awatar

Profil użytkownika Faustyna

Data rejestracji3 stycznia 2013 Ostatnio online4 stycznia 2013, 18:16

Statystyki

54 prac, w tym:

 • 54tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /54 prac/

 • Ocena brak

  Awerroizm łaciński

  Poznaliśmy już szereg elementów, składających się na atmosferę intelektualną,w której będzie działał i tworzył Tomasz: tradycyjny augustynizm franciszkańskiw Paryżu (Aleksander z Hales i Bonawentura); środowisko oksfordzkie;wzmagający się ruch recepcji Arystotelesa przez przekłady i wynikające z...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm łaciński - Siger z Brabancji

  Najważniejszą postacią tego ruchu był Siger z Brabancji, który już za życia cieszyłsię wielką sławą. Urodzony około 1235 r., był kanonikiem świeckimw Liege oraz profesorem na wydziale sztuk w Paryżu. Należał do natio Pikardówi brał czynny udział w walce nationum o urząd rektora. W dokumenciez...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /15 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm łaciński - Boecjusz z Dacji

  Innym ważnym awerroistą był Boecjusz z Dacji, urodzony w Danii w pierwszejpołowie XIII w. Był profesorem na wydziale sztuk w Paryżu, dominikaninem. W 1277 r. został potępiony razem z Sigerem, a p o t em w 1283 r. obydwaj przebywaliw Orvieto. Boecjusz uchodził nawet za głównego wyraziciela tez...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /4 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu

  Zyskaliśmy już fundament historyczny umożliwiający przedstawienie dziełanajwiększego z umysłów średniowiecza, a może i w ogóle j e d n e g o z najoryginalniejszychmyślicieli świata. C e l em naszych rozważań nie jest j e d n a k napisaniepanegiryku, ale historyczna rekonstrukcja jego...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /8 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Filozofia i teologia

  Najpierw należy odpowiedzieć, czy Tomasz był przede wszystkim filozofem,czy teologiem. Dotykamy tu ważnego zagadnienia, które powoli ukształtowałosię w średniowieczu, mianowicie relacji między wiarą i wiedzą oraz teologią i filozofią.Wgląd w tę kwestię to podstawowy krok w kierunku zrozumienia...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /6 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Bóg

  Powiedzieliśmy już, że myśl Tomasza najżywiej wyraża się w revelabile, to znaczyw teologii naturalnej. Zobaczmy teraz, jak głęboko traktuje on zagadnienie istnieniaBoga i Jego natury. Zagadnienie, które go nurtowało już wówczas, gdy chodziłpo wzgórzach Monte Cassino i pytał wciąż, czym jest Bóg (quid...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /18 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Bóg

  Czwarty dowód wychodzi od stopni bytu. Ten dowód był przedmiotemlicznych sporów i jest spośród wszystkich najbardziej platoński. Ciekawe, żew zachowanym fragmencie dialogu Arystotelesa O filozofii mamy ten dowód,a Simplikios twierdzi, że Stagiryta wziął go od Platona.

  W myśl tego dowodu istnieją stopnie...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /22 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Świat

  Przedstawienie Tomaszowej nauki o świecie stworzonym należy rozpocząć odjego rozumienia idei. Sama koncepcja istnienia idei - są to formy rzeczy bytującepoza rzeczami - pochodzi od Platona. Są one u niego wzorami rzeczy i zasadamiich poznania. Idee w Bogu to odwieczne formy, wedle których Bógstworzył...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /20 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Aniołowie

  Tytuł Doctor Angelicus przyznany Tomaszowi nie był przypadkowy, była to nietylko pochwała czystości i głębi życia duchowego, ale odbicie koncepcji światai pogłębionego hierarchicznego naturalizmu. Główna kwestia angelologii to zagadnienieciekawe i subtelne; brzmi ona tak: czy istnienie czystych duchów...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /8 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Człowiek

  Kolejny istotny składnik filozofii Tomasza stanowi jego antropologia. Z dawnaznana była myśl, że człowiek jest pewnego rodzaju mikrokosmosem: w człowiekuw pewien sposób jest wszystko (in homine ąuodammodo sunt omnia); jeston zadziwiającym węzłem świata. Centralne zagadnienie antropologii...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /6 233

  praca w formacie txt

Do góry