awatar

Profil użytkownika Dryshjj

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

103 prac, w tym:

 • 103tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /103 prac/

 • Ocena brak

  Urządzenie szkół w wiekach średnich.

  Urządzenie szkół w wiekach średnich. 1.Władze kierownictwo , nauczyciele. Szkoły w średniowieczu powstawały wyłącznie pod nadzorem kościoła , były od niego zależne i służyły jego celom . Wyjątkiem były prywatne zakłady naukowe , które powstały we Włoszech . W zakładach tych kształcono młodzież do zawodów świeckich. Władze – papież , sobór lateraneński , arcybiskup , biskupi i kapituła , opat. Kierownictwo – kierownik szkoły magister principalis , magister scholarum , konwent zakonny . Nauczyciele- zakonnicy zwani cykatorami , nauczyciele pomocniczy , bibliotekarz kalasztorny . W sprawach wiary i edukacji kościół miał pełną swobodę. Rozporządzenia w sprawach wychowania wychodziły od papieża lub soborów i miały moc obowiązującą w całym świecie rzymsko – katolickim. Najwyższym krajowym opiekunem i zwierzchnikiem...

  Ocena /

  Autor /Dryshjj Dodano /19.12.2007 Znaków /19 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J. Piłsudski

  Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie, niewielkim majątku położonym 60 km na północ od Wilna. Ojciec (Józef Wincenty Piłsudski) był komisarzem powstania styczniowego na Żmudzi, zaś matka (Maria z Billewiczów) wywodziła się ze znakomitego rodu litewsko-polskiego. Trudności gospodarcze i pożary w majątku sprawiły, że cała rodzina przeniosła się w końcu do Wilna, gdzie przyszły marszałek uczęszczał do gimnazjum. W 1885 roku Piłsudski rozpoczął w Charkowie studia medyczne, tam też po raz pierwszy zaangażował się w działalność socjalistyczną, choć na razie uczestniczył tylko w demonstracjach studenckich. Był za to kilkakrotnie aresztowany, co sprawiło, że nie udało mu się przejść po roku na studia medyczne w Dorpacie. Za to młody student, mieszkający znów w Wilnie, bliżej zaangażował się w pracę kręgów...

  Ocena /

  Autor /Dryshjj Dodano /19.12.2007 Znaków /4 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy Sarmaty - które z nich uważam za pozytywne, a które za naganne?

  Przeciętny XVIIwieczny Sarmata uważał, że najważniejsze w zyciu są takie wartości jak posiadanie rodziny, mieszkanie na wsi, otaczanie się przyrodą. Dużą część życia typowego szlachcica oprócz codziennych prac gospodarczych stanowiły rozrywki. Najważniejszymi z nich były uroczystości rodzinne, zjazdy polityczne i ceremonie religijne. Stwarzały one okazję do pochwalenia się strojami czy klejnotami, a także do napicia się alkoholu, który był niestety często spożywany bez umiaru. Jednak największą uwagę przyciagały śluby i pogrzeby, które oznaczały jedynie nowe układy majątkowe. Tę drugą uroczystość możemy przyrównać do spektaklu teatralnego, a nie jak by się wydawało do wydarzenia żałobnego i smutnego. Bardzo znanym wówczas w Polsce działaniem odnośnie pogrzebów było przyczepianie na trumnę portretu z upiększonym wizerunkiem...

  Ocena /

  Autor /Dryshjj Dodano /01.12.2007 Znaków /2 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Grecka i Teatr Grecki

  Kultura Greków Starożytni Grecy wierzyli,że góra Olimp(2917m.n.p.m.)stanowi siedzibę bogów....Wyobrażali sobie ich jako istoty potężne i nieśmiertelne,lecz podobne do ludzi.Do najważniejszych mieszkańców Olimpu należeli; *Zeus-włądca bogów *Hera-jego małżonka *Atena-bogini mądrości *Ares-bóg wojennego męstwa *Apollo-opiekun sztuk pięknych *Artemida-bogini łowów *Afrodyta-bogini miłośi *Hermes-posłaniec bogów............. Teatr Greków W 5w.p.n.e. ukształtowały się dwa podstawowe gatunki literackie dramatu; *tragedia, *komedia....Aktorzy byli profesjonalistami.Na scenie pojawiali się tylko męszczyżni nigdy kobiety.Teatr był także szkołą dla znacznej liczby ludzi.Aktorzy tekst śpiewali lub recytowali.Dla przedstawień teatralnych szyto specjalne stroje,sporządzano buty na koturnach. Nosili maski,które były robione z...

  Ocena /

  Autor /Dryshjj Dodano /22.11.2007 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka Baroku

  Nazwa „barok”, jak wiadomo, pochodzi z włoskiego barocco, co znaczy: dziwaczny. Skąd zaś się wzięło owo barocco? Było wiele prób znalezienia genezy słowa. Ostatecznie ustaliło się mniemanie, iż wywodzi się ono z portugalskiego barrueca, nazwy pewnego gatunku pereł o nieregularnych, dziwacznych kształtach. Niektórzy z historyków mają jednak wątpliwości co do takiego właśnie rodowodu. Istnieją także podejrzenia, że nazwa pochodzi raczej od sylogistycznego trybu baroco. Sugestię tę podsunął już Jean Jacques Rousseau. Rzeczywiście, pomijając kwestię podobnej pisowni wyrazu (baroco – barocco), przemawiałaby za tym przede wszystkim odpowiedniość nazwy, nie mniejsza od tej, która określała dziwaczność kształtów portugalskich pereł. Ten sylogistyczny tryb drugiej figury charakteryzuje się tym, że sposób jego dowodzenia jest sposobem...

  Ocena /

  Autor /Dryshjj Dodano /16.11.2007 Znaków /23 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja polski w XVII wieku

  Konflikty Rzeczypospolitej z sąsiadami w XVII wieku. Rzeczypospolita w XVII wieku wplątała się niestety w wiele bardzo wyniszczających wojen. Już w wieku XVI rozpoczął się polsko-rosyjski konflikt. Był kontynuacją wojen, jakie pod koniec XV wieku Litwa prowadziła z Księstwem Moskiewskim, (czyli Rosją). W wieku XVI rosyjski władca Iwan IV Groźny, wykorzystawszy trudności wewnętrzne Rzeczypospolitej, zajął znaczną część Inflant. Tym samym chciał Rosji zapewnić dostęp do Morza Bałtyckiego. Wiek XVII stał się bardzo burzliwym okresem w historii Polski. Jednak problemy zaczęły się już w XVI wieku. Wówczas w Rzeczypospolitej między innymi panował Stefan Batory. Był on utalentowanym wodzem a podczas trzech wypraw zbrojnych przeciw Moskwie opanował twierdze w Płocku oraz w Wielkich Łukach. Wojnę tą zakończył w roku 1582 korzystny dla Polski...

  Ocena /

  Autor /Dryshjj Dodano /10.11.2007 Znaków /2 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt B.Śmialym z biskupem Stanisławem -Poprawka

  Konflikt Bolesław Śmiały – Biskup Stanisław O konflikcie pomiędzy Królem Bolesławem Śmiałym a Biskupem Stanisławem mamy wiadomość źródłową jedną i jedyną w kronice Galla Anonima, albowiem druga kronika polska Wincentego Kadłubka spisana, co najmniej w sto dziesięć lat później nie ma powagi źródłowego świadectwa, nie dlatego że późniejsza - nie przeszkadzałoby to - ale dlatego że jest to książka, której nie można traktować na serio a już najmniej jako źródło do dziejów XI wieku. Poznawszy dokładnie dzieje tych czasów, które obejmuje ta rzekoma kronika wiemy już, że Kadłubek jak nie umiał podać czytelnikowi ani jednej trzeźwo wypowiedzianej wiadomości o dziejach ojczystych tak natomiast umiał doskonale tworzyć i wymyślać przeróżne historie. Ale co gorsza można wykazywać na kilkunastu przykładach, że kłamał...

  Ocena /

  Autor /Dryshjj Dodano /27.09.2007 Znaków /4 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europa po I wojnie

  1920r liga narodów. Zamiary: utrzymanie pokoju na świecie, współpraca między narodami (handel, gospodarka, sport czyli turnieje, zawody).Zajmowała się tez mniejszościami narodowymi i głównymi problemami politycznymi. Minusy Ligii: nie każdy chciał jej słuchać, stała się obiektem międzynarodowych przetargów, nie miała poparcia Stanów Zjedn. Największe wpływy miała Francja i WB. Izolacjonizm- idea polityczna w myśl której organizacja zainteresowana jest wewnętrznymi, lokalnymi sprawami. Embargo – zakaz importu towarów lub innych surowców. Traktat Wersalski był nie uznawany przez Niemców, Rosje i Włochy.1922- Rosja i Niemcy podpisały układ w Rapallo we Włoszech rezygnując ze wzajemnych odszkodowań, połączyły swoje siły. We Włoszech w XX w. lata 20 istniało państwo totalitarne czyli takie w którym władza kontroluje wszystkie aspekty życia...

  Ocena /

  Autor /Dryshjj Dodano /15.09.2007 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referat sprawozdawcy monografii K. Maleczyńskiego "Bolesław III Krzywousty"

  Karol Maleczyński przygotował monografię do wydania w roku 1939, lecz ze względu na wybuch wojny ukazała się ostatecznie dopiero w 1975 r. Losy monografii przybliżają zarówno redaktor wydania Wacław Korta we wstępie jak i Aleksander Gieysztor w posłowiu. Istotnym z punktu widzenia referatu jest fakt, że treść monografii pozostawiono bez zasadniczych zmian, zachowując np. stylistykę wypowiedzi. Zaginione fragmenty uzupełniono w oparciu o wydanie popularno-naukowe „Bolesław Krzywousty. Zarys panowania” tego samego autora, wydane w Krakowie prawdopodobnie w 1946 roku (chociaż np. w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu nie określono roku wydania, patrz MBP Wrocław UKD 94(438):929 A/Z). Monografię uzupełniono o bibliografię do roku 1939 ( z podziałem na źródła i opracowania), z której autor niewątpliwie korzystał oraz dodatkowo o...

  Ocena /

  Autor /Dryshjj Dodano /14.09.2007 Znaków /9 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja grecka.

  Reformy Klejtenesa W 510 roku p.n.e. niejaki Klejstenes po raz pierwszy w historii świata, w wyniku dogłębnych reform, wprowadził ustrój demokratyczny. Istota reform Klejtenesa polegała na tym, że: 1.Podział na plemiona, bractwa i rody został zastąpiony podziałem terytorialnym. 2.Attyka podzielona została na 3 okręgi, a te z kolei na jeszcze mniejsze rejony. 3.Cudzoziemcy, osiedleni na stałe w Attyce zyskali prawa obywatelskie. 4.Ilość radnych została zwiekszona do pięciuset osób, wprowadzono sad skorupkowy oraz urząd dziesięciu wodzów. Ogólnie rzecz biorąc, celem reformy było zmniejszenie roli arystokracji, zatarcie różnic majątkowych oraz wymieszanie społeczeństwa. Demokracja Ateńska W rezultacie ciągłych reorganizacji, została ustanowiona tzw. Demokracja Ateńska. Sama nazwa pochodzi od demos-lud i kratos – władza, czyli...

  Ocena /

  Autor /Dryshjj Dodano /14.09.2007 Znaków /2 508

  praca w formacie txt

Do góry