awatar

Profil użytkownika Eustachy777

Data rejestracji30 stycznia 2013 Ostatnio online13 marca 2013, 19:09

Statystyki

141 prac, w tym:

 • 141tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /141 prac/

 • Ocena brak

  Od jakich czynników zależy kształtowanie i rozwój mowy dziecka z uszkodzonym słuchem?

  Rozwój mowy dziecka z uszkodzonym słuchem uzależniony jesl od: lego, czy zaburzenie słuchu stanowi jedyny deficyt rozwojowy, czy też występuje obok innych zaburzeń rozwojowych (np zaburzeń motoryki, upośledzenia umysłowego, wad wzroku ilp.);

  -    stopnia uszkodzenia słuchu (nie jest to czynnik...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kształtuje się mowa dziecka z uszkodzonym słuchem?

  W procesie rozwoju mowy bardzo ważną rolę odgrywa słuch, jest więc rzeczą oczywistą, żc uszkodzenie słuchu nic pozostaje bez wpływu na przebieg lego procesu. W celu zobrazowania istoty owego zagadnienia, w tabeli 2.7 porównano poszczególne okresy rozwoju mowy i słuchu dzieci słyszących i...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają pojęcia: wychowanie słuchowe i trening słuchowy?

  Wychowanie słuchowe - to takie postępowanie pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne z dzieckiem, które pobudza jego rozwój i służy przeciwdziałaniu ncgalywnym skutkom wady słuchu. Polega ono na wykorzystaniu w praktyce wszelkich dostępnych metod i środków, specyficznych dla wymienionych...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny upośledzenia słuchu?

  A. Pruszewicz (1994), uwzględniając kryterium etiologiczne, podzielił zaburzenia słuchu występujące u dzieci na następuiące grupy:

  1.    głuchota dziedziczna i wady rozwojowe,

  2.    głuchota wrodzona,

  3.    głuchota nabyta, uwarunkowana czynnikami endo- i egzogennymi

  Coraz więcej autorów odchodzi...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /6 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co przemawia za koniecznością wczesnej interwencji w przypadku wad słuchu?

  W ostatnich latach szczególnie podkreśla się znaczenie wczesnego wykrywania wad słuchu i rehabilitacji dla późniejszego rozwoju dziecka. Wczesne wykrycie głuchoty i wczesne podjęcie działań interwencyjnych stanowi warunek poprawy funkcjonowania dziecka we wszystkich sferach rozwoju.

  Możliwości...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /10 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są poglądy na temat dwujęzycznego modelu wychowania dzieci z głębokim upośledzeniem słuchu?

  Dwujęzyczność jest w ostatnich lalach często proponowanym modelem wychowania dzieci niesłyszących. Wokół lej problematyki toczy się wiele polemik. model len bowiem wciąż wzbudza kontrowersje. Ocena zasadności wprowadzenia owego modelu wychowania może mieć znaczenie zarówno dla różnicowania...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /14 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają pojęcia: pole mowy, formant, rezerwa ślimakowa, zjawisko wyrównywania głośności, audiogram i skotomaty?

  Pole mowy - lo wyznaczony (stały) obszar na audiogramic, w którym mieszczą się wszystkie głoski danego języka. Pole mowy mieści się w dynamicznym polu słuchowym, które z kolei jest szerszym od pola mowy obszarem na nudiogramic. ograniczonym z jednej strony (z góry) progiem słyszenia, z drugiej (na...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /4 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy percepcja dźwięków mowy?

  Z. M, Kurkowski (1997) uważa, że w analizie percepcji dźwięków mowy istotne są określone procesy, które należy uwzględniać. Są lo:

  podstawowa funkcja analizatora słuchowego, którego efektem jest powstawanie wrażeń słuchowych (jesl lo tzw. słuch fizjologiczny);

  rozróżnianie (i utożsamianie)...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny palatolalii?

  Podniebienie (palatum), tworzące sklepienie jamy ustnej, składa się z:

  1.    części przedniej, tzw. podniebienia twardego (łac. palatum durum), które dzieli się na praepalatum i postpalatum. Jest ono utworzone z kości pokrytych błoną śluzową;

  2.    części tylnej, tzw. podniebienia miękkiego (łac...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /4 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są hipotezy na temat patomechanizmu powstawania rozszczepów?

  Istnieje wiele koncepcji na temat patomechanizmu powstawania rozszczepów. Do najważniejszych z nich należą:

  1. teoria Bardacha (1967), który uważa, że ruch płytek podniebicnnych zależy od działania czynników określanych jako „własna siła wewnętrzna”. Brak tej swoistej siły powoduje niezrastanie...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 097

  praca w formacie txt

Do góry