awatar

Profil użytkownika edek

Data rejestracji27 lutego 2011 Ostatnio online28 lutego 2011, 0:30

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  ORZEŁ - okręt podwodny

  Okręt podwodny wybudowany w latach 1936-38 w holenderskiej stoczni Koninklijke Maatschappij „De Schelde", przybył do Gdyni 10 lutego 1939 r. W dniu wybuchu wojny dowódca kmdr por. Henryk Kłoczkowski otrzymał rozkaz skie­rowania okrętu do sektora w połu­dniowej części Zatoki Gdańskiej z zadaniem wykonania...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORKAN - okręt

  Niszczyciel brytyjski Myrmidon, przekazany 18 listopada 1942 r. Pol­skiej Marynarce Wojennej (dowód­ca kmdr Stanisław Hryniewiecki). W lutym 1942 r. brał udział w eskor­towaniu konwoju idącego z Islandii do Murmańska, a następnie pełnił służbę na Atlantyku. W lipcu 1943 r. na jego pokładzie przewieziono...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPPENHEIMER ROBERT (1904-1967) - naukowiec

  Fizyk nuklearny, jeden z twórców amerykańskiej bomby *atomowej. Od 1927 r. pracował na University of California w Berkeley i Califor-nia Institute of Technology w Pa­sadenie, gdzie prestiż zapewniły mu odkrycia z dziedziny kwanto­wej teorii atomu oraz fizyki jądro­wej. Od lipca 1943 r. jako dyrektor...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONISHI TAKIJIRO (1891-1945) - wiceadmirał

  Japoński oficer, szef sztabu 11 floty powietrznej, brał udział w planowa­niu ataku na *Pearl Harbor. W koń­cu 1944 r. objął dowodzenie 1 flotą powietrzną na Filipinach i utworzył tam pierwszy oddział *kamikaze. Uważając kapitulację Japonii za zdradę, tuż po wysłuchaniu prze­mówienia cesarza...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMAHA - kryptonim

  Kryptonim rejonu lądowania ame­rykańskiej 1 dywizji piechoty (Big Red One - Wielka Czerwona Je­dynka) na plaży w *Normandii 6 czerwca 1944 r. Obszar desantu rozciągał się między Port en Bes-sin i ujściem rzeki Vire. Dowódcy amerykańscy, polegając na donie­sieniach wywiadu, spodziewali się słabej obrony...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKULICKI LEOPOLD (1898-1946) - generał

  Pseudonimy: „Kobra", „Niedźwia­dek". Żołnierz Legionów Polskich, służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w listopadzie 1918 r. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-20. We wrześniu 1939 r. walczył w obronie Warszawy jako szef sztabu odcinka Warszawa-Za-chód, a następnie był dowódcą...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKINAWA - inwazja 1945 r.

  Centralna wyspa (pow. 1200 krrr) archipelagu Riukiu, położona w od­ległości 550 km od głównych wysp Japonii, od 1 kwietnia 1945 r. była miejscem największej amerykań­skiej operacji inwazyjnej na Pacyfi­ku. Jej zdobycie dawało Ameryka­nom ważną bazę dla wojsk, które miały dokonać inwazji na główne...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /4 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODESSA - kryptonim

  Tajna organizacja, skrót od Organi-sation der ehemaligen SS-Angehóri-gen („organizacja byłych członków SS"), powstałej w 1947 r., aby po­magać zbrodniarzom wojennym w uniknięciu sprawiedliwości. Jej działalność była finansowana ze specjalnego funduszu w wysokości ok. 500 min dolarów, przygotowa­nego...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODESSA - bitwy 1941-44

  Miasto na Ukrainie nad Morzem Czarnym, od sierpnia 1941 r. bro­nione przez radziecką Samodzielną Armię Nadmorską przeciwko głów­nym siłom 4 armii rumuńskiej oraz kilku dywizjom Grupy Armii „Połu­dnie". Wobec zagrożenia * Krymu wojska radzieckie w październiku tego roku zostały ewakuowane na ów półwysep...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCTAGON - kryptonim

  Kryptonim drugiej konferencji an-glo-amerykańskiej w Quebecu (Ka­nada) trwającej od 12 do 16 wrze­śnia 1944 r., podczas której prezy­dent Stanów ZjednoczonychFranklin D. Roosevelt oraz premierrządu brytyjskiego Winston Chur­chill dyskutowali problemy wspól­nej strategii.

  Uzgodnili m.in. udziałfloty...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /488

  praca w formacie txt

Do góry