awatar

Profil użytkownika Eryk8

Data rejestracji26 grudnia 2011 Ostatnio online27 grudnia 2011, 1:09

Statystyki

17 prac, w tym:

 • 17tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /17 prac/

 • Ocena brak

  Rozwiązanie spółki jawnej

  Rozwiązanie spółki następuje w wyniku:

  z przyczyn przewidzianych w umowie;

  zgody wszystkich wspólników;

  ogłoszenia upadłości;

  śmierci wspólnika;

  wypowiedzenia;

  wyroku sądowego.

  Ocena /

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątek spółki jawnej stanowi

  Wspólny majątek spółki jawnej jest objęty wspólnością łączną. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej, może jednak nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną (czyli występować w procesie cywilnym w charakterze stron). Występuje tutaj przypadek gdy spółka osobowa ma pewne cechy...

  Ocena /

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgłoszenie spółki jawnej powinno zawierać i powinno być zawarte

  Spółka jawna powinna być zgłoszona do rejestru. Zgłoszenie powinno zawierać :

  Firmę Siedzibę i adres spółki  Przedmiot działalności  Nazwiska i Imiona lub firmy wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń  Nazwiska i imiona osób które są uprawnione do reprezentowania...

  Ocena /

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa spółki jawnej powinna być zawarta

  Na piśmie, pod rygorem nieważności. Umowa zgodnie z art.25 powinna zawierać:

  Firmę i siedzibę spółki Określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość  Przedmiot działalności spółki  Czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony...

  Ocena /

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odp. wsp. za zobowiązania w spółce jawnej oparte jest na

  za takie zobowiązania każdy wspólnik odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Zasada ta obowiązuje także w razie ogłoszenia upadłości spółki.

  wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób bezpośredni...

  Ocena /

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie spółki kapitałowej przez Sąd może nastąpić

  z przyczyn przewidzianych w umowie

  w skutek uchwały wspólników spółki o rozwiązaniu spółki

  w razie ogłoszenia upadłości spółki.

  Spółki rozwiązywane przechodzą w stan likwidacji która ma na celu zakończenie jej spraw a również zabezpieczenie wierzycieli.

  Przyczyny przewidziane w...

  Ocena /

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty i informacje o spółce komandytowej i komandytowo - akcyjnej

  Spółka komandytowa jest odmianą spółki jawnej. Od spółki jawnej różni się tym że niektórzy wspólnicy czyli komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń tak jak wspólnicy w spółce jawnej a pozostali wspólnicy czyli komandytariusze odpowiadają do wysokości tzw. Sumy...

  Ocena /

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do powstania spółki cywilnej potrzebne jest

  Spółka ta nie ma osobowości prawnej, powstaje jak inne spółki na podstawie umowy, według art. 860 paragraf 1k.c przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do wspólnego celu.

  Ocena /

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki dzielimy na

  Podział spółek:

  - spółka jawna

  - spółka partnerska

  - spółka komandytowa

  - spółka komandytowo-akcyjna

  - spółka z o.o.

  - spółka akcyjna

  Podział spółek według kodeksu handlowego:

  spółki osobowe to: majątkowa odpowiedzialność za zobowiązania spółki, osobiste prowadzenie spraw...

  Ocena /

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie spółki jawnej powoduje

  Rozwiązanie spółki jawnej może nastąpić z przyczyn:

  Przyczyny przewidziane w umowie spółki Rozwiązanie w wyniku jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników  Ogłoszenie upadłości spółki  Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości  Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub...

  Ocena /

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /720

  praca w formacie txt

Do góry