awatar

Profil użytkownika edek

Data rejestracji27 lutego 2011 Ostatnio online28 lutego 2011, 0:30

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  NURNBERG - okręt

  Krążownik niemiecki zbudowany 8 grudnia 1934 r., w chwili wybuchu wojny (dowódca kpt. Oswald Paul) wchodził w skład zespołu sił zwia­dowczych (Aufklarungsstreitkrafte), wyznaczonego do działań przeciw flocie polskiej. 13 grudnia 1939 r. zo­stał uszkodzony wybuchem torpedy wystrzelonej przez brytyjski...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWA GWINEA - bitwy 1942 - 1944

  Największa wyspa (829 tys. km2) na południowo-zachodnim Pacy­fiku, podzielona administracyjnie między Wielką Brytanię, Holan­dię i Australię, była miejscem za­ciętych walk między wojskami alianckimi i japońskimi. 7 i 8 mar­ca 1942 r. Japończycy wysadzili desanty na wybrzeżach zacho­dnim oraz północnym...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORYMBERGA - procesy 1945-48

  Międzynarodowy Trybunał Woj­skowy dla osądzenia zbrodniarzy hitlerowskich z siedzibą w Norym­berdze powołały 8 sierpnia 1945 r. cztery mocarstwa (Stany Zjedno­czone, Związek Radziecki, Wielka Brytania i Francja). Podstawą tej decyzji były ustalenia Komisji Na­rodów Zjednoczonych dla Docho­dzeń w Sprawach...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NKWD - (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

  Ludowy Komisariat Spraw Wewnę­trznych, utworzony w lipcu 1934 r., kontynuował działalność OGPL) (Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny) i był aparatem masowe­go terroru wobec ludności Związku Radzieckiego. Instytucji tej podlega­ła milicja, służba bezpieczeństwa, straż graniczna, wywiad wewnętrzny...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /2 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NISZCZYCIELE

  Niewielkie okręty wojenne o wy­porności (przeważnie) 1000-2000 t, uzbrojone w działa kal. 100-150 mm (artyleria główna), wyrzutnie torped i bomb głębinowych, rozwijające dużą prędkość 34-40 węzłów. Były integralną częścią marynarki każde­go państwa. Wprowadzono je do uzbrojenia sił morskich w...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIMITZ CHESTER WILLIAM (1885-1966) - admirał

  Amerykański oficer, absolwent Aka­demii Marynarki Wojennej (1905), w czasie 1 wojny światowej był sze­fem sztabu dowództwa amerykań­skich okrętów podwodnych na Atlantyku. W latach trzydziestych zajmował stanowiska dowódcze w marynarce wojennej Stanów Zjed­noczonych. Od 1939 r. był szefem Biura Nawigacji w...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEMIECKO - RADZIECKI UKŁAD O GRANICACH I PRZYJAŹNI, 1939

  Układ podpisany w Moskwie w no­cy z 28 na 29 września 1939 r. (zna­ny jako układ z 28 września) przez ministra spraw zagranicznych Nie­miec Joachima von *Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagra­nicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława *Mołotowa. Ustalał „ostateczną" granicę między polski­mi...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDŹWIEDZIA WYSPA - bitwa 1943 r.

  Bitwa eskorty konwoju „JW-51B" z okrętami niemieckimi, choć nie miała istotnego znaczenia dla roz­woju sytuacji w wojnie na morzu, doprowadziła do zmian w dowódz­twie *Kriegsmarine. 30 grudnia aliancki konwój (14 statków prze­wożących 2040 ciężarówek, 202 czołgi, 87 myśliwców, 43 bom­bowce, 20120 ton...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /5 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEW MEXICO - okręt

  Pancernik amerykański zwodowa­ny 23 kwietnia 1917 r., w połowie lat trzydziestych przeszedł moder­nizacją, w której wyniku stał się najnowocześniejszym okrętem flo­ty amerykańskiej (przed wprowa­dzeniem do służby pancerników typu North Carolina). W chwili ja­pońskiego ataku na *Pearl Harbor 7 grudnia...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEW JERSEY - okręt

   Pancernik amerykański zwodowa­ny 7 grudnia 1942 r. w Philadel-phia Navy Yard jako drugi okręt typu Iowa. Rozpoczął służbę w maju 1943 r. Od lutego do kwietnia 1944 r. jako okręt flago­wy adm. Raymonda *Spruan-ce'a uczestniczył w pierwszym rajdzie na Truk. Później walczył w osłonie desantów na...

  Ocena /

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt

Do góry