awatar

Profil użytkownika drastCheeda

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

67 prac, w tym:

 • 67tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /67 prac/

 • Ocena brak

  kwestionariusz osobowy

  Kwestionariusz dotyczący korzystania z internetu wśród młodzieży 1. Płeć a) kobieta b) mężczyzna 2. Wiek.......................... 3. Klasa......................... 4. Czy masz dostęp do internetu? a) tak b) nie 5. Czy korzystasz z internetu? a) tak b) nie 6. Gdzie masz dostęp do internetu? a) w domu b) w szkole c) w kawiarence internetowej d) Inne?..................... 7. jeżeli dostęp do internetu masz w domu, to korzystasz z: a) sieci osiedlowej b) modemu c) Inne?..................... 8. Jak długo korzystasz z internetu? a) rok b) 2 lata c) 3 lata d) więcej? Ile?.............. 9. Ile godzin dziennie spędzasz przed komputerem? a) 2 godziny b) 4 godziny c) więcej? Ile?.................... 10. Ile godzin dziennie korzystasz z internetu? a) 2 godziny b) 4 godziny c) więcej? Ile?..................... 11. Kiedy najczęściej...

  Ocena /

  Autor /drastCheeda Dodano /30.12.2007 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepowodzenia szkolne

  Niepowodzenia szkolne są odwiecznym problemem edukacyjnym i społecznym. Niemal całej historii instytucji oświaty towarzyszą określania zakresu niepowodzeń w nauce szkolnej, także próby bliższego poznania przyczyn – ogólnie mówiąc - porażek edukacyjnych. Różne pomysły, propozycje i doświadczenia dotyczące diagnozowania, zapobiegania i przezwyciężania niepowodzeń są szeroko opisane w literaturze przedmiotu. Ukształtowały one pewien stereotyp widzenia tego problemu i sposób zmagania się z jego przejawami i uwarunkowaniami. Do chwili obecnej przeprowadzono wiele badań empirycznych wśród uczniów wielu klas, ich rodziców i nauczycieli, dyrektorów placówek terapeutycznych, oświatowych. Na podstawie owych badań okazuje się, że ta aktualna i ważna problematyka jest tak duża, że od wielu lat ukazuje się wiele prac próbujących odpowiedzieć...

  Ocena /

  Autor /drastCheeda Dodano /10.12.2007 Znaków /2 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy wykład i sciąga

  PREKURSORZY: *Jordan – ogrody jordanowskie (tereny zabaw na świeżym powietrzu), gimnastyka, gry ruchowe w stałych grupach wiekowych, pod opieką instruktorów, placówka opiekuńcza, prace manualne i rekreacyjne, kształtowanie miłości do ojczyzny z gotowością służby dla niej. *Jeżewski – 1907 – Towarzystwo Gniazd Sierocych, gospodarstwo rolne przekazywane w dzierżawę rodzinie rolnika, która w zamian brała do siebie grupę 10-15 sierot w wieku 5-17, tworząc dla nich rodzaj rodziny zastępczej. Opiekunowie: optymalny wiek, kwalifikacje moralne, przykład i wzór postępowania dla dzieci, kształtują uczucia patriotyzmu, wzorowi gospodarze z praktyką krajowa i zagraniczną, mogli mieć własne dzieci ale musieli być sprawiedliwi. Wychowanie rodzinne i wych. przez pracę. Błędy: założenie, że dobry gospodarz będzie dobrym wychowawcą, wiązanie dzieci...

  Ocena /

  Autor /drastCheeda Dodano /07.12.2007 Znaków /7 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika tradycyjna.

  Początki pedagogiki jako nauki wiąże się z działalnością J.A. Komeńskiego, który po raz pierwszy sformuował naukowe pytanie dotyczące warunków skuteczności działąń wychowawczych ze względu na naturę i rozwój społeczny. Dalszy rozwój pedagogiki kształtowany był przez różne czynniki charakterystyczne dla wieku XVIII i XIX. Poważne zasługi mają tu: J.J. Rousseau, J.H. Pestalozzi, W.A. Froeble, W. von Humboldt, J.F. Herbert (1776-1841), który stworzył system pedagogiczny oparty na etyce i psychologii. Etyka umozliwiła mu wyznaczenie celów wychowania, natomiast psychologia dała podstawę do określenia środków wychowania. Herbart był rzecznikiem nauczania wychowującego. W nauczaniu, które udoskonalone przez W. Reina brzmią: - przygotowanie, czyli analiza wstępna, - podanie owego materiału, - powiązanie, czyli asocjacja, - zebranie i...

  Ocena /

  Autor /drastCheeda Dodano /02.12.2007 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe założenia doktryny jakości A.Bliklego

  Do najistotniejszych warunków zarządzania jakością w edukacji oraz doktryn Bliklego należą stałe doskonalenie, współpraca i życzliwość oraz myślenie systemowe. Pierwszym warunkiem jest stałe doskonalenie dotyczy ono całego procesu edukacji oraz jego efektów. Doskonalenie to dotyczy wszystkich zarówno uczniów, nauczycieli, dyrektorów, pracowników administracji. Ciągłe doskonalenie jest głównym celem nauki, które oparte jest na współpracy i nastawione jest na proces czyli nie tylko cele są ważne ale i proces dochodzenia. Drugą zasadą jakości jest współpraca i życzliwość. Uczeń musi nauczyć się okazywania innym ludziom życzliwości, przychylności i zrozumienia. Szkoła musi mu stworzyć takie warunki. Obecnie nie powinno uczyć się uczniów rywalizacji tylko nauka powinna opierać się na współpracy miedzy sobą . Trzecią zasadą...

  Ocena /

  Autor /drastCheeda Dodano /18.11.2007 Znaków /2 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idelogie Pedagogiczne

  Teorie autorytarne................................................................Teorie antyautorytarne Kierunki Pedagogiczne a) pedagogika konserwatywna..............................................a) pedagogika humanistyczna b) pedagogika bihewiorystyczna............................................b) pedagogika liberalna Cel wychowania a) rozwój wychowanka jako adaptacja do zastanych.............. a) rozwój wychowanka rozumiany jako samorealizacja, warunków życia.......................................................................samowychowanie b)tożsamość konwencjonalna................................................b) tożsamość postkonwencjonalna, tożsamość osoby Zadania wychowania a) kształtowanie wychowanków wdł. Pożądanych i.................a) promowanie szeroko pojętej zmiany człowieka nienaruszalnych społecznie wzorców...

  Ocena /

  Autor /drastCheeda Dodano /12.11.2007 Znaków /3 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Być dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej

  Badania sytuacji szkolnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wykonałam przy użyciu metody indywidualnych przypadków, w której głownym narzędziem badawczym stała się analiza dokumentów, pośrednim narzędziem był wywiad. Analizie poddałam wywiady środowiskowe przeprowadzone przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przypadek 7 letniej Zosi. Rodzina małoletniej składa się z trzech osób jest to związek małżeński. Rodzice są małżeństwem od 7 lat, mieszkają w kawalerce, którą ojciec przerobił na dwa malutkie pokoiki dzięki czemu Zosia ma swój pokój. W rodzinie pojawił się problem alkoholowy po utracie pracy przez ojca. W związku z kryzysem gospodarczym jak podaje ojciec nastąpiła fala zwolnień w jego zakładzie ponieważ był jednym z najmłodszych stażem pracowników został zwolniony. Matka dziewczynki nigdy nie...

  Ocena /

  Autor /drastCheeda Dodano /11.11.2007 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie diagnostyki w pracy pedagoga, opiekuna, wychowawcy.

  Ujmując prościej treść tematu można napisać, iż zawarte jest w nim pytanie:, po co pedagogom, opiekunom i wychowawcom potrzebna jest umiejętność diagnozowania uczniów? Czy takowa diagnoza jest w ogóle potrzebna, przydatna? Czemu ma ona służyć? Zdaje się, że sami nauczyciele powątpiewają w przydatność diagnozy gdyż dla wielu z nich „zaliczenie zajęć, czy realizacja określonego projektu lub programu, stanowi jednocześnie punkt zwrotny, czyli zakończenie dotychczasowych zachowań diagnostycznych” .Są oni zainteresowani głównie tym, co da się przełożyć na wymierne oceny pomijając inne aspekty rozwoju ucznia niż te podane bezpośrednio w programie nauczania. To prawda, że szeroko mówi się o przydatności a nawet konieczności podejmowania diagnozy jej przydatności w dalszym nauczaniu czy jest to diagnoza początkowych umiejętności ucznia...

  Ocena /

  Autor /drastCheeda Dodano /08.11.2007 Znaków /17 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raport Japoński

  W 1971 roku został opublikowany raport przez Centralną Rade Oświaty i Wychowania (organ doradczy japońskiego Ministra Oświaty) Pt. „Główne kierunki rozwoju zintegrowanego systemu oświaty dla potrzeb współczesnego społeczeństwa”. Cztery lata trwały prace nad przygotowaniem tego dokumentu, oprócz tego znalazł się też problem związany z reformą szkolnictwa podstawowego i średniego zarówno ogólnegokształconcego jak i zawodowego, oraz wyższego. Zmianom kierunków w poszczególnych rodzajach szkół poświęcono odrębne raporty cząstkowe: 1. – O głównych kierunkach reformy szkolnictwa wyższego (styczeń 1970r) 2. – O głównych kierunkach reformy szkolnictwa podstawowego i średniego (maj 1970r) Dokument ten ma charakter całościowy i obejmuje całokształt problematyki składającej się na tzw. „trzecią wielką reformę...

  Ocena /

  Autor /drastCheeda Dodano /29.10.2007 Znaków /11 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika freineta

  Celestyn Freinet ( 1896 – 1966 ) pedagog francuski, twórca "francuskiej szkoły nowoczesnej" Twierdził on, że "Szkoła nie jest przystankiem, jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia". Nawoływał: "Dopuśćmy dziecko do głosu". „Pozwólcie dziecku doświadczać po omacku wydłużać swe korzenie, drążyć, dowiadywać się, porównywać, szukać w książkach i materiałach źródłowych, zanurzać swą ciekawość w kapryśnych głębinach wiedzy. Pozwólcie mu wyruszyć w podróże odkryć – czasem trudne, ale pozwalające znaleźć taki program, jaki będzie dla niego pewny”. C.Freinet Freinet wyodrębnił trzy naturalne fazy rozwoju psychicznego, które trzeba uwzględniać nie tylko w pracy z każdą jednostką, ale i wówczas, gdy konstruuje się system oświatowo-wychowawczy: • I faza – szukanie po omacku –...

  Ocena /

  Autor /drastCheeda Dodano /25.08.2007 Znaków /3 009

  praca w formacie txt

Do góry