awatar

Profil użytkownika Eligia

Data rejestracji23 listopada 2012 Ostatnio online23 listopada 2012, 17:18

Statystyki

89 prac, w tym:

 • 89tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /89 prac/

 • Ocena brak

  Komunia święta duchowa

  Przyjęcie Komunii św. pragnieniem, jeżeli rzeczywiste jej przyjęcie jest niemożliwe. Ci wszyscy, którzy chcą duchowo mieć udział w Ciele Chrystusa, powinni się do tego tak przygotować jakby uczestniczyli we Mszy św. (np. przez wyrażenie prośby o przebaczenie grzechów, przez czytanie Pisma Świętego...

  Ocena /

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncelebra

  (łac. “świętować wspólnie”). Wspólne sprawowanie tej samej czynności sakramentalnej przez kilku szafarzy pod przewodnictwem głównego celebransa.

  Zwyczaj ten powstał w Kościele pier-wotnym i przetrwał na Wschodzie, podczas gdy na Zachodzie ograniczono go do kilku tylko okazji, takich jak święcenia...

  Ocena /

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncyliaryzm

  (łac. “zgromadzenie, sobór”). Teoria kwitnąca podczas wielkiej schizmy (1378-1417), kiedy to chrześcijaństwo zachodnie było podzielone przez okazywanie posłuszeństwa dwom, a nawet trzem papieżom.

  Według niej najwyższa władza przysługuje soborowi powszechnemu niezależnie od papieża; Sobór Watykański...

  Ocena /

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kondakion

  (gr. “krótki”). Jedna z najstarszych i najważniejszych odmian hymnu liturgicznego w Koście-le wschodnim, wywodząca się z V lub VI stulecia; nazwa pochodzi prawdopodobnie od krótkiego kawałka deski, dokoła której tekst był owinięty; może ona jednak pochodzić także stąd, że kompozycja zwięźle poddaje...

  Ocena /

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja Episkopatu

  Zgromadzenie biskupów katolickich jakiegoś kraju lub regionu, odbywające się przynajmniej raz na rok, żeby zaplanować wspólne inicjatywy duszpasterskie dla dobra Kościoła na całym terytorium.

  Konferencje episkopatu popierał Sobór Watykański II (CD 37-38; LG 23); zostały one włączone do Kodeksu Prawa...

  Ocena /

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencje ogólnoprawosławne

  Ruch ukierunkowany na pielęgnowanie jedności działania wśród różnych autokefalicznych Kościołów prawosławnych i na przyczynianie się do utrzymania powiązań z in-nymi Kościołami.

  Pierwsza ogólnoprawosławna narada odbyła się w Konstantynopolu w roku 1923. Podczas drugiej, która się odbyła na Górze...

  Ocena /

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencje w Lambeth

  Spotkania biskupów anglikańskich rozpoczęte w roku 1867 i odbywające się obecnie co dziesięć lat zazwyczaj w Londynie, w rezydencji arcybiskupa Canterbury. Konferencje te zwołuje arcybiskup Canterbury, który zajmuje pierwsze miejsce wśród metropolitów anglikańskich, lecz poza Wielką Brytanią posiada...

  Ocena /

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfucjanizm

  Wierzenia i zasady życia przejęte ze starych chińskich klasyków i w specjalny sposób przekazane przez Konfucjusza, czyli przez K’ung Fu-tzu (ok. 550-478 przed Chr.).

  Możliwe, że jest on autorem ostatniej z pięciu klasycznych albo “kanonicznych” ksiąg: Szu King (dokumenty historyczne), Szhi-King (wiersze)...

  Ocena /

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konklawe

  (łac. “pod kluczem”). Wybór papieża przez kardynałów. W pierwszym tysiącleciu papieży wybierało duchowieństwo i lud Rzymu. Reformy św. Grzegorza VII (papież w latach 1073-1085) miały na celu ukrócenie wzrastającej korupcji, gdyż wybór papieża często stawał się areną walk pomiędzy po-tężnymi...

  Ocena /

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsekracja

  Uroczysty akt, przez który człowieka lub rzecz w szczególny sposób przeznacza się dla Boga. Ludzi się konsekruje, kiedy się ich przeznacza do czynności świętych, budynki - kiedy się je przeznacza dla kultu, chleb i wino konsekruje się w najważniejszej chwili podczas sprawowania Eucharystii.

  Zob...

  Ocena /

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt

Do góry