awatar

Profil użytkownika dzikamalina

Data rejestracji7 marca 2013 Ostatnio online7 marca 2013, 17:18

Statystyki

150 prac, w tym:

 • 150tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /150 prac/

 • Ocena brak

  POLOWANIE

  POLOWANIE — „tropienie, ściganie, strzelaniei łowienie sposobami dozwolonymi zwierzynyżywej, zmierzające do wejścia w jej posiadanie"(wg ustawy z dnia 17.VI.1959 r. o hodowli,ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim),praktycznie — wszelkie czynności mającena celu zabicie zwierzyny przy użyciu...

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

  POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI — zrzeszenieosób uprawiających łowiectwo; najniższą jednostkąorganizacyjny jest koło łowieckie; dozadań PZL należy troska o rozwój łowiectwai współdziałanie z organami administracji państwowejw zakresie wykonywania ustawodawstwałowieckiego. Członkiem koła łowieckiego...

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI

  POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI—organizacjabranżowa, bodąca członkiem CentralnegoZwiązku Kółek Rolniczych, zrzeszająca związkipszczelarskie na terenie kraju; członkami PPZ sąwojewódzkie związki pszczelarzy oraz okręgowespółdzielnie pszczelarskie. W terenie pszczelarzesą zrzeszeni w powiatowych i miejskich...

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

  POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - organizacjaspołeczna zrzeszająca miłośników sportuwędkarskiego; ma osobowość prawną i zatwierdzonystatut; celem jej jest rozwój sportu wędkarskiego,dbałość o zarybianie powierzonychsobie wód śródlądowych oraz szerzenie w społeczeństwiezasad ochrony przyrody. Jedynie...

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJEMNOŚĆ SKOKOWA CYLINDRA

  POJEMNOŚĆ SKOKOWA CYLINDRA —objętość cylindra zawarta między dnem tłokai wewnętrzną ścianką głowicy cylindra, gdy tłokznajduje się w dolnym zwrotnym punkcie. Pojemnośćskokowa określa ilość mieszanki zasysanejdo cylindra, dJatego moc silnika jestwprost proporcjonalna do pojemności...

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSZYT

  PODSZYT — dolna warstwa drzewostanu w lcsiezłożona z krzewów i przygłuszonych drzew,chroniąca glebę (ocienia, zasila ją w ściółkę itp,).

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWALINA

  PODWALINA, p rz y c ie ś — element wiążącyściany drewniane u dołu; podwaliny służądo przeniesienia obciążeń ze ścian na muryfundamentowe oraz jako oparcie dla słupówścian szkieletowych.

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGŁĘBIANIE WARSTWYORNEJ

  POGŁĘBIANIE WARSTWYORNEJ _ ]L r u s z a n i e podglebia przez coraz głębszą orkęinb stosowanie pogłębiaczy; im głębsza jestwarstwa orna, tym lepsze są warunki wchłanianiawody opadowej i tworzenia przez roślinybfitszego systemu korzeniowego, co wpływana lepsze plonowanie. Pogłębianie musi byćs to...

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogłowie bezrasowe

  Pogłowie bezrasowe— pogłowie jakiegośgatunku zwierząt domowych, nad którymnie prowadzi się pracy hodowlanej w określonymkierunku. Może to być grupa zwierząt nic związanychmiędzy sobą wspólnym pochodzeniem,np. mieszańce uzyskane w wyniku bczplanowychkrzyżowań ras kiedyś sprowadzonych na danyteren...

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGODA

  POGODA — całokształt zjawisk fizycznych występującychw atmosferze w danej chwili lubw pewnym okresie czasu nad danym terenem.Przewidywaniem (prognozą) stanów pogody zajmujesię tzw. meteorologia synoptyczna (-* prognozapogody).

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt

Do góry