awatar

Profil użytkownika dzikamalina

Data rejestracji7 marca 2013 Ostatnio online7 marca 2013, 17:18

Statystyki

150 prac, w tym:

 • 150tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /150 prac/

 • Ocena brak

  POKARMOWE SKŁADNIKI PASZY

  POKARMOWE SKŁADNIKI PASZY — różnesubstancje zawarte w paszy, zaspokajającepotrzeby pokarmowe zwierząt; do najważniejszychskładników pokarmowych należą: -* białko,-♦amidy, włókno, —►bezazotowe substancjewyciągowe, tłuszcz, związki mineralne i witaminy.

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKOS

  POKOS — 1) koszenie; używa się zwrotu„pierwszy pokos” lub „drugi pokos” dla określenia kolejnego koszenia łąki w okresie *?gc"tacyjnym; 2) warstwa skoszonej roślinnościp o w s t a ją c a za kosiarką lub za koszącym kosąpracownikiem.

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKOSTY

  POKOSTY — produkty otrzymywane z olejówroślinnych, przeważnie z lnianego, przezich ogrzewanie, z niewielkim dodatkiem tlenkówołowiu, manganu, kobaltu, cynku itp. Pokostysłużą do wyrobu farb olejnych, lakierów,ceraty, kitów okiennych, do impregnacji tkanin’,skór, łodzi, różnych przedmiotów drewnianychitp. w...

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKREWIEŃSTWO

  POKREWIEŃSTWO — stosunek łączący osobnikipochodzące od wspólnego przodka; pokrewieństwomoże być bliższe lub dalsze, zależnieod tego, czy wspólny przodek jest jeden,czy jest ich więcej, oraz od tego, w którympokoleniu wspólny(i) przodek(kowie) występuje(ą); miarą pokrewieństwa jest s topieńp o k r e...

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLANY

  POLANY — rodzaj łąk górskich powstałychna porębach leśnych bardziej płaskich partiilasu; są wilgotniejsze niż hale, a ich roślinnośćbardziej bujna i soczysta niż halna. Namta obejmuje takż? wszelkie łąki i pastwiskaśródleśne.

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLARYZACJA

  POLARYZACJA — przesunięcie się ładunkówelektrycznych w cząsteczkach chemicznych, w dielektrykach(ciałach, na których powierzchniwytwarzają się ładunki elektryczne pod wpływempola elektrycznego lub magnetycznego), w elektrodachitd., a także zjawisko związane z ograniczeniemdrgań światła do drgań w...

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLEWA

  POLEWA — powłoka wykonana przez powleczeniekafli, płytek ściennych, rur kamionkowychi wyrobów sanitarnych tlenkami różnych metalialbo szkliwem i wypalenie w wysokiej temperaturzew piecach ceramicznych.

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLĘDWICA

  POLĘDWICA, s c h a b — zwyczajowe określeniewyrębu półtuszy wieprzowej, obejmującegogórną partię środkowej części tułowia tucznika;stanowi — poza szynką — najcenniejszy wyrąbpółtuszy; po usunięciu kości kręgosłupa polędwicawieprzowa używana jest do wyrobu najwyższejjakości konserw (pork loin)...

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLICHLOROWANE CYKLODIENY

  POLICHLOROWANE CYKLODIENY, insektycydycyklodienowe — grupa związków'organicznych, do której zalicza się pochodnew iclochlorowe indenu, dwuendometylenonaftalenui ->polichlorowane terpeny. Związki tegotypu cechuje szeroki zasięg działania owadobójczego;są to trucizny kontaktowe, trucizny przewodupokarmowego i...

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLISIARCZKI

  POLISIARCZKI — nieorganiczne związki siarkitworzące się np. w wyniku gotowania siarkiz mlekiem wapiennym; działają one jakobin,sektofungicydy; powszechnie stosowane są przedewszystkim polisiarczki wapniowe (-►ciecz kalifornijska)oraz barowe (-»Solbar).

  Ocena /

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt

Do góry