awatar

Profil użytkownika DusInsubMEn

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

86 prac, w tym:

 • 86tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /86 prac/

 • Ocena brak

  Stale sprężynowe

  Definicja i krótka historia stali S tal to stop żelaza z węglem [do 2%] oraz dodatkiem innych pierwiastków wprowadzanych w celu uzyskania żądanych własności, głównie wytrzymałościowych, mechanicznych, chemicznych oraz elektro-magnetycznych; otrzymywana z surówki [także złomu stalowego] m.in. w konwertorach [stal bessemerowska, thomasowska], w piecach [stal martenowska]; ze względu na jej skład chemiczny dzieli się na stal węglową [niestopową] i stal szlachetne [stopowe], np. stal damasceńska, jej przeznaczenie - stale konstrukcyjne [do nawęglania i do ulepszania cieplnego], stale narzędziowe [do pracy na zimno i gorąco] oraz stale specjalne [np. nierdzewne, kwasoodporne, oporowe, magnetycznie twarde i miękkie]; jeden z najważniejszych surowców i materiałów stosowany we wszystkich gałęziach przemysłu. Światowa tendencja spadku produkcji...

  Ocena /

  Autor /DusInsubMEn Dodano /12.12.2007 Znaków /16 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utwardzanie wydzieleniowe

  Laboratorium z materiałoznawstwa Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z procesem utwardzania wydzieleniowego stopów aluminium; przesycaniem i starzeniem oraz z wpływem czasu starzenia przyspieszonego na własności wytrzymałościowe. Utwardzenie wydzieleniowe. Istnieje możliwość, zarówno w stalach, jak i w stopach nieżelaznych, stosowania obróbki cieplnej polegającej na wydzieleniu dyspersyjnych faz, wywołujących silne umocnienie. Ruch dyslokacji jest hamowany przez cząstki, jednak dyslokacja może się przemieszczać między cząstkami. W wyniku poślizgu następuje stopniowe wyginanie dyslokacji aż do utworzenia pętli wokół każdej cząstki. Dyslokacja wówczas odrywa się od cząstek, powodując zmniejszenie efektywnej odległości między cząstkami, co utrudnia przejście następnej dyslokacji. Jeśli jednak zdoła ona...

  Ocena /

  Autor /DusInsubMEn Dodano /09.12.2007 Znaków /4 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inżynierai powierzchni

  POWIERZCHNIA CIAŁA STAŁEGO np. narzędzi, maszyny, elementu konstrukcyjnego jest obiektem oddziaływania (świadomego) w celu nadania odpowiednich własności fiz. i chem./ Obrazem rzeczywistej budowy ciała stałego jest zbiór nieciągłości w skali makro lub mikro, składający się ze szczelin, porowatości, nieregularnej struktury, obecności ciał stałych. Powierzchnia ciała stałego odznacza się zazwyczaj odmienną strukturą i wł. od rdzenia materiału. Różnice te spowodowane są przede wszystkim: -odrębnym stanem energet, wskutek czego następuje stan podwyższonej energii powierzch,a przez to zdolność do adsorobcji-nakładaniu się wpływów mechanicznych,cieplnych,elektrycznych-fiz i chemicz. -cyklicznymi: mechanicznymi , cieplnymi, fiz,chem, oddziaływaniami ośrodka otaczającego przedmiot w czasie jego eksploatacji-powierzchnia wpływa w sposób...

  Ocena /

  Autor /DusInsubMEn Dodano /11.11.2007 Znaków /26 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiałoznawstwo-ściąga

  PODZIAŁ MATERIAŁÓW I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ICH WŁASNOŚCI METALE : - pierwiastki o połysku metalicznym - dobra przewodność elektryczna i cieplna - wysoka wytrzymałość, plastyczność i udarność Ich przewodność plastyczna spada ze wzrostem temperatury. Stopy metali powstają przez stopienie metali (dwóch lub więcej) lub metali z niemetalami i posiadają cechy metaliczne w/w. POLIMERY : - tworzywa sztuczne - materiały organiczne - zbudowane z bardzo dużych cząstek - niska wytrzymałość, przewodność cieplna i elektryczna - nie nadają się do pracy w podwyższonych temp. - zaleta : łatwość formowania z nich wyrobów - niski koszt wytwarzania POLIMERY NATURALNE : - CELULOZA – szkielet wszystkich żywych roślin, główny składnik struktury ścian komórkowych - LIGNINA – ważny składnik komórek ścian roślin - BIAŁKA - żelatyna...

  Ocena /

  Autor /DusInsubMEn Dodano /25.10.2007 Znaków /11 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykończenia specjalne powierzchni drewna i tworzyw drzewnych

  Źródła: „Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego” – Jerzy Szczuka i Jan Żurowski Internetowa Encyklopedia Powszechna Strony internetowe zakładów przemysłu drzewnego oraz związków artystycznych Cele wykończenia specjalnego powierzchni drzewnych: Celem wykończania drewna jest uzyskanie efektów dekoracyjno-estetycznych oraz ochrona wyrobów przed szkodliwym działaniem czynników otoczenia, a tym samym zapewnienie ich długotrwałego użytkowania. Wykończanie przeprowadza się powlekając powierzchnię powłoką malarsko-lakierniczą lub przez trwałe pokrycie okładzinami w postaci laminatów, folii, tkanin i listew profilowych (doklejek). Powleczenie powłoką malarsko-lakierniczą poprzedzone jest często barwieniem oraz wypełnianiem porów i nierówności podłoża. Podział i materiałów wykończeniowych stosowanych w meblarstwie: -...

  Ocena /

  Autor /DusInsubMEn Dodano /07.10.2007 Znaków /41 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje ogrodu na wawelu

  Dzieje ogrodów królewskich na Wawelu w świetle źródeł historycznych Integralną częścią renesansowej rezydencji Jagiellonów stały się ogrody urządzone przed jej wschodnią fasadą. Umożliwiały one bezpośredni kontakt z naturą, tak ceniony w epoce odrodzenia. Założone tarasowo na całym stoku wschodnim składały się z kilku obszarów powiązanych wzajemnie ze sobą i tworzących jedną całość. Były to: taras górny przy samej fasadzie między wieżami Jordanką i Duńską, tzw. Ogródek drugi na południe od Jordanki .Taras dolny na poziomie niższym oraz winnica na stoku południowo ? wschodnim. Podstawą wiedzy o ogrodach wawelskich sprzed ponad 400 lat są źródła pisane: rachunki królewskie z w. XVI, dotyczące prac wykonanych w ogrodzie, inwentarze zamku (w. XVII ? XIX), ostatnio zaś wiele informacji uzyskano dzięki rozległym i wnikliwym badaniom...

  Ocena /

  Autor /DusInsubMEn Dodano /29.09.2007 Znaków /2 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metalurgia proszków

  WPROWADZENIE I. WYTWARZANIE PROSZKÓW METALI 1. METODY MECHANICZNE 2. METODY CHEMICZNE 3. METODY FIZYKOCHEMICZNE II. PRASOWANIE PROSZKÓW METALI III. SPIEKANIE PROSZKÓW METALI WPROWADZENIE Proces metalurgii proszków umożliwia uzyskanie różnych kształtów, takich jak: diamentowy, klinowy, prostokątny lub kolisty. Metalurgią proszków nazywamy metodę wytwarzania metali z ich proszków, bez przechodzenia przez stan ciekły. Oddzielne ziarna proszków łączą się ze sobą w jednolitą masę podczas wygrzewania silnie sprasowanych kształtek w atmosferze redukującej lub obojętnej. Proces metalurgii proszków jest ekonomiczną metodą wielkoseryjnej produkcji elementów o niewielkich prostych kształtach, w wyniku której uzyskuje się w pełni zwarte sprasowane komponenty. Technologia ta umożliwia uzyskanie jednorodnej mikrostruktury wolnej od niemetalicznych...

  Ocena /

  Autor /DusInsubMEn Dodano /24.09.2007 Znaków /13 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie oleju w silniku samochodowym

  Funkcje oleju: *zmniejsza opory tarcia współpracującymi elementami tworząc miedzy nimi odpowiednio trwałą warstwę smarującą i nie dopuszcza dotarcia suchego *zmniejsza do minimum straty mocy silnika *uszczelnia luzy w smarowanych skojarzeniach *chłodzi elementy o wysokiej temperaturze *amortyzuje dynamiczne obciążenie silnika *oczyszcza części silnika osadów i produktów zużycia *chroni smarowane elementy przed korozyjnym działaniem gazów spalinowych i otaczającej atmosfery. Olej spełnia rolę czynnika:chłodzącego, zmywającego, uszczelniającego, ochronnego, amortyzującego, odbiera zanieczyszczenia. Przymusowe chłodzenie obiegowe- w tym układzie przepływ cieczy chłodzącej przez płaszcz wodny oraz chłodnicę wymusza pompa-najcześciej odśrodkowa *zalety-*większa skuteczność i niezawodność (nieprzewidzialne przerwy w krążeniu cieczy), oraz...

  Ocena /

  Autor /DusInsubMEn Dodano /26.08.2007 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiały przewodowe.

  Materiały przewodowe – najlepszymi materiałami przewodowymi stosowanymi w technice są: srebro, miedź i aluminium. Największą przewodność elektryczną wśród metali ma srebro, jednakże jego własności mechaniczne nie są zbyt dobre. Srebro łatwo łączy się z tlenkiem i siarką, co powoduje, że po pewny czasie pokrywa się tlenkami lub siarczkami. Z tych powodów – oraz z uwagi na cenę – zastosowanie srebra w przemyśle elektrotechnicznym jest ograniczone. Jako materiał przewodowy jest głównie stosowana miedź. Jej dobra przewodność oraz niezłe własności mechaniczne i znacznie niższa cena niż srebra decydują o szerokim zastosowaniu miedzi jako materiału przewodowego. Obok miedzi na przewody elektryczne stosuje się stopy miedzi. Składniki stopowe obniżają w prawdzie w mniejszym lub w większym stopniu przewodność miedzi, lecz w znacznym stopniu...

  Ocena /

  Autor /DusInsubMEn Dodano /20.08.2007 Znaków /4 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badania jakości towarów

  Metody badania jakości towarów dzielimy na: organoleptyczne, laboratoryjne i doświadczalnego użytkowania. a)Metoda organoleptyczna - polega na dokonywaniu na podstawie wrażeń odbieranych za pomocą zmysłów: wzoru, węchu, słuchu, smaku, dotyku (np. do oceny perfum). Metoda ta jest szybka, małe zużycie materiału. Wśród metod organoleptycznych wyróżniamy: - ocena organoleptyczna- to najogólniej pojęta ocena jakości towaru wykonana za pomocą zmysłów. - analiza sensoryczna- to ocena jakości dokonywana za pomocą jednego lub kilku zmysłów z zastosowaniem odpowiednich metod w warunkach zapewniających dokładność i prawidłowość wyników, wyrażana przez osoby o uprzednio sprawdzonej wrażliwości sensorycznej. b)Metody laboratoryjne -dają z reguły wyniki wyrażalne liczbowo, co pozwala na dokładną i ścisłą charakterystykę jakości...

  Ocena /

  Autor /DusInsubMEn Dodano /28.07.2007 Znaków /16 944

  praca w formacie txt

Do góry