awatar

Profil użytkownika Edward001

Data rejestracji22 listopada 2012 Ostatnio online23 listopada 2012, 3:19

Statystyki

209 prac, w tym:

 • 209tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /209 prac/

 • Ocena brak

  Adam

  (hebr. “człowiek”). Wyraz biblijny na oznaczenie pierwszego człowieka stworzonego razem z Ewą na obraz i podobieństwo Boże (Rdz l, 26-27) i rzeczywistego przodka Jezusa (Łk 3, 38).

  Jako Drugi albo Ostatni Adam Chrystus przywrócił rodzajowi ludzkiemu usprawiedliwienie i życie utracone przez pierwszego Adama...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adopcjonizm

  (z łac. “przybranie”). Herezja powstała w Hiszpanii w VIII stuleciu, która utrzymywała, że Chrystus jako Bóg był z samej natury prawdziwym Synem Bożym, ale jako Człowiek był tylko Synem przybranym (zob. DH 595,610-15; ND 638).

  Głównymi przedstawicielami adopcjonizmu byli: Elipand (ok. 718-802), arcybiskup...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adoracja

  (łac. “oddawanie czci, uwielbienie”). Kult najwyższy, przysługujący tylko Panu Bogu (Pwt 20,1-4; J 4,23), naszemu Stwórcy i Odkupicielowi, który sam jeden powinien odbierać “uwielbienie i  chwał” (Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary).

  Wierzący oddają cześć Bogu w różnych wize-runkach (np. w...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adwent

  (łac. “przyjście, przybycie”). W chrześcijaństwie zachodnim cztery tygodnie przygotowania do obchodu uroczystości Bożego Narodzenia, rozpoczynające rok liturgiczny. Charakterystyczną cechą Ad-wentu jest pewne zubożenie obchodów liturgicznych.

  W niedziele Adwentu nie odmawia się Gloria (oprócz...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adwentyści Dnia Siódmego

  Ugrupowanie wywodzące się z głównego nurtu adwentystów, wyznanie, które utworzyło się, gdy William Miller (1742-1849) zaczął w 1831 r. głosić, że w roku 1844 nastąpi ko-niec świata, a Chrystus pojawi się po raz drugi. Wybitnym przedstawicielem Adwentystów Dnia Siódme-go była Ellen G. White...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aftartodokeci

  (gr. “niezniszczalność, mniemanie, przypuszczenie, pozór” = przypuszczenie o nieznisz-czalności”). Powstała w VI wieku herezja monofizycka, założona przez Juliana z Halikamasu (zm. po 518).

  Głosiła ona, że od pierwszej chwili wcielenia ciało Chrystusa było niezniszczalne i nieśmiertelne; Chrystus...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agape

  (gr. “miłość”). Wyraz znamienny dla Nowego Testamentu, używany szczególnie w Ewangelii św. Jana, w Listach św. Jana i św. Pawła na określenie miłości Boga (lub Chrystusa) do nas i pochodnie na określenie naszej miłości do Boga i do siebie nawzajem (np. J 15, 12-17; 1 J 4, 16; 1 Kor 13). Wyraz ten...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abba

  Wyraz aramejski, pieszczotliwy = ojciec, najwyraźniej po raz pierwszy w odniesieniu do Boga użyty przez Jezusa. W Nowym Testamencie (Mk 14, 36; Rz 8, 15; Ga 4, 6) zawsze towarzyszy mu od-powiednik grecki.

  Zob. przybranie za dzieci boże, bóg jako ojciec.

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aborcja

  (łac. “poronienie”). Zamierzone zgładzenie nienarodzonego dziecka w łonie matki, lub poprzez usunięcie go z łona matki. Niezamierzona śmierć nienarodzonego dziecka podczas operacji, która ma uratować życie matki jest aborcją “niebezpośrednią”: śmierć dziecka jest tragicznym, choć nieuniknio-nym...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 200

  praca w formacie txt

Do góry