awatar

Profil użytkownika erydaycerge

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

78 prac, w tym:

 • 78tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /78 prac/

 • Ocena brak

  Docieplanie ścian

  Docieplenie ścian I. docieplenie metodą lekką – suchą przebieg prac: 1. mocowanie do ścian rusztu drewnianego, metalowego lub z tworzyw sztucznych 2. miedzy elementami rusztu mocowanie izolacji cieplnej np. płyty styropianowe lub wełna mineralna za pomocą kołków kotwiących z dociskami talerzykowymi 3. Mocowanie warstwy osłonowej izolacji do rusztu. Warstwa osłonową może być blacha fałdowa, trapezowa lub siding. Wada metody jest obniżony opór cieplny w miejscu rusztu. Zaleta metody niezależności wykonawstwa od warunków atmosfer., prosty montaż, niski koszt. II. metoda lekka – mokra przebieg prac: 1. przygotowanie powierzchni ściany – oczyszczenie i spr wytrzymałości 2. przymocowanie listwy prowadnicy z zostawieniem kilku cent szczeliny miedzy gruntem a listwą 3. przyklejenie płyt izolacji cieplnej. Klei układa się po obwodzie, drugi...

  Ocena /

  Autor /erydaycerge Dodano /21.12.2007 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiałoznawstwo

  ZASTOSOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH W BUDOWNICTWIE Spis treści: I. Wstęp 1. Tworzywa sztuczne 2. Otrzymywanie polimerów • Substancje polimeryzacyjne • Substancje polikondensacyjne • Substancje poliaddycyjne 3. Klasyfikacje tworzyw sztucznych • ze względu na właściwości użytkowe o elastomery o plastomery  termoplastyczne  termoutwardzalne  chemoutwardzalne II. Dlaczego tworzywa sztuczne? III. Cechy tworzyw istotne w zastosowaniach w budownictwie IV. Przegląd zastosowań tworzyw sztucznych w budownictwie 1. Betonowanie 2. Profile kompozytowe w wysoko wytrzymałych konstrukcjach betonowych i fibrobetony 3. Izolacje przeciwwilgociowe 4. Elementy ścian, wypełnienia i przegrody, listwy maskujące 5. Materiały izolujące drgania 6. Drzwi i okna 7. Pomieszczenia sanitarne 8. Dylatacje i uszczelnienia dylatacji 9. Ocieplenia ścian...

  Ocena /

  Autor /erydaycerge Dodano /27.11.2007 Znaków /23 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy sieci kanalizacyjnej obecnie wykonywane

  Systemy sieci kanalizacyjnej obecnie wykonywane: - System Wavin. - Technologia wykonania. - Uzbrojenie. 1. System kanalizacji WAVIN AS. Wychodząc naprzeciw coraz większemu zapotrzebowaniu na rozwiązania specjalistyczne Wavin Metalplast – Buk jako ekspert w dziedzinie kanalizacji wewnętrznej wprowadził do oferty nowy system kanalizacji niskoszumowej. WAVIN AS to kompletny system, w skład którego wchodzą rury oraz kształtki w zakresie średnic nominalnych DN 50, 70, 100, 125 oraz 150 (w kolorze jasnoszarym - RAL 7035). System doskonale nadaje się do instalacji kanalizacyjnych w budynkach każdego typu, przy odwadnianiu mostów, dachów oraz w wielu innych dziedzinach. Posiada on aprobatę techniczną AT/99-02-0670 wydaną przez COBRTI INSTAL. Materiał. System WAVIN AS wykonany jest z astolanu – wzmocnionego minerałami tworzywa sztucznego na bazie...

  Ocena /

  Autor /erydaycerge Dodano /30.10.2007 Znaków /15 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenie i naprawa fundamentu palowego przyczółka

  Niedocenianie bocznego parcia słabego podłoża, wywołanego naciskiem nasypu dojazdowego, spowodowało przemieszczenie przyczółka mostu drogowego. W artykule opisano sposób jego naprawy i wzmocnienia za pomocą wciskanych statycznie ukośnych pali stalowych. Połączenie mostu z nasypem, gdy w podłożu zalegają warstwy bardzo ściśliwe, jest trudne do rozwiązania. W takim przypadku zwykle konieczne jest posadowienie przyczółka na palach. Występują wówczas dwa problemy: · przemieszczeń przyczółka w kierunku mostu, wywołanych przez parcie zasypki na przyczółek oraz, zwykle dużo większe, parcie słabego gruntu podłoża nasypu na pale fundamentu, nie zrównoważone przez niewielki w takich warunkach odpór gruntu przed przyczółkiem; · osiadania nasypu i powstawania \"progu\" przy wjeździe na most, gdy nasyp osiada, niekiedy przez lata i bardzo...

  Ocena /

  Autor /erydaycerge Dodano /18.10.2007 Znaków /10 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaczyny i zaprawy

  Zaczyny i zaprawy 1. Zaczyn – mieszanina spoiwa (gipsu lub cementu) z wodą 2. Zaprawa budowlana - mieszanina spoiw i drobnoziarnistych kruszyw z wodą i z dodatkami Do zapraw stosuje się prawie wszystkie rodzaje spoiw: wapno, cement, gips. Materiałem wiążącym mogą być także lepiszcza, np. glina, bitumy. Kruszywem do zapraw jest głównie piasek, ale może być także drobny żużel, trociny itp. Woda do zapraw powinna pochodzić z wodociągów lub ze źródeł zdatnych do picia. Woda pobrana z sieci wodociągowej nie wymaga badań. Wykluczone jest użycie wody zanieczyszczonej (tłuszcze, muł, szczątki organiczne) i nadmiernie zasolonej (woda morska, mineralna, ścieki). Zaprawę w stanie plastycznym przed rozpoczęciem wiązania określa się terminem zaprawy świeżej, a zaprawę w stanie stałym po odpowiednim okresie twardnienia – zaprawą...

  Ocena /

  Autor /erydaycerge Dodano /12.10.2007 Znaków /5 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kondensatory

  Pierwszy kondensator został skonstruowany w 1746 roku w laboratorium Uniwersytetu w Lejdzie. Został on wykonany z butli zawierającej wodę, która była połączona drutem z maszyną elektrostatyczną. Po pewnym czasie pracy maszyny zgromadził się bardzo duży ładunek. Tak, więc pierwszy kondensator nosił nazwę "butelka lejdejowska". W obecnych czasach małe rozmiary układów nie pozwalają na stosowanie tak dużych kondensatorów Kondensatory są to elementy elektryczne, których podstawowym parametrem użytkowym jest pojemność C wyrażana w faradach (F). Kondensator stanowi układ co najmniej dwóch elektrod wykonanych z materiału przewodzącego (metalu) odizolowanych od siebie dielektrykiem. Oznaczenia schematowe kondensatorów: a) kondensator stały, b) kondensator elektrolityczny, c) kondensator zmienny, d) kondensator dostrojczy Pojemność...

  Ocena /

  Autor /erydaycerge Dodano /26.09.2007 Znaków /33 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posadowienie budowli

  Posadowienie obiektów budowlanych obejmuje nie tylko projektowe rozwiązanie fundamentów, stanowiących najniżej położoną część konstrukcji obiektu, ale także sposób przekazania obciążeń od fundamentów na podłoże gruntowe. Prawidłowe zaprojektowanie posadowienie wymaga uprzedniego starannego rozpoznania podłoża gruntowego w celu ustalenia istniejących warunków gruntów wodnych posadowienia i niezbędnych parametrów do wyznaczania nośności podłoża fundamentów oraz osiadania obiektu budowlanego. W procesie projektowania posadowienia należy uwzględnić również przeznaczenie obiektu, rodzaj konstrukcji,jej odkształcalność, technologię wykonania i warunki użytkowania. Przykład bezpośredniego posadowienia fundamentu (D - gł. posadowienia): D - najmniejsza głębokość posadowienia, B - szerokość fundamentu p.p.m. - poziom posadowienia...

  Ocena /

  Autor /erydaycerge Dodano /16.09.2007 Znaków /6 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiały termoizolacyjne i ich dobór na poszczególne elementy budynku

  RYSUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZONYM PLIKU!! OCIEPLANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU I DOBÓR ODPOWIEDNICH WYROBÓW Z WEŁNY www.domy.interia.pl Do izolowania ścian dachów fundamentów i stropów w domach jednorodzinnych używa się wyrobów z wełny mineralnej i szklanej . Wełny są zazwyczaj dodatkowo zaimpregnowane olejem mineralnym, dzięki czemu nie wsiąka w nie woda. Ocieplanie dachów skośnych MATERIAŁY: Ociepla się je płytami i matami z wełny mineralnej lub szklanej o małej gęstości i niskim współczynniku przewodzenia ciepła l ( około 0,035-0,037 W/m*K). Do ocieplenia dachów skośnych stosuje się także płyty lub maty laminowane - powleczone folią aluminiową, która odbija ciepło i pełni rolę paroizolacji. Dachy takie można również ocieplić luźną wełną w postaci granulatu. Jest to pracochłonne i wymaga...

  Ocena /

  Autor /erydaycerge Dodano /05.09.2007 Znaków /21 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składowiska budowlane

  Spis treści: Wstęp I Składowiska otwarte II Magazyny półzamknięte III Magazyny zamknięte • Zastosowanie magazynów zamkniętych IV Magazyny zamknięte Wstęp Sposoby magazynowania poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych zależą od ich wrażliwości na wpływy atmosferyczne (temperatura, nasłonecznienie, powietrze itp.). dlatego na placu budowy urządza się składowiska otwarte, magazyny półzamknięte i magazyny zamknięte. Wielkość tych składowisk i magazynów, ich liczba i rozmieszczenie wynikają z rzeczywistych potrzeb wykonawców poszczególnych robót, minimalnych warunków składowania i potrzebnych zapasów, harmonogramu: budowy i dostaw materiałowych. Również uwzględnia się zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą. I Składowiska otwarte Dominującą powierzchnię magazynowania na placu budowy mają składowiska...

  Ocena /

  Autor /erydaycerge Dodano /15.07.2007 Znaków /6 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

  1.Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest zgodny z prawem o ochronie srodowiska, regulowanym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 i tymczasowym artykulem 47 tejże ustway 2. Charakterystyka przedsięwzięcia podlegającego ocenie 2.1 Naszym przedsięwzięciem jest składowisko odpadów komunalnych (z terenów rolniczych-podmiejskich) - o powierzchni 2ha - ilość odpadów 50 ton / doba - okres eksploatacji 15 lat -wysokość składowiska: powyzej poziomu pow. 3m poniżej poziomu pow. 2m Odpowiednia lokalizacja zapewni ograniczenie jego uciążliwości dla mieszkańców aglomeracji miejskiej znajdującej się w pobliżu. Obszar składowiska położony jest poza miastem w okolicy 7-8km od centrum Gliwic koło trasy Bojków-Knurów. Niewątpliwą zaletą takiego położenia jest wyjątkowo dogodny dojazd. Wokół składowiska...

  Ocena /

  Autor /erydaycerge Dodano /06.07.2007 Znaków /17 044

  praca w formacie txt

Do góry