awatar

Profil użytkownika eloMelo

Data rejestracji14 marca 2013 Ostatnio online26 marca 2013, 17:45

Statystyki

122 prac, w tym:

 • 122tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /122 prac/

 • Ocena brak

  Piętno

  Umowny znak wypalony w określonym miejscu ciała konia. Stosuje się je szczególniew odniesieniu do zwierząt hod., aleniektórzy użytkownicy (duże gospodarstwarolne) piętnowali również swoje konie robocze.

  Umiejętnie wypalone gorącym żelazem p.jest oznaką stałą, pozostającą na ciele zwierzęciado jego...

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pikowanie

  Rozsadzanie (przesadzanie) rzadziej gęsto rosnących siewek. Zabieg stosowany w ogrodnictwie przy produkcji wczesnej rozsady.

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pF, współczynnik pF

  Określenie siły ssącej gleby, odpowiadającej ciśnieniu, z jakim woda jest związana w glebie. Wskaźnik ten wyrażasię logarytmem dziesiętnym z wys. słupa wodyw cm, równoważącego siłę ssącą gleby. Na podstawie wyników pomiarów ilości wodyodsączającej się z gleby przy wywieraniu nanią określonego...

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pH

  Ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych.pH jest miarą odczynu gleby, czylistężenia jonów wodorowych w roztworze glebowym.Roztwór glebowy ma odczyn kwaśnyprzy pH poniżej 6,6, obojętny przy pH 6,6–7,2i zasadowy przy pH powyżej 7,2.

  Do roślin dodatnio reagujących na odczyn zasadowynależy np...

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piasek

  W gleboznawstwie, frakcja granulometryczna o średnicy cząstek 1,0–0,1 mm. Wyróżnia się p. drobny (0,25–0,1 mm), p. średni (0,5–0,25 mm) i p. gruby (1,0–0,5 mm).

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piaskowanie

  Pokrywanie pow. gleby torfowejwarstwą piasku grub. 5–10 cm, w celu polepszenia ich właściwości. Zastosowanie p. nasfilcowanych trawnikach, po uprzedniej wertykulacjilub aeracji, przynosi efekty w postaci pojawienia się nowych korzeni, rozłogów i pędów.

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piąstkowanie

  Jedyny prawidłowy sposób doju ręcznego polegający na kolejnym zaciskaniu palców, od zatoki mlekonośnej do końcastrzyka, z jednoczesnym wyciskaniem mlekaznajdującego się w zatoce strzykowej. Dój tym sposobem powinien być przeprowadzanyszybko i energicznie.

  Dłoń powinna wykonywać 50–80 ucisków na minutę...

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielnik

  Jedno- lub dwukołowe narzędzie do uprawy międzyrzędowej, zwł. w ogrodnictwie, poruszane ręcznie energicznymi pchnięciami do przodu.

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwiastki śladowe

  1. pierwiastki chem.,występujące w tak małych ilościach (poniżej1 ppm), że dają się wykryć jedynie specjalnymimetodami, np. Rb, Au, Hg. Zob. też metaleciężkie, ultraelementy.

  2. pierwiastki, którychzwiązki są dla roślin niezbędne do rozwoju,aczkolwiek w bardzo małych ilościach, np. Fe,Mn, Cu, B...

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierzga

  Pyłek kwiatowy zmagazynowany izakonserwowany w komórkach plastra, stanowiącypożywienie białkowe dla pszczół.

  W komórkach może być 4–5, a czasem i więcej warstw pyłku o różnym zabarwieniu. Pow.zgromadzonego w ten sposób zapasu pokarmu pyłkowego po napełnieniu komórki do 3/4głęb. jest powlekana...

  Ocena /

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt

Do góry