych polsko-litewskich królewiąt, z których niejednemu marzył się tron. Magnackie zawiści zarzuciły idee kandydatury narodowej. W czasie burzliwego...

  Ocena /

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /8 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Leszczyński jako pisarz i reformator

   

  Na ziemiach okupowanych przez Szwedów, przeciwko Augustowi II Mocnemu powstała konfederacja w Środzie w 1703 roku, a potem generalna konfederacja Warszawska w 1704 roku, która ogłosiła bezkrólewie. W obozie otoczonym przez wojska szwedzkie, w lipcu 1704 roku ośmiuset elektorów szlacheckich obwołało królem...

  Ocena /

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /8 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska pod rządami Augusta III

   

  Po elekcji na króla polskiego w 1733 roku, popartej interwencją wojsk saskich i rosyjskich, syn Augusta II, elektor saski przybrał imię Augusta III. W dziejach państwa zapisał się jako władca apatyczny i gnuśny, łakomy na pochlebstwa i spędzający czas na prymitywnych rozrywkach. Rolę sprawowania...

  Ocena /

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /5 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrowersje polityczne wobec elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego

   

  Po śmierci Augusta III stronnictwa związane z Wettinami próbowały utrzymać koronę dla jednego z synów zmarłego monarchy, brak jednak pomocy ze strony państw południowych oraz skrępowanie Austrii przez Fryderyka II pozwoliło Rosji na aktywną politykę w Rzeczypospolitej a tym samym przekreślenie szans...

  Ocena /

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 796

  praca w formacie txt

Do góry