awatar

Profil użytkownika DroidZ

Data rejestracji5 lutego 2012 Ostatnio online31 marca 2012, 17:04

Statystyki

87 prac, w tym:

 • 87tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /87 prac/

 • Ocena brak

  Temat powstań śląskich w literaturze powojennej

  Temat powstań śl. w literaturze powojennej służył podkreśleniu tradycji plebejskich i rewolucyjnych. Morcinek łączył w powieściach dzieje powstań z ogółem problemów społ. i narodowościowych na Ś. (Pokład Joanny, Górniczy zakon), dokonując niekiedy uproszczeń hist. (Mat Kurt Kraus). Dyskusję z...

  Ocena /

  Autor /DroidZ Dodano /31.03.2012 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śląsk Opolski a literatura polska

  Ś. Opolski stanowi część Górnego Ś. z ośrodkami: Bytom, Gliwice, Kluczbork, Koźle, Olesno, Prudnik, Racibórz, Strzelce, Zabrze, która została pod panowaniem niem.; nazwa wprowadzona po 1922. Ziemie te, wraz z Dolnym Ś., stanowiły Dzielnicę I Zw. Polaków w Niemczech - z centrum w Opolu. Walkę o...

  Ocena /

  Autor /DroidZ Dodano /31.03.2012 Znaków /11 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie literackie na Śląsku w 20-leciu międzywojennym i po II wojnie światowej.

  W 20-leciu międzywojennym stolicą woj. śląskiego zostały —> Katowice. Do roli centrum kult. nie były jednak przygotowane. G. Śląsk nie miał tradycji środowiska lit., co związane było z sytuacją polityczną. Bytom, najsilniejszy ośrodek życia pol. od Wiosny Ludów, pozostał po stronie niemieckiej...

  Ocena /

  Autor /DroidZ Dodano /31.03.2012 Znaków /15 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śląsk Cieszyński a literatura polska

  Na Ś. Cieszyńskim pol. życie lit. rozwinęło się równocześnie w okresie Wiosny Ludów, co było bezpośrednią zasługą P. Stalmacha. Wydawany i red. przez niego —» „Tygodnik Ciesz." (1848-51), przekształcony później w —» „Gwiazdkę Ciesz." (1851-1939), odegrał wybitną rolę w uświadomieniu nar...

  Ocena /

  Autor /DroidZ Dodano /31.03.2012 Znaków /11 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLĄSK a literatura polska

  ŚLĄSK, dzielnica hist. Polski w dorzeczu górnej i środkowej Odry. Nazwa, występująca w źródłach hist. od przełomu XI i XII w., pochodzi od słow. plemienia Ślężan (w rejonie góry Ślęża i późniejszego Wrocławia). Dzielnica, obejmująca ziemie przyłączone do państwa pol. ok. 990 przez Mieszka...

  Ocena /

  Autor /DroidZ Dodano /31.03.2012 Znaków /29 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWIECKI HENRYK, właśc. H. Rosenbaum

  DRZEWIECKI HENRYK, właśc. H. Rosenbaum, ur. 3 I 1905 w Warszawie, zm. 1937 w ZSRR, krytyk, powieściopisarz, nowelista. Studiował polonistykę na UW. W 1926-30 współpracował z „Wiadomościami Lit.", 1929-30 z > „Miesięcznikiem Literackim". Czł. KPP, aresztowany 1931 i skazany na 8 lat więzienia...

  Ocena /

  Autor /DroidZ Dodano /17.02.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUŻBICKI KASPER

  DRUŻBICKI KASPER, ur. 6 I 1590 w Sieradzkiem, zm. 2 IV 1662  w Poznaniu, pisarz rei., kaznodzieja; jezuita. Wykładał poetykę i retorykę w kolegiach jezuickich w Lublinie i Lwowie; rektor kolegiów w Krakowie, Kaliszu i Poznaniu, dwukrotnie prowincjał polski. Autor cenionych pism ascetycznomistycznych w języku...

  Ocena /

  Autor /DroidZ Dodano /17.02.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT W OKRESIE ROMANTYZMU

  Romantyzm. Twórczość dram. okresu od l. dwudziestychXIX w. do powstania styczniowego obejmuje nie tylko utwory,które przeciwstawiając się normatywnej poetyce klasycyst.,odpowiadają w większej czy mniejszej mierze założeniomideologii i estetyki —» romantyzmu jako prądu myślowego orazstylu w kulturze eur...

  Ocena /

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /17 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT W OKRESIE OŚWIECENIA

  Oświecenie. W okresie wczesnego oświecenia (do 1764) nowetendencje - zarówno na scenie magnackiej (—»teatr dworski),jak w zreformowanym —» teatrze szkolnym - wyraziły sięw odejściu od barokowej amorficzności na rzecz opanowaniaklasycyst. rygorów konstrukcji. Tendencje te przejawiły sięw adaptacji komedii...

  Ocena /

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /8 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT STAROPOLSKI - Okres staropolski

  Okres staropolski. Gatunek i odmiany gatunkowe d. staropolskiegomożna podzielić na d w a podstawowe typy, odpowiadającetradycjom, prądom i świadomości teoret. ówczesnej dramaturgiieuropejskiej. Typy te, w praktyce często krzyżującesię i mieszające, to: 1) d. nieregularny, rozwijający się...

  Ocena /

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /7 146

  praca w formacie txt

Do góry