awatar

Profil użytkownika Dobieslaw

Data rejestracji26 lipca 2012 Ostatnio online27 lipca 2012, 1:48

Statystyki

92 prac, w tym:

 • 92tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /92 prac/

 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJANIE św. TOMASZA

  Grupa Kościołów lokalnych na Wybrzeżu Malabarskim (Indie, stan Kerala), wiążących swe powstanie z mis. działalnością Tomasza Apostoła; dzielą się na 2 Kościoły unickie (syro-malabarski i syro-malan-karski), monofizycki Syr.-Prawosł. Kościół Południowoindyjskich Ch.T., reformowany jakobicki Mar...

  Ocena /

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /12 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CHRZEŚCIJANIN"

  Miesięcznik, organ -> Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce, wyd. w Warszawie od 1929 (do 1957 z przerwami), red. do 1939 przez A. Przeorskie-go, od 1945 przez Z. Repsza, a od 1964 przez kolegium.

  Tematyką pisma jest problematyka ewangelizacji, rozważania bibl., zagadnienia ogólnochrześc, życiorysy...

  Ocena /

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEST JANOWY

  Kultowo-oczyszczające obmycie osób, sprawowane w celu pokutnym przez Jana Chrzciciela nad Jordanem w Ainon, w pobliżu Salim; stanowił przygotowanie do sakramentu chrztu (-» chrzest I A).

  W ST w określonych okolicznościach (por. Wj 40,12; Kpł 8,6; 14,4-9; 15,18; 16,4.24) stosowano kultowo-oczyszczające...

  Ocena /

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /5 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEST PAŃSKI

  Chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie, rozpoczynający jego pubi, działalność; jest zapowiedzią włączenia do wspólnoty nowego -» Ludu Bożego przez sakrament -> chrztu; ku upamiętnieniu tego wydarzenia ustanowiono w Kościele święto na niedzielę po Objawieniu Pańskim.

  I. W EWANGELIACH — Chrzest Jezusa...

  Ocena /

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /22 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEST POLSKI

  Akt chrztu księcia Mieszka I wraz z dworem oraz oficjalne wprowadzenie chrześcijaństwa w miejsce rodzimej religii ówczesnej ludności Polski (-» Słowianie, religia).

  Ch.P. po raz pierwszy opisał J. Długosz, wzorując go na przebiegu chrztu Litwy z końca XIV w.; na 965 datował chrzest władcy i możnych...

  Ocena /

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /15 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZESTNI RODZICE

  Osoby pomagające przy chrzcie dorosłych w przygotowaniu się do przyjęcia sakramentu i poświadczające ich wiarę, a przy chrzcie dzieci składające w ich imieniu wyznanie wiary (-> chrzest III).

  Początki instytucji r.ch. wiążą się z rozwojem katechumenatu w II w. W związku z przygotowaniem do chrztu i...

  Ocena /

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /3 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJANIE

  Nazwa wyznawców -> Jezusa Chrystusa, określająca przynależność do wspólnoty chrzęść. (-> chrześcijaństwo).

  Początkowo wyznawcom Chrystusa nadawano różne nazwy nie będące jeszcze adekwatnym ich określeniem, ale wyrażające jeden z istotnych aspektów nowej religii.

  Najwcześniej pojawiła się nazwa...

  Ocena /

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /5 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJANIE DNIA SOBOTNIEGO

  Wspólnota rel., która powstała 1933 w wyniku rozłamu spowodowanego przez Alfreda Kubego i jego brata Pawła (ruch Kubego) w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego (adwentyści II).

  I. DZIEJE i ORGANIZACJA — uniezależniony w lutym 1933 od adwentystów zbór w Bydgoszczy stał się zalążkiem wspólnoty, której ramy...

  Ocena /

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /5 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJANIE bez OSOBLIWEGO WYZNANIA

  Polski odłam -» darbystów, powstały przed I wojną świat, na Zaolziu i w Warszawie, zalegalizowany 1965 jako stowarzyszenie rei. niezależnych zborów w Katowicach, Ornontowicach (k. Rybnika), Inowrocławiu, Krążkowie (k. Wschowy) i Warszawie; w latach międzywojennych najliczniejszy był zbór w Inowrocławiu...

  Ocena /

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJANIE SEZONOWI

  Kategoria statystyczna stosowana w badaniach nad religijnością; określa ochrzczonych, którzy ograniczają się do spełniania rei. praktyk jednorazowych (chrztu, I komunii, ślubu kośc, pogrzebu kat.) w odróżnieniu od chrześcijan spełniających rei. praktyki obowiązkowe (-» dominicantes, -» paschantes) oraz...

  Ocena /

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 603

  praca w formacie txt

Do góry