awatar

Profil użytkownika edward

Data rejestracji1 marca 2011 Ostatnio online1 marca 2011, 23:59

Statystyki

21 prac, w tym:

 • 21tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /21 prac/

 • Ocena brak

  TINIAN - bitwa 1944 r.

  O losie niewielkiej wyspy (16 km długości) w centrum Wysp Mariań­skich zadecydowało bliskie (ok. 5 km) sąsiedztwo *Saipanu, zdo­bytego przez wojska amerykańskie w lipcu 1944 r. Tolerowanie obec­ności japońskiego garnizonu (8350żołnierzy) na wysepce zagrażałoby amerykańskim bazom na Saipanie.24 lipca...

  Ocena /

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIMOSZENKO SIEMION (1895-1970) - marszałek Związku Radzieckiego

  Uczestnik I wojny światowej i woj­ny domowej, w 1920 r. podczas woj­ny polsko-bolszewickiej był dowód­cą 6 dywizji kawalerii 1 armii kon­nej, a we wrześniu 1939 r. dowodził Frontem Ukraińskim w agresji na Polskę. W drugim etapie wojny *radziecko-fińskiej w 1940 r. dowodził wojskami radzieckimi. Od maja...

  Ocena /

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIGER I PZKPFW VI (SdKfz181) - czołg

  Prace nad skonstruowaniem ciężkie­go czołgu rozpoczęły się w Niem­czech w 1937 r., jednakże wobeczwycięstw, jakie na polach bitewodnosiły średnie czołgi *PzKpfw IIIi IV, dowództwo wojsk lądowychnie widziało potrzeby budowanianowego pojazdu pancernego. Do­piero 26 maja 1941 r. Urząd Uzbro­jenia...

  Ocena /

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  THUNDERBOLT P-47 Republic - samolot

  Amerykański samolot myśliwski, najcięższy i największy z jednosilni­kowych myśliwców II wojny świato­wej, został zaprojektowany w 1940 r. Konstruktorzy rozpoczęli swoją pracę od wyboru silnika Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp, któiy ze względu na dużą moc (w ostatnich modelach 2800 KM) napędzał...

  Ocena /

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /2 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  THOMMEE WIKTOR (1881-1962) - generał

  Polski oficer, absolwent szkoły ofi­cerskiej w Petersburgu, brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej i l wojnie światowej. Po wybuchu rewolucji w Rosji przeszedł do 4 Dy­wizji Strzelców Polskich gen. Lucja­na Żeligowskiego i wraz z nią wrócił do kraju. Brał udział w wojnie pol­sko-bolszewickiej...

  Ocena /

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMINAL - kryptonim

  Kryptonim konferencji Sprzymie­rzonych w Poczdamie w dniach 17 lutego-2 sierpnia 1945 r. Była to najdłuższa i ostatnia konferencja, w której wzięli udział szefowie państw i rządów mocarstw sprzy­mierzonych: Winston *Churchill (od 28 lipca nowy premier rządu brytyjskiego Clement *Attlee), Józef *Stalin...

  Ocena /

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERAUCHI HISAICHI (1879-1945) - marszałek

  Syn premiera Japonii, w latach 1936-37 był ministrem wojny w ga­binecie premiera Hirotaki Kokicgo. Po upadku rządu w lutym 1937 r., objął stanowisko generalnego in­spektora wyszkolenia wojskowego. Od sierpnia tego roku dowodził ja­pońskimi wojskami w północnych Chinach. W listopadzie 1941 r. ob­jął...

  Ocena /

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TENNESSEE - okręt

  Pancernik amerykański zwodowa­ny 20 listopada 1919 r., rozpoczął służbę 3 czerwca 1920 r. i rok później dołączył do Floty Pacyfi­ku. Podczas japońskiego ataku na *Pearl Harbor 7 grudnia 1941 r. trafiły go dwie bomby, gdy stał przy nabrzeżu F-6 obok pancernika West Virginia, a następnie płonący olej...

  Ocena /

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMPEST, Hawker - samolot

  Brytyjski samolot myśliwski, po­wstał w wyniku zmian, jakie głów­ny konstruktor zakładów Hawker Aircraft Co. Ltd., Sydney Camm, wprowadził do myśliwca *Typhoon Mk 1. Nowa konstrukcja skrzydeł wymagała przesunięcia zbornika pa­liwa do kadłuba i zmiany konstruk­cji kadłuba. Projektant przewidział...

  Ocena /

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEDDER ARTHUR (1890-1967) - generał

  Brytyjski strateg i dowódca lotni­czych sił Sprzymierzonych, w chwi­li wybuchu II wojny światowej był dyrektorem generalnym ds. badań i rozwoju w brytyjskim Minister­stwie Lotnictwa. W maju 1941 r. ob­jął stanowisko głównodowodzącego (po krótkim okresie sprawowania funkcji zastępcy) lotnictwa w akwe­nie...

  Ocena /

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 234

  praca w formacie txt

Do góry