awatar

Profil użytkownika Faustyna

Data rejestracji3 stycznia 2013 Ostatnio online4 stycznia 2013, 18:16

Statystyki

54 prac, w tym:

 • 54tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /54 prac/

 • Ocena brak

  Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Ryszard z Middleton

  Interesującym myślicielem był Ryszard z Middleton (Mediavilla), który studiowałteologię, prawo kanoniczne i nauki doświadczalne w Oksfordzie. W 1278 r.miał swe principium w Paryżu i tu znalazł się w kręgu oddziaływania tomizmu.Był wychowawcą św. Ludwika. W dziełach jego można dostrzec...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /2 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Poznanie

  Gdy już wykroczymy poza świat roślinny, staje przed nami zagadnienie poznania.Główna granica nie przechodzi między człowiekiem a zwierzęciem, alemiędzy zwierzęciem a rośliną. Między poznaniem umysłowym i zmysłowymzachodzą głębokie różnice, ale obie te formy poznania są rządzone przez...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /20 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Poznanie

  Na podstawie przedmiotu bowiem poznaje swoje działanie, przez któredochodzi do poznania samego siebie.

  Ex obiecto e n im cognoscit suam operationem, per q u am devenit ad cognitionemsui i p s i u s.

  Poznanie każdego przedmiotu ma swój fundament w poznaniu zmysłowym,to samo dotyczy również poznania...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /2 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Działanie

  Etyka Tomaszowa obejmuje dwa działy: etykę ogólną, na którą składają się rozważaniao działaniach ludzkich, wolności woli, analiza czynu ludzkiego, sprawnościachi cnotach oraz prawie; i e t y k ę szczegółową, która mieści w sobie refleksjęnad miłością i innymi uczuciami, życiem osobistym...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /21 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Działanie

  Przyczyną miłości jest dobro i piękno. To pierwsze zaspokaja wolę, a drugiepoznanie zmysłowe lub umysłowe. U Tomasza, podobnie jak u Platona,piękno wywołuje miłość. Tomasz nie napisał nigdy odrębnego traktatu o pięknie.Rozwijając tradycję neoplatońską powiada, że na piękno składają się...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /33 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu

  Maritain powiada, że Tomasz to święty proroczy, ponieważ całą wagę i wielkośćjego systemu zaczynamy doceniać dopiero dziś. Przyczyny tego stanu rzeczybyły następujące: po pierwsze, konflikt Oksford - Paryż, po drugie, powolnyupadek filozofii na korzyść nauk przyrodniczych, z którego brał się...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie dominikańscy w Paryżu

  Poznaliśmy bliżej środowisko oksfordzkie, a po części paryskie. Widzimy, żeobok potężniejącej infiltracji arystotelizmu utrzymuje się, a nawet stopniowoodradza augustynizm. Dzisiaj patrzymy na zakon kaznodziejski przez pryzmatśw. Tomasza i tomizmu, ale uprawiając historię filozofii, musimy odtworzyć...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /2 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Albert Wielki

  Mówiąc o wiośnie religijnej XIII w. i o roli zakonów żebraczych w tej epoce,zbyt jednostronnie podkreśla się wartości św. Franciszka, a nie dostrzega sięi nie rozumie św. Dominika. Asyż przyćmiewa wszystkie inne ośrodki życiaumysłowego.

  Główną być może przyczyną powstania obu zakonów był upadek...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /18 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Albert Wielki

  Albert przygotowuje niewątpliwie grunt pod autonomię filozofii. Bardzotrudno określić, jaką filozofię ostatecznie wyznaje. W komentarzach i parafrazachAlberta nie można szukać j e go osobistych filozoficznych przekonań, cytuje on, przekazuje cudze myśli, ale najczęściej nie zdradza się z własnym...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /15 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczniowie Alberta

  Bezpośredni i dalsi uczniowie Alberta nawiązują do pewnych elementów znajdującychsię w ogromnej twórczości swego mistrza. Jak wiemy, Tomasz z Akwinurozbudowuje arystotelizm, natomiast dominikanie niemieccy pracują na znajdującymsię u Alberta podłożu neoplatońskim. Ukochanym uczniem Alberta i...

  Ocena /

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /3 502

  praca w formacie txt

Do góry