awatar

Profil użytkownika Eustachy777

Data rejestracji30 stycznia 2013 Ostatnio online13 marca 2013, 19:09

Statystyki

141 prac, w tym:

 • 141tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /141 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny mowy bezdźwięcznej?

  1.    Nicdokształccnie słuchu fonematycznego.

  2.    Zaburzenia słuchu (niedosłuch).

  3.    Trudności koordynacji pracy wiązadeł głosowych z artykulacją nasady. Zakłócona jest praca mięśni przywodzących i napinających wiązadła głosowe, warunkujących ich drgania.

  4.    Niedokształcenie...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od jakich czynników zależy obraz kliniczny afazji dziecięcej?

  Zdaniem A. Herzyk (1993, 58, 72), skomplikowany obraz kliniczny afazji dziecięcej, na który składają się czynniki rozwojowe, długotrwałe działanie mechanizmów adaptacyjnych, wtórne zaburzenia innych niż mowa czynności, sprawia trudności w wyodrębnieniu pierwotnych objawów alatycznych i odróżniania...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /6 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co charakteryzuje rozwojową afazję, dysfazję dziecięcą?

  Z dwóch postaci afazji dziecięcej, rozwojowej i nabytej, niewątpliwie pierwsza z nich przysparza więcej problemów w postępowaniu diagnostycznym. Z tego też względu szczegółowiej przeanalizujmy to zaburzenie.

  Zdaniem I. Styczek (1980), alalia (czyli afazja, dysfazja rozwojowa) stanowi opóźnienie...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /4 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są objawy rozwojowej afazji, dysfazji dziecięcej?

  Pomimo występujących różnic terminologicznych i braku dokładnego określenia przyczyn afazji rozwojowej, istnieje powszechna zgodność co do objawów tego zjawiska. Wśród polskich badaczy autorką o największym wkładzie w naświetlenie tego problemu jest Z. Kordyl. Jej zdaniem (1968, 257), język...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /14 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się różni afazja, dysfazja rozwojowa od całościowych zaburzeń rozwojowych?

  Afazję, zwłaszcza rozwojową typu ekspresyjno-perccpcyjnego, często myli się z autyzmem. Dzieci z tym typem afazji cechuje bowiem opóźnienie rozwoju społecznego. Podobnie jak dzieci autystyczne bezmyślnie naśladują one wypowiedzi, których nic rozumieją, a także przejawiają zawężenie...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /8 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia dysartryczne u dzieci

  Zagadnienie zaburzeń rozwoju mowy i języka nie należy do kwestii łatwych. Stwierdzenie to odnosi się również do problematyki zaburzeń dysartryeznych u dzieci. Wynika to ze zróżnicowanej i wieloczynnikowej etiologii, a także / niejednolitego obrazu klinicznego dysartrii (zależnego od rodzaju zespołu...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest istotą zaburzeń dysartrycznych u dzieci?

  Zaburzenia dysartryczne u dzieci to kompleks dysfunkcji, wynikający z nieprawidłowej pracy mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyj-nych. Przyczyną zaburzeń funkcjonowania aparatu mchowego są uszkodzenia odpowiednich struktur ośrodkowego układu nerwowego. Uszkodzenia tc mogą być zlokalizowane...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /7 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na co zwraca się uwagę w opisach zaburzeń dysartrycznych u dzieci?

  Mowa z fizjologicznego punktu widzenia jest procesem ruchowym, którego przebieg zależy od sprawnie działających ośrodków motorycznych w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli od układu piramidowego, pozapiramidowego i móżdżkowego. W zależności od tego, które struktury nerwowe zostały uszkodzone...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /12 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakim zespołom i jednostkom chorobowym u dzieci mogą towarzyszyć zaburzenia dysartryczne?

  Zdaniem A. M. Clarke’a (1971), duże zaburzenia artykulacji charakterystyczne dla dysartrii mogą występować nie tylko przy poważnych objawach neurologicznych; dysartria może też towarzyszyć zupełnie minimalnym zaburzeniom ruchowym lub występować jako izolowane zjawisko (bez żadnych innych objawów...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /22 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak według kryterium objawowego dzieli się dysartrię u dzieci?

  Różne postacie zaburzeń dysartrycznych u dzieci z jednej strony zależą od miejsca porażenia, z drugiej zaś nie mają one tak wyraźnych objawów, jak w przypadku mowy, która już jest ukształtowana.

  Przy wszystkich typach dysartrii obserwuje się zaburzenia napięcia mięśniowego. Napięcie mięśniowe...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /9 775

  praca w formacie txt

Do góry