awatar

Profil użytkownika eloMelo

Data rejestracji14 marca 2013 Ostatnio online26 marca 2013, 17:45

Statystyki

122 prac, w tym:

 • 122tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /122 prac/

 • Ocena brak

  Okólnik

  Ogrodzony teren na wolnym powietrzu,usytuowany w miejscu najdogodniejszymdla gospodarstwa (niekoniecznie przy budynku),na którym przebywają zwierzęta. Przy braku pastwiska pozwala zwierzętom, zwł.młodzieży, uniknąć stałego przebywania w budynkach. W zimie może służyć zwierzętomza miejsce spaceru. Zob...

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres krytyczny

  Okres szczególnej wrażliwościroślin na określony czynnik środowiskowy,np. na niską lub wys. temp., deficyt wody,niedobór skł. pok., choroby. Okresy te występująw różnych fazach rozwojowych, w zależnościod gatunku, a nawet odmiany. Zależnieod grupy roślin o.k. w stosunku do zaopatrzeniaw wodę obejmuje...

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odleżenie się roli

  Powolne osiadanie warstwyornej po orce mające na celu uzyskanie korzystniejszychwłaściwości roli. Proces tenpolega na mech. osiadaniu agregatów glebowychi zagęszczaniu tekstury roli. Jednocześnieprzebiegające procesy biol.-fiz.-chem.zmieniają układy koloidalne i nadają roli stansprawności. W czasie suszy...

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odłogowanie

  Pozostawianie pola odłogiem wcelu poprawienia naturalnej żyzności gleby.Ob. o., będące wynikiem kryzysu ekon. i restrukturyzacji rolnictwa, dowodzi złego użytkowaniaziemi.

  Odłogi w 1995 r. zajmowały ok. 1,3 mln ha. Największy udział odłogówodnotowano w woj. zielonogórskim (37%),koszalińskim (28%)...

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odłóg

  Pole nieuprawiane i nieobsiewane conajmniej od roku. Na o. następuje wzrost wodoodpornościagregatów glebowych, zawartościwęgla, azotu, wapnia, sorpcji całkowitej izagęszczenia fauny glebowej, zmniejsza sięnatomiast kwasowość gleby i udział kwasów fulwowych i huminowych we frakcjach próchnicy. Konsekwencje...

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odłykanie

  Zwrot treści pokarmowej u przeżuwaczyze żwacza przez przełyk i gardło dojamy ustnej w celu powtórnego przeżuwania.

  Przeżuwanie jest ważnym procesem ułatwiającymtrawienie, szczególnie pasz zawierającychdużo włókna. Czas poświęcony na przeżuwaniezależy od rodzaju paszy i u bydła wynosiok. 7 godz...

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana

  1. populacja roślin o podobnych właściwościach biol. i możliwie wyrównanych cechach morf., o określonej zmienności i dziedzicznościoraz zbliżonej reakcji na warunki przyrodnicze.

  Wyróżnia się o.:

  1) bot., jako jednostki klasyfikacyjne w systematyce roślin,niższe od podgatunku; poszczególne o.b...

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana mieszańcowa, odmiana heterozyjna

  Odm., której materiał siewny jest wytwarzany przez skrzyżowanie ściśle określonych komponentów rodzicielskich, wyodrębnionychna podstawie badania wartości kombinacyjnej.

  O.m. charakteryzuje się wysokimi efektami heterozji w stosunku do składnika matecznegolub ojcowskiego, lub w stosunku do...

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana populacyjna

  Heterogeniczny zbiór roślin jednego gat. wytworzony przez hodowcę,wyrównany pod względem cech użytkowychi taksonomicznych.

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana samokończąca

  O. rośliny strączkowej (bobiku, grochu, łubinu) o zredukowanych rozgałęzieniach bocznych. O.s. są niższe odtradycyjnych, odporniejsze na wyleganie,wcześniej i równomierniej dojrzewające, ale podatniejsze na choroby grzybowe.

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt

Do góry