awatar

Profil użytkownika DyskotekaGra

Data rejestracji5 lutego 2012 Ostatnio online31 marca 2012, 7:34

Statystyki

91 prac, w tym:

 • 91tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /91 prac/

 • Ocena brak

  SYSKA HENRYK

  SYSKA HENRYK, ur. 4 III 1920 w Damiętach pod Ostrołęką, pisarz hist., publicysta, badacz i popularyzator kultury lud., zwł. Kurpiowszczyzny. Pochodzi z rodziny chłopskiej. Ukończył Akad. Rolniczą w Ursynowie, po 1945 studiował polonistykę na KUL. Od 1947 w Warszawie, był czł. redakcji pism lud...

  Ocena /

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYROKOMLA WŁADYSŁAW, właśc. Ludwik Kondratowicz

  SYROKOMLA WŁADYSŁAW, właśc. Ludwik Kondratowicz, ur. 29 IX 1823 w Smolhowie (pd.-zach. Białoruś), zm. 15 IX 1862 w Wilnie, poeta, tłumacz. Syn ubogiego szlachcica chodzącego po skromnych dzierżawach (m. in. na Polesiu, które stanowi tło wielu utworów S.), naukę szkolną, rozpoczętą u nieświeskich...

  Ocena /

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /6 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNONIMY

  SYNONIMY, wyrazy równoważne lub na tyle podobne znaczeniowo, że mogą występować zamiennie w określonych kontekstach; całkowitych s., tzn. wyrazów wymiennych we wszystkich kontekstach, jest w zasobie słownikowym polszczyny niezbyt wiele, są nimi najczęściej przyswojone nazwy obce i ich rodzime...

  Ocena /

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTEZJA

  SYNESTEZJA, ujmowanie doznań właściwych jednemu zmysłowi w kategoriach doznań in. zmysłu, np. przedstawianie wrażeń słuchowych przez określenie kolorystyczne lub dotykowe, wrażeń węchowych przez określenia smakowe itd. S. spotykana jest w wyrażeniach potocznych (np. matowy głos, jasny dźwięk...

  Ocena /

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNEKDOCHA, ogarnienie

  SYNEKDOCHA, ogarnienie, odmiana —» metonimii oparta na zasadzie wymienności wyrazów bliskich znaczeniowo, ale różniących się stopniem ogólności. Retoryka antyczna zaliczała s. do —» tropów poet. i rozróżniała kilka jej odmian, powstałych np. przez użycie nazwy:

  1) gatunku zamiast rodzaju lub...

  Ocena /

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMPOSION, seria wydawn.

  SYMPOSION, seria wydawn. ukazująca się 1909-15 we Lwowie nakładem Księgarni Pol. B. Połonieckiego, z inicjatywy O. Ortwina, pod red. L. Staffa. Prezentowała wybory pism wybitnych myślicieli eur. - filozofów, pisarzy, teoretyków sztuki (od starożytności do czasów najnowszych). Każdy tom opatrzony był...

  Ocena /

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMBOLIZM, prąd artyst., przede wszystkim lit.

  SYMBOLIZM, prąd artyst., przede wszystkim lit.; powstał w l. osiemdziesiątych XIX w. we Francji i Belgii, nast. rozpowszechnił się w in. krajach. Główni jego przedstawiciele - J. Moreas, R. Ghil, J. Laforgue, Ch. Morice, M. Maeterlinck - uważali za swego mistrza S. Mallarmego, ponadto nawiązywali do...

  Ocena /

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /7 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMBOL w literaturze

  SYMBOL, pojedynczy —> motyw lub zespół motywów występujący w dziele, który jest znakiem treści głęboko ukrytych i niejasnych, mający za zadanie kierować ku nim myśl czytelnika. Odbiór s. wymaga dwustopniowej interpretacji semantycznej: zlokalizowania określonej całości (postaci, przedmiotu...

  Ocena /

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYLWA, silva rerum

  SYLWA, silva rerum (łac. „las rzeczy"), nazwa określająca w piśmiennictwie zbiór tekstów o charakterze niejednolitym, czasem brulionowym, powstający na zasadzie swobodnego doboru. W dawnych poetykach wywodzona od zbioru Silvae Stacjusza, rzym. poety z I w., stosowana do improwizowanych, rodzajowo różnych...

  Ocena /

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /2 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYGNAŁY. Sprawy społeczne, Literatura. Sztuka, miesięcznik społ.-kult. i lit.

  SYGNAŁY. Sprawy społeczne, Literatura. Sztuka, miesięcznik społ.-kult. i lit., wyd. we Lwowie 1933-34 i 1936-39 (od 1938 dwutygodnik), początkowo red. przez T. Hollendra, nast. (1934 i 1936-39) przez K. Kuryluka; w składzie zespołu red. m. in. T. Banaś, H. Górska, M. Promiński, do 1936 A. Baumgardten...

  Ocena /

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /3 501

  praca w formacie txt

Do góry