awatar

Profil użytkownika Felek

Data rejestracji18 lipca 2011 Ostatnio online19 lipca 2011, 1:04

Statystyki

43 prac, w tym:

 • 43tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /43 prac/

 • Ocena brak

  Normatywne koncepcje polityki

  Polityka nie może gubić wymiaru normatywnego. Zwolennicy tej tezy oceniają działania i instytucje polityczne według etycznych i moralnych kryteriów dobra i zła.. Zdaniem B. Cricka (2004) wyróżniającą cechą polityki jest taka forma rządzenia, która opiera się na szukaniu porozumienia i kompromisu, a nie...

  Ocena /

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka w mikroskali

  Rozszerzająca koncepcja podejścia procesualnego dostrzega stosunki polityczne w mikro skali (polityka w każdej grupie społecznej) przyjmują bardziej liberalne kryteria polityczności nawiązujące do Szkoły Chicagowskiej i Roberta Dahla Kryterium definicyjnym polityki jest podejmowanie władczych decyzji...

  Ocena /

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /9 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka w makroskali

  Zawężająca koncepcja podejścia procesualnego postrzega proces polityczny w skali makro- na obszarze między instytucjami władzy państwowej a społeczeństwem obywatelskim Jej zwolennicy podkreślają, że to w sferze instytucjonalnej zapadają decyzje kierowane do całego społeczeństwa. Demokratyczne rządy...

  Ocena /

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /2 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście procesualne

  W podejściu procesualnym można wyróżnić dwa stanowiska. Według jednego polityka to proces podejmowania decyzji mający na celu stanowienie regulacji prawnych i rozstrzygnięć w sprawach istotnych dla każdej społeczności. „Polityka zredukowana do uniwersalnych elementów stanowi proces społeczny obejmujący...

  Ocena /

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arena i proces: szkoły definiowania polityki we współczesnej nauce

  Sposób w jaki politolodzy definiują przedmiot swoich badań nie jest obojętny dla postrzegania politologii jako dyscypliny naukowej. Dwie zasadnicze szkoły rozumienia polityki jakie dominują we współczesnej analizie politologicznej to szkoła instytucjonalna i procesualna. Pierwsza definiuje politykę jako...

  Ocena /

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka jako proces dystrybucji wartości

  Kontynuacją tradycji empirycznej zapoczątkowanej przez Machiavellego w rozwoju teorii polityki były badania tzw. Szkoły Chicagowskiej w latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku. Badania te stanowiły ważny etap w rozwoju politologii. Twórca tej szkoły Charles Merriam w swojej pracy na temat...

  Ocena /

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /4 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka jako sfera władzy panstwowej

  Wybitny niemiecki uczony Max Weber (1864-1920) postrzegał politykę jako sferę sprawowania władzy państwowej i walki o tą władzę. Stosunki władzy analizował w kontekście nowoczesnego państwa narodowego, które stanowiło jego zdaniem najbardziej zaawansowaną organizację polityczną w historii...

  Ocena /

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /3 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka jako walka klasowa

  Karol Marks (1818-1883) definiował politykę jako konflikt między wielkimi grupami społecznymi przede wszystkim między klasami ekonomicznymi, które różni stosunek do środków produkcji. Koncepcja marksowska dostrzegała w polityce przede wszystkim konflikt interesów w makroskali; podziały klasowe przebiegają...

  Ocena /

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka jako sztuka skutecznego rządzenia

  W pierwszych dekadach szesnastego wieku dzieło florentyńskiego pisarza politycznego Niccolo Machiavellego (1469-1527) Książę było oznaką nowego etapu w historii teorii polityki. Dotyczy to w szczególności nowego sposobu podejścia do analizy polityki i władzy oraz pojmowania zależności między etyką i...

  Ocena /

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /11 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka jako udział w rządzeniu

  Centralnym punktem zainteresowania teorii polityki Arystotelesa (384-322 p. n. e.) jest państwo. Słynny traktat Polityka poświęcony jest w głównej mierze rozważaniom jakie są ustroje państw i jaki powinien być najlepszy ustrój państwa żeby stało się ono państwem sprawiedliwym, takim „w ramach którego...

  Ocena /

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /7 220

  praca w formacie txt

Do góry