awatar

Profil użytkownika Edi

Data rejestracji12 czerwca 2011 Ostatnio online13 czerwca 2011, 1:08

Statystyki

29 prac, w tym:

 • 29tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /29 prac/

 • Ocena brak

  IMPARCJALIZM - Krytyka imparcjalizmu

  zarzuca się mu zbytnią abstrakcyjność

  zbyt wąska koncepcja argumentacji

  odrzuca się przekonanie, że dla prawomocności praw i polityki konieczny jest namysł wolny od przymusu i relacji siły

  większa wartość wg krytyków ma refleksja nad charakterem i jego znaczeniem w warunkach...

  Ocena /

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPARCJALIZM

  Namysł inspirowany zasadą bezstronności (wykraczanie poza interes własny oraz otwartość na wszelkie punkty widzenia i uwzględnienie ich w dochodzeniu do decyzji); decyzje polityczne są bezstronne, jeśli da się ich bronić wobec wszystkich znacząco dotkniętych nimi grup i partii jako równoprawnych...

  Ocena /

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRACJA DELIBERATYWNA

  Platon, Arystoteles, Madison, Schumpeter – nieufne podejście do demokracji, niepokój, że system ten jest doprowadzi do rządów motłochu, wg Arystotelesa demokracja to ustrój zepsuty, rządzi wielu złych.

  Joseph Bessette wprowadził termin demokracja deliberatywna. Pojęcie to odnosi się do koncepcji...

  Ocena /

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /2 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Robert Dahl Demokracja i jej krytycy - Dahl wyróżnia trzy transformacje demokratyczne

  Pierwsza demokratyczna transformacja przeprowadzona została w starożytnej Grecji. Jest to przejście od koncepcji i praktyki rządów niewielu do rządów wielu obywateli. W owym czasie jedynym do pomyślenia miejscem takiej demokracji mogło być miasto-państwo. Rządy demokratyczne, określane jako...

  Ocena /

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE DEMOKRACJI - A. Świderski „O współczesnej demokracji bezpośredniej” [w:] „Gdańsk i Ateny. O demokracji bezpośredniej w Polsce”

  Pierwszą różnicą pomiędzy demokracją polską a ateńską jest nieodwoływalny charakter mandatu udzielanego najwyższym funkcjonariuszom państwa w Polsce. Charakterystyczny dla demokracji ateńskiej był ostracyzm stosowany jako procedura kontroli wykonywania mandatu, charakterystyczna jest również procedura...

  Ocena /

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /4 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE DEMOKRACJI - Ch. Lasch „Czy demokracja zasługuje na przetrwanie?” [w:] „Bunt elit”

  Upadek współczesnej demokracji wyraża się wzrastającym izolacjonizmem elit – „klasy mówiące” stają się coraz bardziej zamknięte i konwencjonalne, niektórzy kwestionują wręcz ich umocowanie w rzeczywistości – „klasy mówiące” zamieszkują sztuczny świat, symulację. Konwencjonalizacja oznacza również...

  Ocena /

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE DEMOKRACJI - R. Legutko „Czy demokracja jest ustrojem mądrym?” [w:] „Demokracja dla wszystkich”

  Pytanie tytułowe „czy demokracja jest ustrojem mądrym” Legutko wywodzi z generalizacji antycznej filozofii państwa – a więc twierdzenia, że najlepszy jest ten ustrój, który kieruje się mądrością. Dalej zwraca uwagę na dwuznaczność pojęcia demos: jako ogół obywateli i jako ogół biednych obywateli (w...

  Ocena /

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /3 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE DEMOKRACJI - L. Kołakowski „Samozatrucie otwartego społeczeństwa” [w:] „Cywilizacja na ławie oskarżonych”

  Samozatruciem otwartego społeczeństwa Kołakowski nazywa „proces, w toku którego rozszerzanie i konsekwentne zastosowanie zasad liberalnych przeobraża je w ich przeciwieństwo”. Na samoniszczycielski potencjał liberalizmu zwracali już uwagę Dostojewski, Mill i inni myśliciele konserwatywni XIX wieku...

  Ocena /

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE DEMOKRACJI - R. Dahl „Ku trzeciej transformacji” [w:] „Demokracja i jej krytycy”

  Argumenty Dahla na rzecz postępowania demokratycznego:

  - sprzyja wolności w stopniu nieosiągalnym w innych trybach postępowania

  - przyczynia się do rozwoju człowieka poprzez autonomię moralną oraz samookreślanie

  - pozwala dochodzić interesów według wzorców wspólnych w społeczeństwie obywatelskim

  W...

  Ocena /

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /7 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE DEMOKRACJI - G. Sartori „Teoria demokracji”

  Przez dwa i pół tysiąca lat zmieniła się zarówno funkcja konotacyjna jak i denotacyjna pojęcia demokracji. Koncepcja antycznej demokracji związana była nierozerwalnie z pojęciem polis, nie oznaczającym miasta-państwa, lecz miasto-wspólnotę, wspólnotę wolnych na pewnym obszarze. Drugim znaczeniem polis...

  Ocena /

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /7 606

  praca w formacie txt

Do góry