awatar

Profil użytkownika Edward001

Data rejestracji22 listopada 2012 Ostatnio online23 listopada 2012, 3:19

Statystyki

209 prac, w tym:

 • 209tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /209 prac/

 • Ocena brak

  Egzemplaryzm

  (łac. “wzór, przykład, model”). Teoria, która w wyjaśnianiu rzeczywistości kładzie na-cisk na znaczenie przyczynowości wzorczej.

  Zwolennicy tej teorii uważają, że wartość korzystnej dla nas działalności zbawczej Chrystusa polega w bardzo dużym stopniu - a może nawet wyłącznie - na tym, że jest...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzorcyzm

  (gr. “zaprzysięganie, zaklinanie pod przysięgą”). Wypędzanie złych duchów (albo nawet samego diabła) z ludzi opętanych albo nawiedzonych ich mocą.

  Pewną formę egzorcyzmu odnajdujemy w modlitwach poprzedzających chrzest. W wypadku człowieka opętanego egzorcysta wyznaczony przez biskupa sprawuje obrzęd...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzystencjalizm

  (łac. “istnienie”). Prąd filozoficzny, religijny i literacki, którego reprezentantami są pi-sarze tacy, jak: Soren Kierkegaard (1813-1855), Fiodor Dostojewski (1821-1881), Miguel de Unamuno (1864-1936), Karl Jaspers (1863-1969) i Martin Heidegger (1889-1976). Wywarł on poważny wpływ na teologię katolicką i...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklezjologia

  (gr. “nauka o Kościele”). Gałąź teologii, która zajmuje się systematycznie początkami, na-turą, wyróżniającymi cechami oraz posłannictwem Kościoła.

  W Piśmie Świętym nie można wprawdzie odnaleźć wyraźnie sformułowanej nauki o Kościele, Nowy Testament podsuwa nam jednak różne jego obrazy, takie...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /3 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologia

  (gr. “nauka o domu, o gospodarstwie”). Nauka o wzajemnym oddziaływaniu człowieka na to, co go otacza. Jako przedstawiciele Boga mężczyźni i kobiety mieli być odpowiedzialnymi gospodarzami tego, co stworzone (Rdz 1, 26-31; zob. Hi 28, 1 -2, 9-11).

  Zadaniem epoki mesjańskiej było przywrócenie tego...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia

  (gr. “zarządzanie gospodarstwem”). Boży plan zbawienia rodzaju ludzkiego ukazany w stworzeniu, a przede wszystkim w odkupieniu, które jest dziełem Jezusa Chrystusa (Ef 1,10; 3,9).

  W teologii wschodniej wyrazu “ekonomia” używa się także na oznaczenie ustępstw Kościoła na rzecz ludzkiej słabości; w...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekskomunika

  (łac. “wykluczenie ze wspólnoty”). Wyłączenie z życia sakramentalnego i korzystania z pełni praw w Kościele (CIC 1331; CCEO 1434). Ekskomunika albo automatycznie następuje po dokona-niu pewnych czynów, albo bywa ogłaszana przez sąd kościelny lub odpowiednią władzę.

  Zob. anatema, ferendae sententiae...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspiacja

  (łac. “odpokutowanie za winę, oczyszczenie”). Wynagrodzenie za grzechy i naprawa szkód wyrządzonych Bogu i porządkowi moralnemu. Żydzi potrzebę odpokutowania za grzechy wyrazili w ustanowieniu dnia pokutnego, Jom Kippur.

  Nowy Testament, a szczególnie autor Listu do Hebrajczyków, uważa, że Chrystus jako...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekumenizm

  (gr. “świat zamieszkały”). Ogólnoświatowy ruch wśród chrześcijan, którzy przyjmują Jezusa jako Pana i Zbawiciela i - natchnieni przez Ducha Świętego - przez modlitwę, dialog, a także innymi sposobami poszukują możliwości usunięcia barier i zaprowadzenia takiej jedności Kościoła, jakiej chciał...

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elekcja

  (łac. “wybór”). W prawie kanonicznym wyrazem “elekcja” oznacza się procedurę prawną dokonaną przez uprawnionych wyborców w celu wyznaczenia kogoś na stanowisko kościelne, np. wybór papieża przez kardynałów podczas konklawe (zob. CIC 349).

  Ocena /

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt

Do góry