awatar

Profil użytkownika ErentrePunjup

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

90 prac, w tym:

 • 90tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /90 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest retoryka? Kto jest uważany za najwybitniejszego mówcę starożytności?

  Retoryka to teoria i sztuka wymowy (oratorstwo). Autorem najbardziej wyczerpującego podręcznika retoryki był Kwintylian (I w. n.e.). Sztuka retoryki rozwinęła się jednak dużo wcześniej. Uprawiali ją m.in. Gorgiasz i Arystoteles. Za najwybitniejszego mówcę starożytności uważany jest Marcus Tullius Cicero (Cyceron). Był Rzymianinem, mężem stanu i filozofem. Żył w latach 106 - 43 p.n.e. Zachowało się 58 mów sądowych i politycznych Cycerona (np. przeciw Katyllinie, przeciw Antoniuszowi). W filozofii Cyceron był twórcą jej łacińskiej terminologii. Skłaniał się ku sceptycyzmowi i stoicyzmowi. Napisał dzieła filozoficzne "O powinnościach" i "O naturze bogów". Przez długie wieki Cyceron był uważany za wzór mówcy, który potrafił przedstawić argumenty w sposób logiczny, a zarazem obrazowy i piękny. Według świadectw współczesnych Cyceron miał...

  Ocena /

  Autor /ErentrePunjup Dodano /16.12.2007 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele poznania naukowego- filozofia nauki

  Cele nauki i czynności badawcze Arystoteles do najbardziej ogólnych celów nauki zaliczał opis i wyjaśnianie (tłumaczenie), w humanistyce dodatkowo można wyróżnić interpretację i ocenę. Tradycyjnie wyróżniane cele obecnie zazwyczaj umieszcza się w bardziej rozbudowanym schemacie. Można wyróżnić cele zewnętrzne (funkcje społeczne) i wewnętrzne (funkcje poznawcze) nauki, realizowane za pomocą różnych czynności badawczych. W obrębie zewnętrznych wyjaśnianie (eksplanacja) służy do realizacji funkcji teoretycznej, a przewidywanie (predykcja) do realizacji funkcji praktycznej. Do funkcji poznawczych należy ustalanie prawdy naukowej poprzez obserwację i eksperymenty, oraz jej systematyczne ujęcie poprzez opis, spełniający odpowiednie warunki. Zabiegi te nie zawsze w praktyce dają się rozdzielić, ponadto odbywają się one poprzez realizację bardziej...

  Ocena /

  Autor /ErentrePunjup Dodano /18.11.2007 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria emanacjonizmu Plotyna a współczesne poglądy na ekspansje Wszechświata

  Plotyn Twórca ostatniego starożytnego wielkiego sytemu filozoficznego. Urodził się w 204 r. zmarł w 269r. Stworzył on nurt nazwany neoplatonizmem. Sam uważał się za jednego z wielu tłumaczy Platona. W 244r. wyjechał on do Rzymu gdzie założył szkołę filozoficzną. Zostawił po sobie „Enady”, czyli serie 54 rozpraw uporządkowanych w 6 dziewiątek. Pojęcie Emanacji Plotyn pojmował rzeczywistość jako współgrający ze sobą zhierarchizowany układ dynamiczny. U podstaw wszelkiego istnienia funkcjonuje bóstwo, czyli plotyńska „Jednia” , inaczej hen. Boska jednia jest to źródło wszelkiego bytu, można o niej powiedzieć tylko tyle. Nie mamy możności poznać, jej wyrazić, czy opisać. Jedyne, co możemy o niej powiedzieć to, ze jest źródłem wszelkiego istnienia. Stanowi ona przyczynę podstawową, która musi być większa od...

  Ocena /

  Autor /ErentrePunjup Dodano /06.10.2007 Znaków /13 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystoteles

  ARYSTOTELES Arystoteles urodził się w 384 r. p.n.e. w niewielkim mieście Stageira położonym we wschodniej części półwyspu Chalcydyckiego. Półwysep ten był już od dawna skolonizowany przez Greków, którzy przybyli tutaj jako emigranci z głównego miasta wyspy Eubei Chalkis. Miasto rodzinne filozofa było członkiem Ateńskiego Związku Morskiego. Leżało ono w północno – wschodniej części półwyspu i w momencie narodzin Arystotelesa było jeszcze zupełnie niezależnym miastem jońskim, a pozostało takim wraz ze swą wyższą kulturą również po podboju macedońskim. Był więc Arystoteles czystej krwi Grekiem, jońskim filozofem, ale dalsze losy związały go silnie z Macedonią. Był synem Nikomacha, lekarza przybocznego króla macedońskiego Amyntasa II (393 – 370), ojca Filipa. Matka jego Faistis pochodziła także z rodziny lekarskiej. Oboje...

  Ocena /

  Autor /ErentrePunjup Dodano /01.10.2007 Znaków /11 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sokrates

  Sokrates Sokrates (469-399 p.n.e.) - jeden z największych filozofów greckich. Życie Mieszkał w Atenach, gdzie nauczał prowadząc dysputy z przypadkowymi przechodniami na ulicach miasta, zyskując zarówno popularność jak i wrogość. W wieku 70 lat został oskarżony o bezbożność i psucie młodzieży oraz skazany na śmierć przez wypicie cykuty. Ostatnie jego chwile opisane są przez jego największego ucznia, Platona, w dialogu Fedon. Nie jest jednak do końca jasne, w jakim stopniu jest to literacka fikcja. Sokrates był postacią historyczną, ale nie pozostawił po sobie żadnych pism. Jedyne, co o nim wiemy, to relacje uczniów: Platona i Ksenofonta, a także przekazy Arystotelesa i historyków greckich. Uczniowie Sokratesa różnili się w wielu sprawach, a w ich pismach Sokrates występuje często jako retoryczny autorytet, wykładający poglądy autora...

  Ocena /

  Autor /ErentrePunjup Dodano /27.09.2007 Znaków /8 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sokrates i Platon

  Sokrates urodził się 469 roku p.n.e zmarł w 399r p.n. e. Zwany jest ojcem filozofi. Był nauczycielem Platona. Głosił absolutyzm i intelektualizm. Nie pozostawił po sobie żadnych dzieł ale jego myśli wywarły ogromny wpływ na Platona. Koncepcje Sokratesa nie podobały się wielu ateńczykom wzbódzały bowiem niepokój. W końcu postawiono go przed sądem i oskarżono o demoralizacje młodzieży a także bezbożność poczym skazano na śmierć przez wypicie cykuty (silnej trucizny) WIEM, ŻE NIC NIE WIEM: PLATON 'Obrona Sokratesa'[Sokrates broni się przed sądem]: Cóż to za skarga, z której na mnie potwarz wyrosła, a Meleos jej uwierzył i wyniósł na mnie to oskarżenie tutaj? Tak jest. Cóż tedy mówili potwarcy? Jakby więc prawdziwe oskarżenie trzeba ich zaprzysiężone słowa odczytać: 'Sokrates popełnia zbrodnię i dopuszcza się występku badając...

  Ocena /

  Autor /ErentrePunjup Dodano /03.09.2007 Znaków /22 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cnota jest wiedza; wiem, ze nic nie wiem. Czy te dwie maksymy Sokratesa są ze sobą zgodne, czy sprzeczne?

  Sokrates urodził się w 469 r. p. n. e. w Atenach. Jest on chyba najbardziej zagadkową postacią w historii filozofii. Nie pozostawił po sobie żadnych pism. Całe swoje życie spędził w Atenach. Jego wielką pasją było nauczanie. Poświęcał temu cały swój wolny czas. Czerpał z tego przyjemność, dlatego w przeciwieństwie do innych sofistów nie pobierał opłat za udzielane lekcje. Swoją działalnością pragnął pomóc młodym ludziom w ich rozwoju. Nauczał ich sposobu życia. Uważany jest za ojca filozofii. „Nosił wyświechtane ubrania i wyglądał niechlujnie, nigdy nie miał pieniędzy i nie martwił się, skąd weźmie najbliższy posiłek” . Jako nauczyciel posiadał zarówno zwolenników swoich poglądów, jak i przeciwników. Zawsze wszystko wnikliwie analizował. Walczył z głupotą i niesprawiedliwością, co nie bardzo podobało się organom...

  Ocena /

  Autor /ErentrePunjup Dodano /02.09.2007 Znaków /14 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia - sprawiedliwość.

  S P R A W I E D L I W O Ś Ć Na podstawie: Ajdukiewicz K., O sprawiedliwości Rawls J., Teoria sprawiedliwości Wartości tj. sprawiedliwości, równość, wolność są tylko typami idealnymi, nigdy nie do urzeczywistnienia. Nota bene, kto z nas chciałby żyć w kraju powszechnej równości? Równość w każdej dziedzinie? W dostępie do żywności, kultury, wykształcenia, transportu publicznego … O równości można mówić tylko w kategoriach równości szans i równości wobec prawa. Sprawiedliwość zaś, jako wartość perfekcyjna, nadrzędna wobec wszystkich innych i wszystkie inne zawierająca w sobie, jest tylko celem, zawsze nieosiągalnym. Nigdy nie można mieć całkowitej pewności, co do tego, iż całkowicie zdefiniowaliśmy jej treść. Rozprawę na temat sprawiedliwości ( łac. Justice ) powinno się rozpocząć od próby analizy pojęcia...

  Ocena /

  Autor /ErentrePunjup Dodano /22.08.2007 Znaków /40 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA OŚWIECENIA

  Najgłębsze filozoficzne hasło Oświecenia sformułował zapewne Kant: „Miej odwagę posługiwać się swoim rozumem”. Człowiek pozostaje dotąd w stanie niepełnoletniości, wynikającym z braku wiary, że mógłby kierować się własnym rozumem, a nie zdawać się wyłącznie na kierownictwo innych autorytetów. Nadchodzi czas, w którym człowiek, jeśli starczy mu odwagi, może zdobyć się na samodzielność. W takim ujęciu Oświecenie staje się kategorią historiozoficzną, czyli epoka współczesna pojmowana jest jako ta, w której proces autonomizacji rozumu dobiega końca. Kolebką Oświecenia była Wielka Brytania; najbardziej jednak zradykalizowało się ono we Francji. Objęło inne kraje, odznaczając się w nich różną specyfiką. Model filozofii Oświecenia francuskiego: · Filozofia traktowana była jako nauka popularna; nie wyrażała się w...

  Ocena /

  Autor /ErentrePunjup Dodano /15.08.2007 Znaków /22 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia św. Augustyna.

  Św. Augustyn /354-430n.e./ Był twórcą pierwszego systemu chrześcijańskiego. Prace ow. Augustyna: - " Confessiones " - "Wyznanie " Napisał w roku 400, praca bardzo osobista, opowiada jak został chrześcijaninem. św. Augustyna można nazwać neofitą /człowiek. który zmienił swoje wyznanie/ -" Solilokwia " - " Rozmowa samym z sobą " HISTORIOZOFIA Historiozofia filozofia historii /dziejów/ Dowodził św. Augustyn, że dzieje świata są dziejami zmagań między dwoma państwami: I państwo - państwo boże, II państwo - państwo ziemskie. Dzieje świata zamknie przyjście Chrystusa, nastąpi koniec dziejów ziemskich. Potem czas zostanie pochłonięty przez wieczność i jedni wejdą w wieczną szczęśliwość inni w wieczne zatracenie. Refleksja historiozoficzna pojawi się w poglądach filozofa niemieckiego przełomu XIX/XX wieku, był nim Hegel. Chrześcijańska...

  Ocena /

  Autor /ErentrePunjup Dodano /09.08.2007 Znaków /3 597

  praca w formacie txt

Do góry