awatar

Profil użytkownika dudek

Data rejestracji7 marca 2011 Ostatnio online7 marca 2011, 22:29

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  „MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - PROBLEMATYKA

  1.  metafizyczna wynika ze złożoności świata przedstawionego. Bułhakow dowodzi, ze uzasadnieniem dla świata realnego jest istniejący poza nim porządek boski, który decyduje o uniwersalnym charakterze pewnych wartości (takich jak: wolność, odwaga, miłość). Odrzucenie tych wartości sprawia, ze świat...

  Ocena /

  Autor /dudek Dodano /07.03.2011 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - KOMPOZYCJA

  −  powieść złożona treściowo i kompozycyjnie

  −  przedstawienie wielości problemów osiągnął Bułhakow dzięki niejednorodności narracji

  −  narrator opowiada jednocześnie jakby o trzech różnych rzeczywistościach  

  I - realistycznie, satyrycznie i groteskowo ukazana Moskwa i jej mieszkańcy  

  II - ma...

  Ocena /

  Autor /dudek Dodano /07.03.2011 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW

  −  jest to powieść fantastyczna, miłosna, realistyczna

  −  realizm podszyty jest groteską

  −  służy również kompromitacji wielu cech

  −  wszystkie sposoby wykorzystania groteski służą temu aby jeszcze bardziej uwidocznić wady

  −  ilustruje zmiany systemu wartości, chaos

  −  realizm powieści jest...

  Ocena /

  Autor /dudek Dodano /07.03.2011 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „KOMU BIJE DZWON” E. HEMINGWAY - BEHAWIORYZM

  −  Hemingway obserwuje człowieka z zewnątrz

  −  ukazanie człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu, w sytuacji podejmowania trudnych decyzji

  −  rozważania natury moralnej, filozoficznej są przedstawione poprzez fabułę i szybko przebiegającą akcję

  −  bohaterem jest mężczyzna, mocny...

  Ocena /

  Autor /dudek Dodano /07.03.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ZIEMIA PLANETA LUDZI” A. DE SAINT-EXUPERY - HUMANIZM

  −  poznać człowieka

  −  miłość do człowieka, bezinteresowna

  −  chęć poznania, ciekawość

  −  miłość do życia

  Dzięki głównemu bohaterowi autor przedstawił swoje losy podczas pracy lotnika. Latał na samolotach przewożąc paczki. Chęć poznania świata z innej strony, z góry, skąd nikt go jeszcze...

  Ocena /

  Autor /dudek Dodano /07.03.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN” E. M. REMARQUE

  −  wojna jest upiorna

  −  odwrócenie systemu wartości

  −  to co jest niemoralne, niedopuszczalne, nieetyczne w normalnym świecie, na wojnie jest normalne

  Ocena /

  Autor /dudek Dodano /07.03.2011 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PROCES” F. KAFKA - REALIZM

  −  racjonalne, rozumne, zgodne z rzeczywistością przedstawienie świata

  −  realizm zakłada prezentację człowieka w jego codzienności

  −  narrator jest wszechwiedzący, on przedstawia świat

  −  zdarzenia fikcyjne zgodne z prawdopodobieństwem

  −  motywacja bohatera ma charakter psychologiczny i...

  Ocena /

  Autor /dudek Dodano /07.03.2011 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PROCES” F. KAFKA - KOMPOZYCJA POWIEŚCI

  −  chronologiczna fabuła

  −  układ zdarzeń przejrzysty, skoncentrowany wokół głównego wątku procesu

  −  akcja zmierza ku katastrofie, którą jest śmierć bohatera

  −  jasny układ wydarzeń, pewna schematyczność bohaterów, pozorna logika świata przedstawionego, który ujawnia swą absurdalność - to...

  Ocena /

  Autor /dudek Dodano /07.03.2011 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BRZEZINA” J. IWASZKIEWICZA

  −  miejsce śmierci, wspomnień, miłosnych wzniesień i szczęścia

  −  niemy świadek wydarzeń

  −  nie przemija, wciąż trwa

  −  dla bohaterów jest ostoją spokoju, miejscem, które skłania ich do refleksji

  −  kształtuje stany psychiczne

  −  opisy mają charakter impresjonistyczny

  −  traktowanie świata jako...

  Ocena /

  Autor /dudek Dodano /07.03.2011 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PANNY Z WILKA” J. IWASZKIEWICZA - PROBLEMATYKA

  1.  autobiograficzna u podstaw fabuły legły wspomnienia młodzieńczego pobytu Iwaszkiewicza we dworze w Byszewach, gdzie jako gimnazjalista udzielał korepetycji. Zapamiętane obrazy, osoby, sytuacje wykorzystał pisząc opowiadanie

  2.  psychologiczna leży w centrum zainteresowania pisarza. Wiąże się ze...

  Ocena /

  Autor /dudek Dodano /07.03.2011 Znaków /1 191

  praca w formacie txt

Do góry