awatar

Profil użytkownika Edward001

Data rejestracji22 listopada 2012 Ostatnio online23 listopada 2012, 3:19

Statystyki

209 prac, w tym:

 • 209tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /209 prac/

 • Ocena brak

  Duchoburcy

  Sekta powstała pod koniec IV stulecia, która odmawiała Duchowi Świętemu pełni bóstwa. Jej zwolenników zwano także niewłaściwie macedonianami gdyż po śmierci biskupa Macedoniusza z Konstantynopola (zm. ok. 362) dołączyli do niej jego sprzymierzeńcy.

  Sekta ta została potępiona na Soborze...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchowny

  Człowiek, któremu w Kościele powierzono jakiś urząd i związane z nim ściśle określone zo-bowiązania i uprawnienia ponad te, jakimi się cieszą ludzie świeccy, inne jednak niż te, jakie mają zakonnicy (por. CIC 232; CCEO 328). Człowiek świecki staje się duchownym z chwilą otrzymania święceń...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialog

  (gr. “rozmowa”). Kulturalna dyskusja między osobami o różnych przekonaniach, prowadzona w celu osiągnięcia porozumienia albo przynajmniej zbliżenia poglądów. Sobór Watykański II (1962-1965) zachęca katolików, by prowadzili dialog z całym światem (GS passim), z wyznawcami religii niechrześci-jańskich (AG...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diaspora

  (gr. “rozproszenie”). Początkowo wyraz ten stosowano do Żydów deportowanych podczas podboju asyryjskiego (722 przed Chr.) i babilońskiego (597 przed Chr.), w końcu jednak zaczął on oznaczać wszystkich Żydów żyjących poza granicami Palestyny (J 7, 25), których w czasach Jezusa w samej Aleksandrii mogło...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dary pozaprzyrodzone

  Specjalne właściwości, którymi ubogacona została ludzka natura Adama i Ewy oprócz podstawowego nadprzyrodzonego daru łaski.

  Oficjalna nauka Kościoła mówi o prawości (czyli o wolności od pożądania) i nieśmiertelności (DH 222, 371-372, 396, 1508-1509, 1512, 1926, 1955, 1978, 2616-2617, 3514; ND 501...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawna protestancka prawowierność

  Wierność tym chrześcijańskim prawdom wiary, które zostały wyprowadzone z Pisma Świętego i z nauki wczesnego Kościoła; starały się o nią główne Kościoły wyro-słe z reformacji w XVI i XVII stuleciu.

  Zob. kalwinem, luteranizm, nowa prawowierność, protestanci, reformacja.

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dedykacja Kościoła

  Uroczysty obrzęd zastrzeżony biskupowi lub jego delegatowi, wskutek którego pewien określony budynek zostaje przeznaczony do sprawowania chrześcijańskiego kultu i w ten sposób wskazuje na szczególną obecność Boga i Kościoła w świecie.

  Na Zachodzie obrzęd ten zazwyczaj obejmuje odprawienie Mszy św. i...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  De fide

  (łac. “wchodzący w zakres wiary”). Stwierdzenie teologiczne, mające najwyższy stopień pewno-ści, pochodzące z Bożego objawienia i jako takie ogłoszone przez Urząd Nauczycielski Kościoła.

  Zob. dogmat, kwalifikacja teologiczna, urząd nauczycielski kościoła.

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deizm

  (z łac. “Bóg”). Pojemny wyraz stosowany na określenie poglądów wielu angielskich, europejskich i amerykańskich pisarzy XVII oraz XVIII wieku, którzy w różny sposób kładli nacisk na rolę rozumu w religii i odrzucali objawienie, cuda i jakikolwiek wpływ Opatrzności na naturę i na dzieje ludzkie.

  Niektórzy...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekalog

  (gr. “dziesięć słów”). Dziesięcioro przykazań Bożych, w których są krótko sformułowane nasze religijne i moralne obowiązki.

  Ustaliły się dwie ich wersje przekazane przez Wj 20, 1-17 oraz Pwt 5, 6-21. Jezus nie unieważnił dziesięciorga przykazań, ale nawiązując do Pwt 6, 4-5 i Kpł 19, 18...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt

Do góry