awatar

Profil użytkownika dynamitka001

Data rejestracji31 marca 2012 Ostatnio online5 kwietnia 2012, 18:50

Statystyki

68 prac, w tym:

 • 68tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /68 prac/

 • Ocena brak

  Literatura Polski Ludowej

  Po zniszczeniach spowodowanych okupacją i wojną życie lit. szybko się odnawiało wraz z postępującym wyzwalaniem ziem pol.: organizowały się środowiska, czasopisma, uspołeczniony aparat wydawn., wznowił działalność Związek Zaw. Literatów Pol. (od 1949 —> Związek Literatów Polskich). Pierwszym...

  Ocena /

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /28 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura okresu wojny i okupacji 1939-1945

  W wyniku wydarzeń wojennych 1939 i okupacji kraju twórczość artyst. i życie lit. doznały poważnego ciosu. Pod okupacją niem. uniemożliwiono Polakom wszelką legalną działalność lit. i wydawn., zamknięte zostały wszystkie instytucje, związki i stowarzyszenia kult., szkoły wyższe i szkoły...

  Ocena /

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /16 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura 20-lecia międzywojennego 1918-39

  Po odzyskaniu niepodległego bytu państw. (1918) poczęły się rozwijać nowe formy życia lit. - kształtowały się liczne ugrupowania artyst. o odrębnych programach, 1920 powstał Związek Zaw. Literatów Pol. (—> Związek Literatów Pol.), instytucja zrzeszająca ogół pisarzy, powołana do obrony ich...

  Ocena /

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /21 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓLNY POKÓJ, powieść Z. Uniłowskiego

  WSPÓLNY POKÓJ, powieść Z. Uniłowskiego, wyd. t. 1-2, w Warszawie 1932. Utwór z życia warsz. cyganerii lit. w połowie lat międzywojennych, maluje posępny obraz egzystencji młodych literatów i studentów, lokatorów „wspólnego pokoju" w domu przy ul. Nowiniarskiej. Autobiogr. autentyzm i naturalist...

  Ocena /

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPOMNIENIE Z MARIPOZY, nowela H. Sienkiewicza

  WSPOMNIENIE Z MARIPOZY, nowela H. Sienkiewicza, ogł. z podtyt. Z opowiadania napisał... w „Słowie" 1882, wyd. w t. 19 Pism, Warszawa 1889. Utwór, oparty na relacji przyjaciela pisarza, dra K. Benniego, należy do cyklu opowiadań o niedobitkach pol. emigrantów polit. w Ameryce w poł. XIX w.; podejmuje temat...

  Ocena /

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPOMNIENIA NIEBIESKIEGO MUNDURKA, powieść autobiogr. dla młodzieży W. Gomulickiego

  WSPOMNIENIA NIEBIESKIEGO MUNDURKA, powieść autobiogr. dla młodzieży W. Gomulickiego, powst. 1904, prwdr. w „Przyjacielu Dzieci" 1905, wyd. os. w Warszawie 1906. Dedykowana pamięci przyjaciela z lat szkolnych, B. Dembowskiego. Nawiązuje do poematu wspomnieniowego W. Syrokomli (Urodzony Jan Dęboróg) i...

  Ocena /

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRÓŻBY, proroctwa, przepowiednie dotyczące losów jednostek bądź narodów

  WRÓŻBY, proroctwa, przepowiednie dotyczące losów jednostek bądź narodów, często utrwalane w piśmie i żywotne przez długie stulecia. Obok geomancji, czyli rysowanych na ziemi znaków (w straganowych edycjach XIX w. rozpowszechnionej przez druk Kabała, czyli Sztuka wróżenia kropkami) i bibliomancji...

  Ocena /

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /4 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRÓBEL WALENTY

  WRÓBEL WALENTY, ur. ok. 1475 w Poznaniu, zm. 2 IV 1537 tamże, tłumacz psałterza, biblista. Pochodził z rodziny rzemieślniczej. Kształcił się w Akad. Krak. na wydz. sztuk wyzwolonych, gdzie nast. (po uzyskaniu magisterium 1504) wykładał autorów staroż.; studiował też teologię (bakalaureat 1514-16)...

  Ocena /

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROTNOWSKI FELIKS

  WROTNOWSKI FELIKS, ur. 1803 w Karasiszkach pod Trokami, zm. 2 VII 1871 w Paryżu, tłumacz, redaktor i edytor, publicysta. Studiował od 1822 prawo na Uniw. Wil.; współpracował 1826-30 z „Dziennikiem Wil.", ogłosił m. in. przekł. dwóch powieści J.F. Coopera (1829-30). Po upadku powstania 1830-31, w którym...

  Ocena /

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROCZYŃSKI KAZIMIERZ, pseud. Chigi, Rujwid

  WROCZYŃSKI KAZIMIERZ, pseud. Chigi, Rujwid, ur. 27 II 1883 w Warszawie, zm. 22 X 1957 tamże, dramatopisarz, poeta, satyryk, felietonista. Studiował filologię rom. w Heidelbergu, Monachium i Lwowie, ukończył prawo w Odessie. W 1911 prowadził w Warszawie z B. Leśmianem i W. Drabikiem scenę...

  Ocena /

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 508

  praca w formacie txt

Do góry