awatar

Profil użytkownika Drarboppatehk

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

108 prac, w tym:

 • 108tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /108 prac/

 • Ocena brak

  Klątwa Tutanchamona

  W Dolinie Królów, położonej w Tebach Zachodnich w Górnym Egipcie, znajduje się starożytny cmentarz- nekropola królewska. To tam właśnie chowano władców starożytnego Egiptu w okresie Nowego Państwa. Gdy młody archeolog, Howard Carter, w 1917 r. rozpoczynał na tym terenie prace wykopaliskowe, nikt nie wierzył, że pozostało tam jeszcze coś do odkrycia. Lord Carnarvon, archeolog-amator, był sponsorem tych wykopalisk i właścicielem koncesji ( zgody wydanej przez władze egipskie) na ich prowadzenie. Carter i Carnarvon wbrew opiniom naukowców nie tracili nadziei na odkrycie tutaj faraona XVIII dynastii - Tutanchamona. Podczas wcześniejszych wykopalisk w Dolinie Królów Carter znalazł kilka przedmiotów z imieniem tego władcy i dlatego uważał, że grób króla musi się znajdować gdzieś w pobliżu. Przekonał o tym Carnarvona, który zdecydował...

  Ocena /

  Autor /Drarboppatehk Dodano /19.12.2007 Znaków /3 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego Napoleon poniósł klęskę ?

  Napoleon poniósł klęskę ze względu na to, że uważał się za niezwyciężonego przywódcę wielotysięcznej armii. W 1812 r. podczas wkroczenia w granice Imperium Rosyjskiego liczyła ona około 600 tys. żołnierzy. Pierwszym etapem klęski Napoleona było wkroczenie jego armii do Moskwy oraz niepokonanie Rosjan, którzy rozpoczęli działania partyzanckie ( chodzi o to, że Rosjanie ukrywali i niszczyli żywność, aby ta nie wpadła w ręce wroga, oraz wzniecali pożary, aby odstraszyć wojsko nieprzyjaciela ), dlatego armia Napoleona której dokuczał głód i złe warunki pogodowe mianowicie mróz wycofała się aż do Księstwa Warszawskiego. Z olbrzymiej armii wróciło zaledwie 27 tys. żołnierzy. Drugim etapem klęski osłabionego już Napoleona była „Bitwa Narodów”. Prusy, Rosja, Austria, Szwecja i Anglia wiedząc, że armia wroga jest bardzo słaba...

  Ocena /

  Autor /Drarboppatehk Dodano /07.12.2007 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena dorobku kulturalnego państw starożytnych

  W mojej pracy chciałbym ocenić dorobek kulturalny państw starożytnych, jest to temat bardzo rozległy, postaram się wybrać najbardziej wartościowe części dorobku. Moja ocena oczywiście będzie subiektywna a co za tym idzie każdy może się z nią nie zgodzić. Myślę, że jest to temat, który każdy powinien dogłębnie sam przestudiować gdyż jest to niejako kolebka naszej cywilizacji, z którą, może nie do końca świadomie spotykamy się także, na co dzień. Moim zdaniem najważniejszym wynalazkiem państw starożytnych było pismo. Gdyby nie ono nie poznalibyśmy na tyle dobrze cywilizacji starożytnych, bylibyśmy pozbawieni wielu informacji, dzieł wszelkiego rodzaju, oraz wiedzy historycznej. Czasy poprzedzające wynalezienie pisma to czasy jedynie języka mówionego, informacje przekazywane w ten sposób łatwo ulegały zniekształceniom oraz docierały...

  Ocena /

  Autor /Drarboppatehk Dodano /04.12.2007 Znaków /6 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paca w kancelarii królewskiej i kariera kościelna Władysława z Oporowa (ok. 1395 – 1453) w latach 1428 – 1434.

  Celem mojej pracy jest przedstawienie sylwetki Władysława Oporowskiego, który był najwybitniejszą postacią z rodu Oporowskich, herbu Sulima. Z pokolenia na pokolenie kolejny członek tego rodu władał posiadłościami znajdującymi się w dawnym powiecie orłowskim, w województwie łęczyckim. Obecnie majątek tej rodziny znajduje się w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim. Władali oni tą majętnością do początków XVII wieku. Ramy czasowe określone w temacie mojego referatu dotyczą odpowiednio rozpoczęcia i zakończenia przez Władysława pracy w kancelarii koronnej oraz pełnionych w tym czasie funkcji kościelnych. Władysław urodził się ok. 1395 roku. Był synem wojewody łęczyckiego, zmarłego w 1425 roku, Mikołaja z Oporowa oraz Krystyny ze Służewa. Miał on pięciu braci: Stefana (kasztelan brzeziński), Bogusława (wojewoda...

  Ocena /

  Autor /Drarboppatehk Dodano /04.11.2007 Znaków /3 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Medycyna w starożytnym Rzymie

  MEDYCYNA W STAROŻYTNYM RZYMIE Od prapoczątków w starożytnym Rzymie istniała medycyna; początkowo ludowa – było nią ziołolecznictwo. Wierzono także,że magia i zaklęcia mają moc uzdrowicielską, lecz wraz z upływem czasu i postępem cywilizacyjnym zaczął rozwijać się kult bogów. ok. III p . n .e kult Apolina i Asklepiosa (Eskulapa) był wielce powszechny. Pierwsza świątynia, w której leczono ludzi według tradycji powstała w 293r. p. n .e podczas epidemii. Legenda związana z jej powstaniem mówi, iż kiedy przewożono węża sprowadzonego specjalnie z Epidauros jak nakazywały księgi sybillińskie, mijając wyspę na Tybrze nieopodal Rzymu zwierze wyślizgnęło się i przypłynęło na wyspę. Owe wydarzenie odebrano jako znak od bogów i tam tez zbudowano pierwszą świątynie. Pierwsi lekarze byli to głównie niewolnicy gdyż Rzymskie prawo...

  Ocena /

  Autor /Drarboppatehk Dodano /19.09.2007 Znaków /6 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zimna Wojna jako zagrożenie dla istnienia świata

  Po zakończeniu II Wojny Światowej współpraca między mocarstwami koalicji nie była możliwa do utrzymania. Narastający stan napięcia dostrzegany już od 1945 roku nazwany został „Zimną Wojną”. Za jej pierwszą deklaracją uznaje się mową Churchilla z dnia 5 marca 1946 roku. Według Churchilla Europa jest podzielona na państwa demokratyczne z USA na czele i państwa komunistyczne zdominowane przez ZSRR, określone mianem krajów leżących za żelazną kurtyną. Wykazał również niebezpieczeństwo grążące wolnemu światu ze strony komunizmu i wezwał zachód do zjednoczenia się przeciw imperializmowi radzieckiemu. DWUBIEGONOWY PODZIAŁ ŚWIATA W ten sposób rozpoczęła się rywalizacja ideologiczno-polityczna. ZSRR – EKSPANSJA ZSRR pragnęło umocnić swoją całkowitą kontrolę polityczną oraz przekonać kraje takie jak Polska, Bułgaria...

  Ocena /

  Autor /Drarboppatehk Dodano /25.08.2007 Znaków /9 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczna, społeczna i polityczna rola Kościoła w średniowiecznej Europie

  Rola kościoła w średniowieczu Średniowiecze był to okres w Europie panujący od 473 roku, kiedy ostatni władca Cesarstwa Wschodniego, Romulus oddał insygnia władzy w ręce bizantyjskiego władcy Okadora. Trwał on ponad tysiąc lat, górna granica średniowiecza jest umowna - jedni historycy jako koniec wieków średnich uważają rok 1450 (wynalazek druku), inni rok 1453 (upadek Konstantynopola), jeszcze inni przybierają datę 1492, czyli odkrycie Ameryki przez Kolumba. Podczas tego okresu w całej Europie panował system feudalny. Polegał on na tym, iż władca pobierał daninę od podległych sobie magnatów, ci zaś od swoich wasali, wasale od swoich wasali i tak dalej, aż do chłopa, który był motorem napędowym ówczesnej gospodarki. Z jego pracy utrzymywali się władcy. Największym posiadaczem ziemskim był wówczas Kościół Katolicki, nic więc...

  Ocena /

  Autor /Drarboppatehk Dodano /23.08.2007 Znaków /13 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bona Sworza d'Aragona

  Bona Sforza d'Aragona Przyszła na świat 2 lutego 1494 w Vigevano, w pobliżu Pawii jako córka Izabeli Aragońskiej i Gian Galeazza Sforzy, księcia Mediolanu. Na chrzcie otrzymała imie Bona Maria. Nie zaznała prawie wcale ojcowskiego uczucia, ponieważ książę zmarł w kilka zaledwie miesięcy po jej narodzinach. Od tego momentu zaczyna się pasmo nieszczęść i tragedii rodzinnych, jakich przyszło doświadczyć małemu dziecku. Latem 1496 roku zmarła jej młodsza siostra, a w trzy lata później król Ludwik XII nakazał wywieźć do Francji jej starszego brata Franciszka. Na domiar wszystkiego w 1501 roku umiera jej starsza siostrzyczka Hipolita. W czasach dorastania przyszłej królowej państewka włoskie przeżywały wiele dramatycznych chwil i obcych najazdów. W czasie jednego z nich wojska francusko-hiszpańskie podbiły Neapol, w którym po ucieczce z...

  Ocena /

  Autor /Drarboppatehk Dodano /20.08.2007 Znaków /23 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oceń wpływ idei oświecenia na kształtowanie się modelu człowieka i obywatela w osiemnastowiecznej Polsce

  Epoka oświecenia przyniosła Europie rozwój myśli filozoficznej, liczne odkrycia naukowe i ukształtowanie się pełnej świadomości narodowej i obywatelskiej. Główne prądy umysłowe i idee oświecenia powstały w wierze w nieograniczone możliwości rozumu ludzkiego i w zamyśle wyzwolenia się z pęt konserwatywnego Kościoła. Idee oświeceniowe dotarły również do Polski, niosąc za sobą istotne zmiany społeczne i polityczne. W Polsce epoka ta przypada na okres od połowy XVIII wieku do lat dwudziestych wieku XIX. To czas szczególnie burzliwy w dziejach polskiej historii – trzy rozbiory, nieudane powstania i utrata niepodległości. Wszystkie te czynniki wpłynęły na model człowieka i obywatela w Polsce doby oświecenia. Idee oświecenia przyczyniły się przede wszystkim do rozkwitu świadomości politycznej i przejścia od schyłkowej formy feudalizmu do...

  Ocena /

  Autor /Drarboppatehk Dodano /19.08.2007 Znaków /12 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy Adolf Hitler był osobą normalną???

  Spostrzeżenia na temat: CZY ADOLF HITLER BYŁ OSOBĄ NORMALNĄ? „...Żydzi nie mają prawa dalej istnieć..” ADOLF HITLER 1937r. Wstęp: Życie Adolfa Hitlera stanowi wciąż przedmiot żywego zainteresowania badaczy i czytelników .W ostatnich latach ukazało się w Polsce szereg opracowań badaczy i czytelników. Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia odpowiedzi na pytanie tytułowe... Kwestią narodowego socjalizmu zacząłem interesować się w gimnazjum, wiele osób nie rozumiało dlaczego ten właśnie temat mnie najbardziej interesuje-ja sam nie potrafię udzielić odpowiedzi na te pytanie. Być może dlatego że będąc młody z wielkim zaciekawieniem wpatrywałem się w widowiska historyczne pt: ”Sensacje XX wieku”, poświęcałem cały swój wolny czas na wczytywanie się w wiele książek tematyce II wojny światowej, gdy np...

  Ocena /

  Autor /Drarboppatehk Dodano /01.08.2007 Znaków /9 281

  praca w formacie txt

Do góry