awatar

Profil użytkownika Eustachy777

Data rejestracji30 stycznia 2013 Ostatnio online13 marca 2013, 19:09

Statystyki

141 prac, w tym:

 • 141tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /141 prac/

 • Ocena brak

  Jakie metody lingwistyczne wykorzystuje się w terapii logopedycznej?

  1. Metoda fonetycznych przekształceń (metoda substytucyjna Seemana wraz z jej różnymi modyfikacjami)

  Jest to metoda niezwykłe ważna i często stosowana w terapii zaburzeń artykulacji. Wykorzysluje ona fonetyczne analogie głosek, czyli podobieństwo pomiędzy głoskami różniącymi się tylko jedną...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody pedagogiczne wykorzystuje się w terapii logopedycznej?

  1. Metoda dobrego startu

  Metoda dobrego startu (MDS) została opracowana przez Marlę Bogdanowicz na wzorach francuskiej metody Lc Bon Depart. Od 1967 r, kontynuowana jcsl praca nad rozwijaniem (ej metody; podręcznik opublikowano w 1985 r., kolejne zaś jej modyfikacje powstały w latach...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody psychologiczne wspomagają terapię logopedyczną?

  1. Techniki relaksacyjne

  Pod pojęciem relaksacji rozumie się formę odprężenia, polegającą na rozluźnieniu mięśni i zmniejszeniu aktywności umysłowej do minimum. Slan len może być osiągnięly dzięki izolacji od bodźców środowiskowych (hałasu, światła, wzruszeń itd,), co wymaga ograniczenia...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /7 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody medyczne mogą wspomóc terapię logopedyczną?

  1.    Farmakoterapia

  Jest to leczenie chorób środkami chemicznymi pochodzenia roślinnego lub syntetycznymi, inaczej - stosowanie leków, Zasadniczym celem tej terapii jest usunięcie przyczyn choroby. Używa się także leków objawowych, by usunąć lub zmniejszyć nasilenie objawów chorobowych.

  Leki są...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy

  Opóźnienie rozwoju mowy (mówienia i rozumienia bądź tylko mówienia lub rozumienia) występuje wówczas, gdy proces kształtowania i rozwoju mowy wc wszystkich bądź w niektórych jej aspektach (fonetycznym, gramatycznym, leksykalnym czy ekspresyjnym) ulega opóźnieniu i przebiega niezgodnie z normą...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku opóźnienia rozwoju mowy?

  Schemat badania logopedycznego zakłada określony lok postępowania diagnostycznego, tj. określenie problemu, sformułowanie hipotez i ich weryfikację.

  Dokonuje się tego na podstawie badań wstępnych, specjalistycznych i podstawowych.

  Szczegółowy sclicmat diagnozowania opóźnienia rozwoju mowy...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co warto brać pod uwagę w realizacji programów stymulujących rozwój mowy?

  Nasze plany dotyczące postępowania rehabilitacyjnego wohcc dzieci i młodzieży z autyzmem nic mogą pozostawać bez solidnych podstaw teoretycznych, nawet jeśli nie wszystkie aspekty procesu komunikacji i jego zaburzeń w ich przypadku są nam znane. Aby mieć pewien stopień prawdopodobieństwa, że...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co może być istotne w rehabilitacji osób z autyzmem?

  W dziedzinie tak obszernej i złożonej, jaką stanowi proces porozumiewania się osób z autyzmem mamy do czynienia z bardzo wieloma niewiadomymi, co utrudnia postępowanie diagnostyczne i rehabilitację. Wydaje się, że znaczący wkład do lej problematyki wnoszą badania koncentrujące się na mechanizmach...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia komunikacji związane z zaburzeniami psychicznymi

  Niniejszy podrozdział jest próbą przedstawienia wybranych zagadnień z zakresu działań psychiatrii dziecięcej, zc szczególnym uwzględnieniem zespołów objawowych najczęściej spotykanych w praktyce ambulatoryjnej. Na wstępie zaznaczyć trzeba, że w psychiatrii dziecięcej, tak jak i w innych działach...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak porządkuje się zaburzenia psychiczne w klasyfikacji ICD-10?

  Klasyfikacje medyczne ulegają zmianie co kilka lat, można jednak przyjąć, że są reprezentatywne dla aktualnego stanu wiedzy. Podstawowym kryterium klasyfikacji ICD-10 jesl kryterium opisu choroby. Taki podział ma na celu ujednolicenie często zbyt różnorodnego zbioru pojęć psychopatologicznych w...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 064

  praca w formacie txt

Do góry