awatar

Profil użytkownika Emeryk

Data rejestracji20 października 2011 Ostatnio online21 października 2011, 5:22

Statystyki

42 prac, w tym:

 • 42tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /42 prac/

 • Ocena brak

  MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO - Idee, struktury, funkcje

  Monarchia Karola Wielkiego wywodzi się od państwa Franków. Twórcą monarchii frankijskiej był Klodwig Merowing Po upadku Cesarstwa Rzymskiego tereny Galii zostały zajęte przez Franków. Państwo Franków było patrymonium (ojcowizną). Zajmowanie Galii było b. łagodne , często za aprobatą ludności...

  Ocena /

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /8 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitologia słowiańska - Zwyczaje i obrzędy

  Narodziny - Kobiety tuż przed porodem wzywały Boga Roda i jego pomocnice Rodzenice prosząc o pomyślny los dla swojego dziecka. Stare kobiety zaraz po narodzeniu dziecka szykowały posiłek rytualny, z którego część była przeznaczona dla Rodzenic i duchów domowych. Prawdopodobnie również czyniono różne...

  Ocena /

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitologia słowiańska - Demologia

  Słowianie również oddawali cześć wielu innym bogom, bożkom i demonom złym i dobrym. Z pośród nich można wymienić kilku najbardziej znanych:

  Mokosz - bóstwo znane na Rusi związane z "matką ziemią wilgotną"

  Perepłut - bóstwo ruskie, prawdopodobnie demon wodny.

  Płanetnik - życzliwy duch...

  Ocena /

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitologia słowiańska - Święta

  Prasłowianie obchodzili cztery główne święta:

  21 Marzec - pierwszy dzień wiosny. Święto Jare poświęcone narodzinom nowego życia po mroźnej zimie. W święto malowano pisanki, jajka które były symbolem odrodzenia życia. Święto poświęcone bogu Rodowi.

  21-22 Czerwiec - pierwszy dzień lata...

  Ocena /

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitologia słowiańska - Bogowie

  Możemy dziś przyjąć, że w skład panteonu słowiańskiego wchodziło czterech głównych bogów. Bogowi ci znani byli na całym terenie zamieszkałym przez plemiona prasłowiańskie.

  Najważniejszy z nich to Dadźbóg Swarożyc. Bóg słońca, ognia, nieba i spraw ziemskich. Dadźbóg to ten, który daje...

  Ocena /

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Kopernik - De Revolutionibus (O obrotach)

  Astronomia była największą pasją Kopernika, a badania i prace naukowe nad nią prowadził przez całe życie. Rękopis Obrotów skończony był około 1530 roku, lecz przez dłuższy czas nie zdecydował się na jego opublikowanie. Po raz pierwszy wydrukowano streszczenie De Revolutionibus, sporządzone przez...

  Ocena /

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /8 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migracja w powojennej POLSCE

  Ludzie odbywają różnego rodzaju migracje, czyli zmiany miejsca pobytu. Wyjazd ludności z danego terenu nazywamy emigracją, a wyjeżdżające osoby emigrantami. Przyjazd ludności nazywa się imigracją, a przyjeżdżających - imigrantami. Ze względu na przyczyny wyróżnia się migracje ekonomiczne i...

  Ocena /

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko - ukraińskie o Lwów

  1.Przesłanki odbudowy niepodległej Polski.

  Okoliczności, które pozwoliły Polsce wyzwolić się z niewoli po 120 latach: ziemie pol. znajdowały się w rękach Niemiec i Austrii po przegranej przez nich wojnie. W Rosji wybuchły rewol., a bolszewicka była dla pol. b. korzystna, bo Ros. wystąpiła z wojny i...

  Ocena /

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /24 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodówka

  Rolę ośrodka kierowniczego międzynarodowego ruchu rewolucyjnego w latach 1919 - 1943 pełniła Międzynarodówka Komunistyczna. Nawiązywała ona do:

  I Międzynarodówki i rewolucyjnego nurtu II Międzynarodówki.

  Kongres założycielski odbył się w Moskwie w dniach 2 - 6 marca 1919 r. Brało w nim udział 52...

  Ocena /

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /4 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszko III Stary - Informacje Ogólne

  MIESZKO III - z racji swojego długiego życia zwany Starym - urodził się ok. 1126 roku. Był synem księcia Bolesława III Krzywoustego i jego drugiej żony Salomei, hrabianki Bergu w Szwabii. W chwili śmierci ojca (1138) Mieszko miał 12 lat. Jego młodość upłynęła na zamku w Łęczycy w pobliżu matki i...

  Ocena /

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /4 940

  praca w formacie txt

Do góry