awatar

Profil użytkownika Faustyna

Data rejestracji3 stycznia 2013 Ostatnio online4 stycznia 2013, 18:16

Statystyki

54 prac, w tym:

 • 54tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /54 prac/

 • Ocena brak

  Przyjęcie Arystotelesa przez świat zachodni

  Wzrost liczby przekładów i wzmożony kontakt ze światem arabsko-greckim togłówna przyczyna renesansu arystotelizmu w wielkiej scholastyce. Przez całeśredniowiecze Arystoteles był znany przez Boecjusza. Dopiero w XII i XIII w.uzyskano bezpośredni dostęp do jego pism. I choć byłoby b ł ę d em widziećw...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /4 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie paryscy - Wilhelm z Auxerre

  Wilhelma z Auxerre ( t 1237 r.) znamy jako członka komisji papieskiej do sprawustalenia prawowierności Arystotelesa. Od początku XIII w. był profesoremw Paryżu. Czuć w jego pismach powiew nowej filozofii. Pozostawał pod wpływemStefana z Langton i Prepositina z Cremony, ale zachował przy t ym...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie paryscy - Filip Kanclerz

  Filip ( t 1236 r.) od 1218 r. był kanclerzem Uniwersytetu Paryskiego i w czasiesprawowania tego urzędu wziął udział w strajku uniwersyteckim w latach1229-1230. Napisał Summa de bono. P u n k t em wyjścia jego rozważań był probl em transcendentaliów oraz analiza różnych typów dóbr. Summa de bono...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie paryscy - Wilhelm z Owernii

  Pierwszym wielkim filozofem XIII w. jest Wilhelm z Owernii. Urodzony w Aurillacstudiował w Paryżu artes i teologię. W latach 1228-1249 był b i s k u p em Paryża,piastując ten urząd odegrał dużą rolę w wypadkach uniwersyteckich i potępieniach.Arystotelizm był mu obcy, choć z dużym uznaniem odnosił...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /8 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie paryscy - Mistrzowie wydziału artium

  Omówiliśmy postacie i poglądy pierwszych mistrzów Uniwersytetu Paryskiego:Wilhelma z Auxerre, Filipa Kanclerza, Wilhelma z Owernii. Przypatrzmy się t e razzaczątkom czystej, nie związanej z teologią filozofii, która kwitnie na wydzialeartium. Już w pierwszej połowie XIII w. wydział sztuk jest ogniskiem...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie

  Wspominaliśmy już nieraz, że Oksford odziedziczył ducha szkoły w Chartres.Początki słynnego w Europie uniwersytetu pogrążone są w ciemności. W każdymrazie j u ż w XII w. były t am szkoły. Do tych szkół zapewne udawali się studenciAnglicy, gdy w 1167 r. Henryk II zakazał im wyjeżdżać na studia...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Robert Grosseteste

  Pierwszym mistrzem oksfordzkim, który stworzył szkołę i zyskał sławę międzynarodowąbył Robert Grosseteste (Grossum Caput). Urodzony w ubogiej rodzinieroku 1175 w Strudbrok (hrabstwo Suffolk) nauki pobierał jeszcze u benedyktynówi t am poznał pisma św. Anzelma, którego odtąd niezmiernie wielbićbędzie...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /4 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Robert Grosseteste: Świat

  Boga rozumie Grosseteste głównie jako formę świata. Wyraźnie przypomina sięnam nie tylko problematyka, ale nawet terminologia Chartres, gdzie Boga określanojako forma omnium. Gdy w traktacie 0 jedynej formie wszechrzeczy Robertpyta, czy Bóg może być formą światła, odpowiada, że Bóg jest jedyną...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /6 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Robert Grosseteste: Metafizyka światła

  Istotną część refleksji Roberta stanowi metafizyka światła. Podobnie jaki u wielu filozofów XII w., pod werbalną pokrywą arystotelizmu kryje się u Robertatreść zgoła odmienna. Dotyczy to zwłaszcza filozofii przyrody, materiai forma występują jako elementy ciał i nie mogą istnieć bez siebie, ale...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /10 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Późniejsi mistrzowie oksfordzcy

  Robert Grosseteste szczególną opieką otaczał franciszkanów i ich studiumw Oksfordzie. Wgląd w stosunki panujące w pierwszym okresie studium franciszkańskiegow Oksfordzie daje korespondencja Roberta z Adamem z Marsh (Marisco), który był magister regens w latach 1247-1248 (1*1258 r.). Jego uczniembył z kolei...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /7 121

  praca w formacie txt

Do góry