awatar

Profil użytkownika Erazm

Data rejestracji16 listopada 2011 Ostatnio online17 listopada 2011, 5:04

Statystyki

63 prac, w tym:

 • 63tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /63 prac/

 • Ocena brak

  Nabycie własności na pożytki naturalne

  Pożytki powstawały w skutek odłączenia od rzeczy macierzystej. Należały one z chwilą odłączenia do właściciela rzeczy macierzystej, posiadacza w dobrej wierze i emfiteuty. Natomiast z chwilą zebrania stawały się własnością użytkownika cudzej rzeczy macierzystej.

  Ocena /

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie błędu w powództwie przy zawieraniu czynności prawnej

  Występowały różne rodzaje błędów. I tak:

  a/. błąd co do rodzaju czynności prawnej (error in negotio) - strony złożyły oświadczenie woli lecz każda z nich myślała o innych skutkach, jakie ona wywoła - czynności są nieważne.

  b/. błąd co do tożsamości osoby (error in persona) -...

  Ocena /

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata czci obywatelskiej - pojęcie i skutki prawne

  Infamia powstawała na skutek popełnienia czynu hańbiącego (dezercji, bigamii, podwójnych zaręczyn) lub w wyniku skazania za niektóre czyny. Powództwa prowadzące do orzeczenia infamii nazywano actiones famosae (skargi infamujące). Były to delikty kradzieży, rabunku, zniewagi oraz skargi o szczególne...

  Ocena /

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja wyroków w procesie kognicyjnym

  Przymusowe wykonanie wyroku prowadził sądowy organ wykonawczy, dając wierzycielowi prawo wyboru między egzekucją osobistą a majątkową. Działanie organu wykonawczego następowało na wniosek wierzyciela. Pierwsze działanie ograniczało się do wydania nakazu przeprowadzenia egzekucji (iussum) i...

  Ocena /

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt spółki, przesłanki powstania, obowiązki wspólników

  Kontrakt spółki (societas) miał miejsce gdy minimum dwie osoby (wspólnicy) zobowiązywały się do wniesienia wkładu (aportu) o wartości majątkowej w celu osiągnięcia celu gospodarczego. Aportem mogła być gotówka, rzecz bądź umiejętności wspólnika. W kontrakcie wspólnicy zobowiązywali się co do...

  Ocena /

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść prawa własności i jego ograniczenia

  Własność według Rzymian to "pełne władztwo nad rzeczą" (plena in re potestas), czyli prawo do uczynienia z rzeczą co tylko on zechce. Prawo to można było jednak ograniczyć, mając na uwadze samą działalność właściciela i dobro społeczne. Można było ograniczyć prawo właściciela mając na...

  Ocena /

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność spadkobiercy wobec wierzycieli spadkowych

  W prawie klasycznym i przedjustyniańskim spadkobierca ponosił pełną odpowiedzialność za długi spadkowe, nawet jeśli przewyższały one wartość spadku. Aby tego uniknąć dziedzic konieczny musiał uzyskać od pretora wstrzymanie od dziedziczenia a dziedzic dobrowolny po prostu odrzucić spadek...

  Ocena /

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Części składowe czynności prawnej

  Przez czynność prawną rozumieli Rzymianie oświadczenie woli, skierowane na wywołanie skutków prawnych związanych z oświadczeniem na mocy prawa. Musiało ono składać się z aktu woli, przekazanego poprzez oświadczenie woli. Oświadczenie woli mogło być dokonane przy użyciu powszechnych sposobów (...

  Ocena /

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawodawstwo cesarskie za pryncypatu i dominatu

  Ustawodawstwo cesarskie okresu pryncypatu rozwinęło się z wniosków ustawodawczych cesarza, kierowanych do zgromadzeń ludowych i senatu. Później zaczęli tworzyć własne prawo, które od II wieku naszej ery uzyskało moc ustawy (legis vigorem). Rozporządzenia cesarza dzieliły się na:

  a/. edykty -...

  Ocena /

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfikacja - sposób nabycia prawa własności

  Miało miejsce w skutek nabycia własności na rzeczy wykonanej z cudzego materiału, wziętego bez upoważnienia właściciela. Według Sabinianów nowa rzecz była własnością właściciela materiału, natomiast Prokulianie stali na stanowisku iż należy ona do przetwórcy, który niejako zawłaszczył...

  Ocena /

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /707

  praca w formacie txt

Do góry