awatar

Profil użytkownika eldendubs

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

112 prac, w tym:

 • 112tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /112 prac/

 • Ocena brak

  Konspekt: R.B Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka” Rozdz. 5 „Lubienie i sympatia”

  R.B Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka” Rozdz. 5 „Lubienie i sympatia” Przyjęcia Tupperware jako przykład eksploatacji reguły, poprzez wykorzystanie takich narzędzi wpływu jak; WZAJEMNIŚĆ; każdy z uczestników na początku przyjęcia dostaje jakiś podarunek; ZAANGAŻOWANIE: opisywanie pozytywnych cech produktów już posiadanych; SPOŁECZNY DOWÓD SŁUSZNOŚCI: inni kupują to i ja kupię bo muszą być dobre. PRZYJACIELSKI NACISK: na przykładzie Tupperwara – produkty są sprzedawane w domach przez naszych przyjaciół. NIEKOŃCZACY SIĘ LAŃCUSZEK: to sytuacja gdy osoba dzwoniąca lub pisząca do nas z propozycja sprzedaży powołuje się na naszych znajomych, a następnie my jesteśmy proszeni o podanie innego naszego przyjaciela. JESTEŚMY BARDZIEJ ULEGLI NA WPŁYW OSÓB KTÓRE: 1. są atrakcyjne...

  Ocena /

  Autor /eldendubs Dodano /30.12.2007 Znaków /9 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asertywność.

  Zachowanie asertywne to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekceważąc rozmówców. W sytuacjach konfliktowych, umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć kompromis, bez poświęcania własnej godności i rezygnacji z uznanych wartości. Ludzie asertywni potrafią powiedzieć „nie”, bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku. Asertywność pozostaje w kontraście nie tylko z uległością, ale również z agresywnością - nie jest procesem wchodzenia we współzawodnictwo. Człowiek zachowujący się asertywnie nie kwestionuje prawa do bycia sobą, ale też nie podważa takiego samego prawa innych osób. Najczęstszym powodem, dla którego ludzie z poczucia przymusu robią coś, na co nie mają ochoty, są trudności z odmawianiem...

  Ocena /

  Autor /eldendubs Dodano /26.12.2007 Znaków /7 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płeć a zdolności poznawcze

  DWIE PŁCIE, DWIE PÓŁKULE- JEDEN MÓZG o różnicach w funkcjonowaniu i zdolnościach poznawczych kobiet i mężczyzn PLAN PRACY 1. Wstęp 2. Wybrane różnice w zdolnościach poznawczych kobiet i mężczyzn: - percepcja - uwaga - myślenie - zdolności werbalne - zdolności przestrzenne - zdolności matematyczne 3. Różnice w budowie i funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego 4. Uwarunkowania biologiczne, społeczne i ewolucyjne 5. Podsumowanie LITERATURA • Ciarkowska Wanda (1998), Płeć a funkcjonowanie poznawcze człowieka – zdolności werbalne i przestrzenne, w: Psychologia Wychowawcza, tom XLI • Damasio Antonio (1999), Błąd Kartezjusza, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis • Grabowska Anna (1997), Płeć mózgu, w: Studia Psychologiczne, tom XXXVI • Herman-Jeglińska Anna (1999), Różnice między kobietami a mężczyznami w zdolnościach...

  Ocena /

  Autor /eldendubs Dodano /07.12.2007 Znaków /16 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porwania.Relacje-zakładnik-porywacz

  Na porwanie narażone są osoby mające związek ze światem przestępczym, a wręcz członkowie grup przestępczych zajmujących się wspólnymi interesami i nie wywiązujący się ze wspólnych rozliczeń. Według danych policji około 1/3 uprowadzeń ma podłoże porachunków świecie przestępczym i szarej strefie,. Najczęściej uprowadzane są jednak osoby związane z legalnym biznesem, w szczególności dzieci rodziców prowadzących dochodowa działalności w swoich środowiskach uchodzące za zamożne. Kolejna grupę stanowią cudzoziemcy. Czynów tego rodzaju dokonują zazwyczaj ludzie bezlitośni, zorientowani n osiągnięcie celu jakim jest uzyskanie okupu. We wszystkich relacjach ofiar pojawia się kilka podobnych wątków. Po pierwsze niezwykle kompetentne postępowanie. Działają zazwyczaj według jednakowego szablonu, porywają w „biały dzień” nie...

  Ocena /

  Autor /eldendubs Dodano /28.11.2007 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia z psychologii społecznej

  Zagadnienie z psychologii społecznej 1. Deprywacja sensoryczna Brak lub znaczne ograniczenie dopływu bodźców do narządów zmysłów; długotrwała powoduje zmiany i zaburzenia psychiczne. 2. Socjalizacja Proces, w wyniku którego członkowie danej kultury zdobywają wiedzę na temat obowiązujących w niej przekonań, wierzeń, zwyczajów i języka. 3. Jakim rodzajem umysłowej reprezentacji jest skrypt? Jest to umysłowa reprezentacja obejmująca sekwencję wydarzeń, oczekiwanych w konkretnej sytuacji lub w ramach pewnego zdarzenia. 4. Na czym polega fenomen prawa pierwszeństwa? To proces, za sprawą którego nasze pierwsze wrażenie dotyczące innej osoby wpływa na to, że jej późniejsze zachowanie interpretujemy w sposób zgodny z tym pierwszym wrażeniem. 5. Na czym polega mechanizm atrybucji zew.? Jest to wnioskowanie, że jakaś osoba...

  Ocena /

  Autor /eldendubs Dodano /24.11.2007 Znaków /4 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota obserwacji psychologicznych

  Istota obserwacji psychologicznej. Obserwacja psychologiczna jako metoda naukowego badania psychiki zaczęła być szerzej stosowana na początku naszego stulecia. W powstałych już dawniej dziełach filozofów , myślicieli, moralistów i pisarzy można znaleźć rozważania i refleksje oparte na dorywczych obserwacjach ludzkiego zachowania oraz dotyczące sposobów jego poznania. Zagadnienia te interesowały już myślicieli starożytnej Grecji . Wykorzystując własne spostrzeżenia dotyczące zachowania się , HIPOKRATES wyróżniał zasadnicze typy ludzkich temperamentów. TEOFRAST , obserwując współczesnych mu ludzi opisał różne cechy osobowości oraz próbował je określić na podstawie rysów twarzy oraz budowy fizycznej. Wielu refleksji dotyczących ludzkich charakterów, wad, słabości można dopatrzyć się w pismach filozofów rzymskich / Cyceron...

  Ocena /

  Autor /eldendubs Dodano /21.11.2007 Znaków /13 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emocje i procesy emocjonalne

  Emocje i procesy emocjonalne Źródłem emocji i uczuć jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając otaczającą go rzeczywistość ustosunkowuje się do niej, cieszy się, martwi, kocha, smuci, gniewa, cierpi. To przeżywanie stosunku do otoczenia, jak również do siebie samego, nazywamy emocjami i uczuciami. Procesy emocjonalne bywają regulatorami stosunków między człowiekiem a otoczeniem. Dzięki procesom orientacyjnym odzwierciedlamy otaczający nas świat, natomiast ustosunkowując się do świata nadajemy mu zabarwienie emocjonalne. Cechy procesów emocjonalnych. Każdy proces emocjonalny zawiera trzy specyficzne cechy. Są nimi znak emocji, intensywność procesów emocjonalnych i treść emocji. Znak emocji. Osoby, przedmioty i zjawiska, które przyczyniają się zaspokojenia potrzeb człowieka, wywołują emocje i...

  Ocena /

  Autor /eldendubs Dodano /16.11.2007 Znaków /35 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asertywność.

  Asertywność to zespół zachowań interpersonalnych, wyrażających uczucia, postawy, życzenia, opinie lub prawa danej osoby w sposób bezpośredni, stanowczy, uczciwy, a jednocześnie respektujący uczucia, postawy, życzenia, prawa innej osoby . Inaczej mówiąc: asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontaktach z inną osobą bez naruszania jej praw. Z asertywnością spotykamy się często, nawet o tym nie wiedząc. To styl zachowania, dzięki któremu jesteśmy fair wobec siebie i innych. Dlatego nie powinno to być zachowanie nieświadome, ale celowe. Dzięki niemu bowiem możemy uniknąć wielu sytuacji, niekorzystnych lub nieprzyjemnych dla nas, jak np. krytyka. Zachowania asertywne pokazują naszą odrębność, ale nie atakują, nie obrażają drugiej osoby. Mogą zostać podsumowane następującym sformułowaniem: Ja jestem w porządku i mam...

  Ocena /

  Autor /eldendubs Dodano /04.11.2007 Znaków /11 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samotność

  Samotność –czy ktoś kiedyś się zastanawiał, jak ją usunąć z życia codziennego niektórych ludzi? Wspaniałe uczucie kochania i bycia kochanym jest u nich obszarem pustym, cichym i bezbarwnym. Ich życie to jedynie pustka, którą pozostawiła po sobie druga osoba lub chęć pożegnania się z tym światem, aby dołączyć do swojej ukochanej drugiej połówki. Marzą o śmierci, ponieważ druga osoba ich opuściła i, być może, jest już w tym lepszym świecie. A nawet, jeśli ktoś nie popełnia samobójstwa, nie znaczy, że wybrał życie- on po prostu nie potrafi się zabić( i jest to grzech ciężki). Próbując pomóc samotnym ludziom w powrocie do rzeczywistości często trzeba zagłębić się w przyczynę tego ich stanu ducha, w którym wmawiają sobie, iż nikt na nich nie zwraca uwagi i nikt się nimi nie przejmuje. A przecież tak nie jest! Zawsze...

  Ocena /

  Autor /eldendubs Dodano /19.10.2007 Znaków /3 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia do egzaminu z psychologii z odpowiedziami

  1. Co oznacza słowo „psychologia”? Nauka o duszy, czyli siedlisku życia wewnętrznego (gr. Psyche – dusza, logos – nauka). 2. Co znaczy słowo „Engram”? Engram to najmniejsza jednostka pamięci. 3. Kto był twórcą dzieła o duszy „De amina”? Arystoteles 4. Sangwinik – człowiek ognia, najwięcej krwi, kolor czerwony. 5. Melancholik – czarna ziemia, czarna żółć, kolor czarny 6. Flegmatyk – woda, flegma, biały 7. Choleryk – powietrze, żółta żółć, żółty 8. Wymień dwa prawa Arystotelesa, które rządzą naszym życiem. A) prawo kojarzenia; B) prawo kontrastu. Łączą je różne idee będące treścią życia psychicznego. 9. Introspekcjonizm – nauka zajmująca się świadomością człowieka, jego wew. Przeżyciami. 10. Kto założył pierwsze laboratorium psychologiczne? Wundt w 1879 roku. 11. Co głosili badacze...

  Ocena /

  Autor /eldendubs Dodano /17.10.2007 Znaków /20 743

  praca w formacie txt

Do góry